logo Hudební fakulta Katedra bicích nástrojů
Děkanát
54511010 KBN Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka

vedoucí katedryprof. MgA. Martin Opršál

Zaměstnanci