logo Odbor kvestora
Rektorát
549911 Rek Janáčkova akademie múzických umění v Brně JAMU

vedoucí pracovištěJUDr. Lenka Valová

Zaměstnanci