logo Hudební fakulta Hudební fakulta
Janáčkova akademie múzických umění
5451 HF JAMU  JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkankaprof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
proděkanka pro věci studijní a pedagogickédoc. MgA. Jana Goliášová
proděkan pro vědu, výzkum a strategiePhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D.
proděkan pro uměleckou činnost a pro spolupráci s jinými stupni vzděláváníprof. MgA. Jindřich Petráš
proděkan pro mezinárodní vztahydoc. Jurij Likin
předseda akademického senátuprof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
tajemniceIng. Jana Vondráčková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci