logo Projektová kancelář
Odbor kvestora
54991160 Rektorát JAMU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Monika Körmendyová

Zaměstnanci