logo Oddělení výpočetních a informačních služeb
Odbor kvestora
54991110 OVIS Rektorát JAMU

vedoucí pracovištěIng. Marek Kokeš

Zaměstnanci