logo Prorektor pro strategii a rozvoj
Odbor rektora
54991010 Rektorát JAMU

vedoucí pracovištěprof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.

Zaměstnanci