Komenského nám. 6, Brno 662 152NP116/3


  • doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D., tel. 54259 1614 (KKMT)