Komenského nám. 6, Brno 662 152NP102 B


  • Ing. Kateřina Kopecká, tel. 54259 1626 (Projektové oddělení)
  • Lukáš Ostrý, tel. 54259 1640 (Děk HF)
  • MgA. Daniela Peclová, tel. 54259 1638 (Projektové oddělení)
  • MgA. Kateřina Polášková, tel. 54259 1606 (Projektové oddělení)