Průchod studiem

Elektronické potvrzení o délce absolvovaného studia

V IS je k dispozici aplikace na generování elektronických potvrzení o studiu.
Potvrzení si můžete vygenerovat v
IS – Student – Během studia – Potvrzení o studiu


V případě, že studujete v navazujícím, či dalším studijním programu na JAMU, ujistěte se, že v pravém horním rohu máte vybráno správné studium.
Systém na základě Vašich studijních záznamů nabídne vystavení pro Vás vhodného typu potvrzení:
Aktivní studia: potvrzení o studiu
Absolvovaná studia: potvrzení o délce absolvovaného studia
V minulosti přerušená studia: Potvrzení o přerušení aktivního studia
Aktuálně přerušená studia: Potvrzení o přerušení neaktivního studia

Můžete si též nechat vystavit potvrzení za již uplynulé akademické roky.

Klikněte na tlačítko "Vystavit potvrzení" nebo klikněte na již vystavená potvrzení.
V případě nového potvrzení dojde k znovunačtení stránky a objeví se informace o průběhu vystavování potvrzení.
Pečetění dokumentu chvíli trvá, jeden dokument je zapečetěn v průběhu přibližně 15 sekund, pokud je ve frontě na pečetění více dokumentů a hrozilo by, že vystavení potvrzení tak potrvá delší dobu, IS Vás bude informovat emailem o dokončení.

Potvrzení o studiu lze nechat vystavit nejvýše 1x za měsíc, všechna již jednou vystavená potvrzení jsou v této aplikaci studentovi vždy přístupná.
Po ukončení pečetění dokumentu se kliknutím na toto potvrzení dostanete na stránku s potvrzením, které si můžete stáhnout, vytisknout... U aktuálně platných potvrzení (aktuální datum je v rozsahu dat na které je potvrzení vystaveno) tato stránka zobrazuje i aktuální stav studia, u potvrzení, jejichž platnost již uplynula (aktuální datum je vyšší než rozsah dat na které je potvrzení vystaveno) se tato informace neposkytuje. odkaz na tuto stránku vede do neautentizované části ISu a odkaz tak můžete poskytnout třetí osobě aby si ověřila validitu potvrzení.