Průchod studiem

Registrace předmětů

Do aplikace pro registraci předmětů vstoupíte:
Osobní administrativa ->Student ->Začátek semestru->Registrace a zápis 
Období ve kterém je registrace předmětů povolena zjistíte kliknutím na odkaz
"Kdy se mohu registrovat", v daném dni je registrace povolena vždy od 17:00.
Návod pro registraci předmětů naleznete v nápovědě -
https://is.jamu.cz/auth/help/student/registrace
Použijte registrační šablonu (Registrační šablona HF, Registrační šablona DIFA),
najděte správný obor, zaregistrujte si všechny předměty pro Váš ročník v ak. roce 2020/2021 které navštěvovat musíte + o které máte zájem.


Je-li u předmětu, který si registrujete seminární skupina/skupiny, přihlašte se do té která se Vás týká.

Toto se týká především cizích jazyků  a některých dalších předmětů, které nejsou vyučovány hromadně, ale po skupinách studentů.

Seminární skupiny mají název buďto tvořen zkratkou ateliéru/katedry, či příjmením pedagoga - v tomto případě se přihlaste do skupiny která je určena pro Vás, je-li název skupiny tvořen pouze pořadím (A,B,C... či 1,2,3...) přihlaste se do skupiny která Vám vyhovuje rozvrhově. Více o seminárních skupinách a přihlašování/odhlašování z/do nich najdete v nápovědě https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozvrh

Registrují se předměty pro OBA semestry (zima 2020 a léto 2021) - registrujte si nejdříve předměty pro období zima 2020, poté se "přepněte" do období léto 2021 a registrujte si předměty pro toto období. Výběr období  viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_neni
V Osobní administrativa->Student->Registrace a zápis pak vidíte přehled předmětů které máte registrovány.
Zkontrolujte si, zda některé registrace v OBOU OBDOBÍCH nejsou problémové - problémové jsou zvýrazněny červenou barvou a podle podmínek popsaných
u předmětu tento registrační problém opravte. Nejčastěji jde o nezapsaný protějšek předmětu v druhém období, nebo je vyžadován explicitní souhlas pedagoga se zápisem.
Význam podmínek u předmětu je popsán v nápovědě: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_prerekvizity
Nemůžete-li problémovou registraci opravit - je například vyžadován jiný obor studia, nesplněný předpoklad na absolvování jiného předmětu dříve, explicitní souhlas pedagoga atd.
lze požádat pedagoga takového předmětu o souhlas se zápisem. O výjimky se žádá v období zápisu předmětů (nikoliv v období registrace předmětů)
a to přímo v registrační aplikaci u daného předmětu.

Další pokyny naleznete přímo v registračních šablonách.

V pdf dokumentu na adrese https://is.jamu.cz/auth/do/54/nav/Navod_Student.pdf
naleznete různé odkazy do IS které Vám mohou pomoci s orientací v IS.