Průchod studiem

Číslo bankovního účtu

Jakékoliv přiznané stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu.
Číslo bankovního účtu, které máte v IS zadané si zobrazíte pomocí:
Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií
Pokud je číslo účtu špatné, nebo chcete zadat nové upravte je v:
Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií → Změnit číslo účtu