Průchod studiem

Seznámení začínajících studentů s předpisy o PO a BOZP

Seznámení začínajících studentů s předpisy o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na JAMU.
Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s předpisy týkajícími se požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Níže jsou uvedeny odkazy na soubory, v nichž jsou uvedeny podmínky PO a BOZP na fakultách JAMU.
Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zapotřebí toto potvrdit: SPUSTIT ODPOVĚDNÍK