Průchod studiem

Vkládání elektronických verzí bakalářských a diplomových prací a absolventských projektů

Elektronické verze závěrečných prací (bakalářské, magisterské diplomové práce, či absolventské projekty) se vkládají do IS do archivů závěrečných prací.
Archivy najdete: Osobní administrativa → Student  → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
Měli byste mít k dispozici 2 archivy závěrečné práce  – jeden s bakalářskou, či magisterskou diplomovou prací a druhý s absolventským projektem. Jestliže Vám kterýkoliv z nich chybí, obraťte se prosím na Vašeho vedoucího práce, či vedoucího ateliéru/katedry ať ji v IS vypíše, případně ji vypište sami – viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozpisy_temat#s_rozpis_zaloz_tema
U každé závěrečné práce se v Osobní administrativa → Student → Závěr studia  → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce nachází odkaz „Manipulace s archivem závěrečné práce“ po jeho otevření se dostanete na stránku, kde vložíte texty s českou a anglickou anotací (minimálně 100 znaků), klíčová slova (minimálně 30 znaků), vyberete jazyk práce a potvrdíte shodnost vkládaného souboru s verzí předkládanou k obhajobě a na konci stránky údaje uložíte.
Na té samé stránce pomocí odkazu „Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací“ vstoupíte přímo do archivu dané práce a pomocí odkazu „Zavedení souboru“ vložíte textovou část Vaší práce jako „Plný text práce“ – musí mít minimálně 3000 znaků (pro projekt 200 znaků ). Odevzdávaná práce nesmí být uzamčená, zašifrovaná nebo jinak nečitelná. Ověřte, že se vytvořila její textová verze - trvá to pár minut.
Jestliže jste vše vložili a nahráli správně, na stránce Osobní administrativa → Student  → Závěr studia  → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce se pod danou prací zobrazí text „Archiv je dostatečně naplněn“
Podrobná nápověda je k dispozici: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/prace
Vložený soubor můžete nechat sami zkontrolovat na plagiáty, postup je: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/elearning/plagiat