Průchod studiem

Anglické názvy prací

Zkontrolujte si prosím, případně doplňte anglické názvy u Vašich závěrečných prací.
Postup: Po přihlášení do IS Student → Během studia .. Moje témata, u vybraného tématu klikněte na "Zobrazit operace" a pak na "Editovat" a údaj upravte - v nápovědě viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozpisy_temat#s_rozpis_nazev
V případě že některou ze závěrečných prací nemáte dosud vypsánu, požádejte Vašeho vedoucího práce, či vedoucího ateliéru/katedry ať ji v IS vypíše, případně ji vypište sami - viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozpisy_temat#s_rozpis_zaloz_tema
Měli by jste mít vypsány 2 práce - diplomovou či bakalářskou práci a Absolventský projekt (pro obor Zpěv jsou projekty 2).