Průchod studiem

Závěr studia

Na závěr studia je třeba mít vypsánu diplomovou práci a absolventský projekt.
Obě dvě závěrečné práce se vypisují jako témata v Rozpisu témat.
Témata může vypsat jak vedoucí práce, tak student

Informace v následujících odkazech si dle Vaší fakulty pořádně prostudujte,
obsahují detailní pokyny fakulty: