Průchod studiem

Vkládání témat studenty

Pro vložení nového tématu použijte odkaz: Student → Během studia Rozpisy témat

K dispozici máte rozpis pro bakalářské, magisterské, či disertační práce Vašeho oboru a rozpis pro absolventské projekty (obor Zpěv má absolventský projekt také jeden, zahrnující jak roli, tak koncert, má pak 2 vedoucí a dva oponenty)

Zvolte příslušný rozpis a v navigačním panelu použijte odkaz "Témata: založit". Otevře se formulář, do kterého vyplníte požadované údaje. Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" dole na stránce.

Jako vedoucího, či oponenta bakalářské, či magisterské práce můžete zvolit pouze osobu z JAMU. Pokud vedoucí, či oponent tuto podmínku nesplňuje, zvolte POUZE JAKO VEDOUCÍHO práce vedoucího/vedoucí Vaší ateliéru/katedry a jména vedoucích a oponentů vepište spolu s rozlišením vedoucí/oponent do "Oficiálního zadání".

K navrženému tématu vás systém automaticky přihlásí.

O přihlášení studenta k tématu je vedoucí práce uvedený u tématu informován automatickým e-mailem. Vedoucí poté přihlášení k tématu studentovi potvrdí, nebo jej zamítne a rovněž případně opraví a doplní vedoucí či oponenty. V obou případech je studentovi zaslán informační e-mail.

Upravovat údaje v již založeném tématu můžete pouze v případě, že vedoucí práce zaškrtl příznak "Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu". - o nastavení tohoto příznaku požádejte vedoucího Vaší práce.

Pro úpravu tématu použijte odkaz: Student → Během studia .. Moje témata

u vybraného tématu klikněte na "Zobrazit operace", poté  "Editovat" a údaje upravte.

Při uložení změn provedených studentem se k tématu nastaví příznak "Potvrdit přihlášení či změnu v údajích provedenou studentem". Po dokončení úprav tématu požádejte vedoucího, aby vaše změny schválil.