Průchod studiem
Michal Vala
Průchod studiem
Obdobná nápověda pro pedagogy a zaměstnance obecně:

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp 

Informace k možnostem online výuky + postupy pro MS Teams:

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=26708

Pro přístup do MS Teams a účasti na online výuce si nezapomeňte aktivovat sužby O365:

https://is.jamu.cz/auth/do/jamu/2490278/2490346/FAQ.qwarp?prejit=35418

Výuková videa:

Tato výuková videa byla vytvořena na Masarykově univerzitě, proto se některé věci na naší škole mírně liší. Hlavním rozdílem je přihlašování do služeb Microsoft 365 - na JAMU se přihlašujete pomocí učo@post.jamu.cz a sekundárním heslem, či u některých pedagogů pomocí emailu příjmení@jamu.cz a k němu přiřazeným heslem.  

Začátek studia

Seznámení začínajících studentů s předpisy o PO a BOZP

Seznámení začínajících studentů s předpisy o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na JAMU.
Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s předpisy týkajícími se požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Níže jsou uvedeny odkazy na soubory, v nichž jsou uvedeny podmínky PO a BOZP na fakultách JAMU.
Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zapotřebí toto potvrdit: SPUSTIT ODPOVĚDNÍK

Kontrola osobních údajů

Aktualizujte své osobní údaje při každé změně:

Číslo bankovního účtu

Jakékoliv přiznané stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu.
Číslo bankovního účtu, které máte v IS zadané si zobrazíte pomocí:
Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií
Pokud je číslo účtu špatné, nebo chcete zadat nové upravte je v:
Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií → Změnit číslo účtu

Zapnutí služeb O365

Zapnutí služeb O365 je popsáno v:

Ubytovací stipendium

Žádost o ubytovací stipendium podáváte prostřednictvím IS.
Postupujte: Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium : https://is.jamu.cz/auth/stipendia/student_ubyt_stip_zadost

Registrace předmětů

Do aplikace pro registraci předmětů vstoupíte:
Osobní administrativa ->Student ->Začátek semestru->Registrace a zápis
Období ve kterém je registrace předmětů povolena zjistíte kliknutím na odkaz
"Kdy se mohu registrovat", v daném dni je registrace povolena vždy od 17:00.
Návod pro registraci předmětů naleznete v nápovědě -
https://is.jamu.cz/auth/help/student/registrace
Použijte registrační šablonu (Registrační šablona HF, Registrační šablona DIFA),
najděte správný obor, zaregistrujte si všechny předměty pro Váš ročník v ak. roce 2020/2021 které navštěvovat musíte + o které máte zájem.


Je-li u předmětu, který si registrujete seminární skupina/skupiny, přihlašte se do té která se Vás týká.

Toto se týká především cizích jazyků  a některých dalších předmětů, které nejsou vyučovány hromadně, ale po skupinách studentů.

Seminární skupiny mají název buďto tvořen zkratkou ateliéru/katedry, či příjmením pedagoga - v tomto případě se přihlaste do skupiny která je určena pro Vás, je-li název skupiny tvořen pouze pořadím (A,B,C... či 1,2,3...) přihlaste se do skupiny která Vám vyhovuje rozvrhově. Více o seminárních skupinách a přihlašování/odhlašování z/do nich najdete v nápovědě https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozvrh

Registrují se předměty pro OBA semestry (zima 2020 a léto 2021) - registrujte si nejdříve předměty pro období zima 2020, poté se "přepněte" do období léto 2021 a registrujte si předměty pro toto období. Výběr období viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_neni

V Osobní administrativa->Student->Registrace a zápis pak vidíte přehled předmětů které máte registrovány.
Zkontrolujte si, zda některé registrace v OBOU OBDOBÍCH nejsou problémové - problémové jsou zvýrazněny červenou barvou a podle podmínek popsaných
u předmětu tento registrační problém opravte. Nejčastěji jde o nezapsaný protějšek předmětu v druhém období, nebo je vyžadován explicitní souhlas pedagoga se zápisem.
Význam podmínek u předmětu je popsán v nápovědě: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_prerekvizity
Nemůžete-li problémovou registraci opravit - je například vyžadován jiný obor studia, nesplněný předpoklad na absolvování jiného předmětu dříve, explicitní souhlas pedagoga atd.
lze požádat pedagoga takového předmětu o souhlas se zápisem. O výjimky se žádá v období zápisu předmětů (nikoliv v období registrace předmětů)
a to přímo v registrační aplikaci u daného předmětu.

Další pokyny naleznete přímo v registračních šablonách.

V pdf dokumentu na adrese https://is.jamu.cz/auth/do/54/nav/Navod_Student.pdf
naleznete různé odkazy do IS které Vám mohou pomoci s orientací v IS.

Informační zdroje

Sledujte Email, a Vývěsku, kam budou doručovány, nebo poskytovány informace jak od fakulty, tak od vyučujících

Elektronické potvrzení o studiu

V IS je k dispozici aplikace na generování elektronických potvrzení o studiu.
Potvrzení si můžete vygenerovat v
IS – Student – Během studia – Potvrzení o studiu


V případě, že studujete v navazujícím, či dalším studijním programu na JAMU, ujistěte se, že v pravém horním rohu máte vybráno správné studium.
Systém na základě Vašich studijních záznamů nabídne vystavení pro Vás vhodného typu potvrzení:
Aktivní studia: potvrzení o studiu
Absolvovaná studia: potvrzení o délce absolvovaného studia
V minulosti přerušená studia: Potvrzení o přerušení aktivního studia
Aktuálně přerušená studia: Potvrzení o přerušení neaktivního studia

Můžete si též nechat vystavit potvrzení za již uplynulé akademické roky.

Klikněte na tlačítko "Vystavit potvrzení" nebo klikněte na již vystavená potvrzení.
V případě nového potvrzení dojde k znovunačtení stránky a objeví se informace o průběhu vystavování potvrzení.
Pečetění dokumentu chvíli trvá, jeden dokument je zapečetěn v průběhu přibližně 15 sekund, pokud je ve frontě na pečetění více dokumentů a hrozilo by, že vystavení potvrzení tak potrvá delší dobu, IS Vás bude informovat emailem o dokončení.

Potvrzení o studiu lze nechat vystavit nejvýše 1x za měsíc, všechna již jednou vystavená potvrzení jsou v této aplikaci studentovi vždy přístupná.
Po ukončení pečetění dokumentu se kliknutím na toto potvrzení dostanete na stránku s potvrzením, které si můžete stáhnout, vytisknout... U aktuálně platných potvrzení (aktuální datum je v rozsahu dat na které je potvrzení vystaveno) tato stránka zobrazuje i aktuální stav studia, u potvrzení, jejichž platnost již uplynula (aktuální datum je vyšší než rozsah dat na které je potvrzení vystaveno) se tato informace neposkytuje. odkaz na tuto stránku vede do neautentizované části ISu a odkaz tak můžete poskytnout třetí osobě aby si ověřila validitu potvrzení.

Informace o agendách mimo JAMU

Zjednodušení získání jízdních dokladů pro studenty

Když si vyřídíte šalinkartu přes online systém, nebudete už muset nikam na DPMB nosit ISIC, a můžete se tak vyhnout kupování přelepky prodlužující platnost karty, pokud ji jinak nevyužíváte.

 Online na bankovní kartu

Pro vyřízení šalinkarty v současnosti existují dvě možnosti.

Tou jednodušší a pohodlnější (a jedinou, kde můžete využít navazující jízdenky) je vyřízení online na webu www.brnoID.cz. Na tomto webu je potřeba založit si účet a vložit do systému údaje bankovní karty, která bude sloužit jako nosič elektronické jízdenky (můžete si zakoupit tzv. anonymní kartu, která je dostupná na všech pobočkách DPMB za 99 Kč). Při prvotní registraci je ještě potřeba osobně zajít na nějakou prodejnu dopravního podniku (DPMB) a nechat si potvrdit správnost zadaných osobních údajů a na webu www.brnoID.cz v sekci "Můj účet" kliknout na tlačítko "Ověř status studenta", vybrat JAMU a vložit Vaše učo. Podrobný postup pro web www.brnoID.cz je popsán na jejich stránkách https://www.brnoid.cz/cs/cms/28-tipy v bodu „Jak koupit ihned studentskou šalinkartu z domova? A jak řešit status studenta online?“. Pak už ale vše funguje zcela online.

 Jakmile potvrdíte propojení systému s vašimi údaji v Informačním systému JAMU (https://is.jamu.cz/auth/privacy/dpmb), DPMB si dokáže už sám zjistit, jestli jste aktivními studenty JAMU. Nikdy více už tak nebudete muset nikam na DPMB nosit ISIC, a můžete se tak vyhnout kupování přelepky prodlužující platnost karty, pokud ji kvůli jiným slevám nepotřebujete nebo nechcete (dopravní podnik si váš statut studenta bude prostě ověřovat přes IS, informace o elektronicky položených dotazech na Váš stav studia a o odpovědích, které jsme předali externím systémům najdete vhttps://is.jamu.cz/auth/export/prehled_exportu_aktivnosti). 

Takže shrnuto:

 •  Pakliže jste tak dosud neučinili, tak osobně zajít na nějakou prodejnu dopravního podniku (DPMB) a nechat si potvrdit správnost zadaných osobních údajů.
 • na webu www.brnoID.cz v sekci "Můj účet" kliknout na tlačítko "Ověř status studenta", vybrat JAMU a vložit Vaše učo 
 • Po úspěšném ověření statusu si koupit zlevněnou jízdenku

To je vše, až do konce studia nebudete již muset pobočku DPMB navštívit.

Zde najdete podrobný postup na webu  www.brnoID.cz důležité jsou hlavně body: 

 1. Jak se do nového systému zaregistruji? 
 2. Kde a jak si lze nechat ověřit osobní údaje pro získání full účtu či slevové nároky? A co je k tomu potřeba? 
 3. Jak koupit ihned studentskou šalinkartu z domova? A jak řešit status studenta online? 

Druhou možností zůstává vyřízení klasické papírové šalinkarty, které probíhá výhradně na prodejnách Dopravního podniku města Brna či u pokladen Českých drah. Je potřeba vyplnit žádanku, přinést platný ISIC (pokud nemáte čerstvě vydaný, tak s přelepkou) a průkazovou fotografii a zaplatit poplatek za vyřízení 30 korun. Vydaná průkazka pak platí do 30. září příštího roku. Při nakupování kuponů na další období (měsíční, čtvrtletní nebo roční) se musíte vždy znovu prokázat platným ISICem. Dejte pozor, trochu zrádné to může být období na přelomu léta a podzimu. Pokud máte ISIC platný jen do konce daného roku, například do prosince 2019, dopravní podnik vám ho uzná jen do 15.8., pak už vyžaduje ISIC s platností na další akademický rok. A pozor nově opravdu potřebujete ISIC, nestačí mít potvrzení o studiu.

Zahraniční studenti

Informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, kteří nejsou občany ČR.

Informace pro zahraniční studenty o poplatcích za komunální odpad

Vážení zahraniční studenti,

 

Rádi bychom Vám poskytli některé informace, které Vám pomohou předejít možným správním řízením,
a současně Vám poradíme, jak se vyhnout zbytečným sankcím.

V tomto dokumentu se ve stručnosti dozvíte, jak postupovat vůči správci poplatku za komunální odpad
a jak postupovat vůči orgánům Policie České republiky.

 

Povinnosti cizince vůči orgánům PČR

 

Každý cizinec je povinen ohlásit na cizineckou policii místo pobytu na území České republiky,
a to v zákonné lhůtě ode dne vstupu na území (v případě občana EU, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů). Případně lze tuto povinnost splnit vyplněním přihlašovacího tiskopisu
u ubytovatele.

 

Uvedené je nutno splnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR. Pokud se tak nestane, potom nesplnění takové ohlašovací povinnosti zákon kvalifikuje jako přestupek, za který může být cizinci uložena pokuta do Kč 3000,-.

 

Právní úprava

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Kde řešit?

Policie ČR – Oddělení pobytových agend Brno, Cejl 62b, 602 00.

tel.: 974 628 131; email: krpb.ocp.opa.bm.sekret@pcr.cz.

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00, úterý a čtvrtek: 8:00 – 14:00.

 

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

 

 

Povinnosti cizince vůči správci poplatku za komunální odpad

 

S účinností od 1. 1. 2013 jsou povinny platit místní poplatek za svoz komunálního odpadu i fyzické o soby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývají na území města Brna přechodně po dobu delší 3 měsíců. Na tomto základě požaduje správce poplatku plnění poplatkové povinnosti ve výši Kč 670,- ročně, tj. cca 2 EUR za měsíc, mj. i po studentech vysokých škol, kteří jsou cizí státní příslušnosti
a kteří ve městě Brně pobývají déle než 3 měsíce.

 

Lhůta pro splnění ohlašovací povinnosti vůči správci poplatku je 15 dní (tj. do 15 dní od vstupu na území ČR je třeba navštívit správce poplatku a k placení poplatku se přihlásit).

Lhůta pro placení poplatku je dle obecně závazné vyhlášky (splatnost je k 31. 5. daného roku). Placení, resp. informaci o tom, kdy má student-cizinec, poplatek uhradit, nechť si daný student sám zjistí při přihlašování se u správce poplatku.

 

Pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti se stanovuje dle §247a Daňového řádu.

Nesplnění poplatkové povinnosti může mít za následek finanční postih ve výši trojnásobku nedoplatku, případně exekuční náklady.Právní úprava:

·      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

·      Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v platném znění.

·      Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

Kde řešit?

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 35, 601 67, 3. patro budovy C.

tel.: 542 174 301; email: odpady@brno.cz.

Úřední hodiny: pondělí a středa: 8:00 – 17:00, pátek: 8:00 – 12:00.

 

www.brno.cz/odpady

 

 

Jak tedy správně postupovat?

a)    pokud student-cizinec u svého ubytovatele nevyplnil přihlašovací tiskopis cizince, potom tento student kontaktuje  PČR – Oddělení pobytových agend Brno, pro splnění své zákonné ohlašovací povinnosti;

b)    současně student-cizinec kontaktuje správce poplatku pro ověření správnosti údajů a zjištění správné výše místního poplatku za komunální odpad.

Během studia

Číslo bankovního účtu

Jakékoliv přiznané stipendium se vyplácí na bankovní účet, který máte uvedený v ISu. Vaší povinností je zkontrolovat si správnost vloženého čísla účtu.
Číslo bankovního účtu, které máte v IS zadané si zobrazíte pomocí:
Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií
Pokud je číslo účtu špatné, nebo chcete zadat nové upravte je v:
Stipendia → Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií → Změnit číslo účtu

Ubytovací stipendium

Žádost o ubytovací stipendium podáváte prostřednictvím IS.
Postupujte: Stipendia → Žádost o ubytovací stipendium : https://is.jamu.cz/auth/stipendia/student_ubyt_stip_zadost

Registrace předmětů

Do aplikace pro registraci předmětů vstoupíte:
Osobní administrativa ->Student ->Začátek semestru->Registrace a zápis 
Období ve kterém je registrace předmětů povolena zjistíte kliknutím na odkaz
"Kdy se mohu registrovat", v daném dni je registrace povolena vždy od 17:00.
Návod pro registraci předmětů naleznete v nápovědě -
https://is.jamu.cz/auth/help/student/registrace
Použijte registrační šablonu (Registrační šablona HF, Registrační šablona DIFA),
najděte správný obor, zaregistrujte si všechny předměty pro Váš ročník v ak. roce 2020/2021 které navštěvovat musíte + o které máte zájem.


Je-li u předmětu, který si registrujete seminární skupina/skupiny, přihlašte se do té která se Vás týká.

Toto se týká především cizích jazyků  a některých dalších předmětů, které nejsou vyučovány hromadně, ale po skupinách studentů.

Seminární skupiny mají název buďto tvořen zkratkou ateliéru/katedry, či příjmením pedagoga - v tomto případě se přihlaste do skupiny která je určena pro Vás, je-li název skupiny tvořen pouze pořadím (A,B,C... či 1,2,3...) přihlaste se do skupiny která Vám vyhovuje rozvrhově. Více o seminárních skupinách a přihlašování/odhlašování z/do nich najdete v nápovědě https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozvrh

Registrují se předměty pro OBA semestry (zima 2020 a léto 2021) - registrujte si nejdříve předměty pro období zima 2020, poté se "přepněte" do období léto 2021 a registrujte si předměty pro toto období. Výběr období  viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_neni
V Osobní administrativa->Student->Registrace a zápis pak vidíte přehled předmětů které máte registrovány.
Zkontrolujte si, zda některé registrace v OBOU OBDOBÍCH nejsou problémové - problémové jsou zvýrazněny červenou barvou a podle podmínek popsaných
u předmětu tento registrační problém opravte. Nejčastěji jde o nezapsaný protějšek předmětu v druhém období, nebo je vyžadován explicitní souhlas pedagoga se zápisem.
Význam podmínek u předmětu je popsán v nápovědě: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/registrace#s_reg_prerekvizity
Nemůžete-li problémovou registraci opravit - je například vyžadován jiný obor studia, nesplněný předpoklad na absolvování jiného předmětu dříve, explicitní souhlas pedagoga atd.
lze požádat pedagoga takového předmětu o souhlas se zápisem. O výjimky se žádá v období zápisu předmětů (nikoliv v období registrace předmětů)
a to přímo v registrační aplikaci u daného předmětu.

Další pokyny naleznete přímo v registračních šablonách.

V pdf dokumentu na adrese https://is.jamu.cz/auth/do/54/nav/Navod_Student.pdf
naleznete různé odkazy do IS které Vám mohou pomoci s orientací v IS.
Informační zdroje

Sledujte Email, a Vývěsku, kam budou doručovány, nebo poskytovány informace jak od fakulty, tak od vyučujících

Zápis do dalšího akademického roku

Zápis do ročníků studia a jeho podmínky upravují články 15,17,19 a zejména 20 21 Studijního a zkušebního řádu JAMU.

O zápis do dalšího ročníku požádáte v IS->Student->Začátek semestru->Žádost o zápis do semestru

Žádáte o zápis vždy do ZIMNÍHO semestru daného ak. roku.

Nově nastupující studenti o zápis touto aplikací nežádají.

V pravém horním rohu vyberte svoje aktuální studium a v případě ak. roku 2020/21 období zima 2020.

Pokud máte více aktivních studií, žádost je třeba podat ve všech.

Žádosti je možné podávat od začátku zkouškového období letního semestru předcházejícího ak. roku do začátku ak. roku do kterého chcete žádost podat.

Aplikace kontroluje:

 • Počet získaných kreditů je alespoň 60-ti násobkem počtu odstudovaných ročníků
 • Předměty absolvované v posledních dvou semestrech musí být buď úspěšně ukončené, nebo mít schválenou žádost o přesun, viz:
 • Součet získaných kreditů a kreditů v osobním studijním plánu na následující dva semestry je alespoň 60-ti násobkem počtu odstudovaných ročníků zvětšeného o jedna

O zápis do ročníku můžete touto aplikací požádat i když tyto podmínky nesplňujete, samotný zápis bude studijním oddělením fakulty proveden jakmile tyto podmínky splněny budou. 

DŮLEŽITÉ

Jakmile jste zapsáni do dalšího roku studia, což poznáte v pravém horním rohu pod Vaším jménem, aplikace začne vyhodnocovat podmínky pro další semestr které v danou chvíli však nemůžete splňovat.

Toto je úplně v pořádku, Váš zápis je již uskutečněn a další Vás čeká až příští rok.

Chcete-li tedy v dalším akademickém roce studovat, TOUTO APLIKACÍ ROZHODNĚ MUSÍTE ŽÁDOST PODAT.

Mám podat žádost jestliže mám schválený Osobní studijní plán (např. rozložený ročník)

Ano, samotné schválení Osobního studijního plánu nenahrazuje zápis do dalšího akademického roku

Mám podat žádost jestliže chci přerušit studium, schválení přerušení studia proběhne až po začátku ak. roku

Žádost podávat nemusíte, postupujte podle pokynů studijního oddělení

Mám podat žádost jestliže budu absolvovat po začátku ak. roku

Jestliže již máte určen termín SZZ, žádost podávat nemusíte, postupujte podle pokynů studijního oddělení

Aplikace mi říká, že nemám splněny všechny podmínky pro zápis

Záleží na tom, kterou podmínku nesplňujete.

 • Jestliže jde o nedostatečný počet získaných kreditů v minulosti - první podmínka, tak tato překážka může být studijním oddělením ignorována, je-li zároveň splněna podmínka třetí - tedy že součet získaných kreditů a kreditů za zapsané předměty je takový, že podmínku první splníte v roce následujícím
 • Jde-li o nesplněné předměty v aktuálním ak. roce - druhá podmínka, pak máte-li předmět splněn, zaurgujte vyučujícího aby Vám hodnocení doplnil, nemáte-li předmět splněn, požádejte o zrušení předmětu (jde-li o volitelný předmět), nebo o jeho přesunutí (povinný předmět) - viz tato osnova, "Elektronické žádosti"
 • Jde-li o nedostatečný předmět zapsaných kreditů na následující ak. rok - třetí podmínka, pak si zapište do následujícího ak. roku předměty za dostatečný počet kreditů

Aplikace vyhodnocuje podmínky na základě Vašeho aktuálního ročníku, Máte-li výjimku z doporučeného studijního plánu podle článku 16 odst. 2 SZŘ, požádejte touto aplikací o zápis a dále postupujte dle pokynů studijního oddělení.

I když víte, že podmínky i po provedení výše zmíněných kroků splňovat nebudete a chcete do dalšího ročníku nastoupit, ŽÁDOST PODEJTE a kontaktujte studijní oddělení.

Již jednou podanou žádost nelze vzít touto aplikací zpět, budete-li po podání žádosti žádat o přerušení, či ukončení studia, obraťte se na studijní oddělení fakulty.

Zápis do semestru je nezávislý na zápisu předmětů. Předměty se zapisují v období zápisu a změn v zápisu dle fakultního harmonogramu semestru. 


Elektronické žádosti

Žádost o přesun zapsaného povinného, nebo povinně volitelného předmětu

Upozornění

Tuto žádost je možné podat pouze 2x za studium 

Citace článku upravujícího tuto žádost:

Čl. 19

Plnění studijních povinností

(1) Student je povinen usilovat, aby v každém ročníku studia splnil všechny zapsané předměty. Stanoví-li tak zákon, děkan na žádost studenta vždy prodlouží lhůtu pro plnění studijních povinností.2)

(2) Student má právo

a) dvakrát za studium požádat o zrušení zápisu volitelného předmětu,

b) dvakrát za studium požádat o přesun zapsaného povinného, nebo povinně volitelného předmětu do dalšího ročníku; přesunem se neobnovuje počet řádných a opravných termínů.

(3) Povolení zrušení zápisu nebo přesunu zapsaného předmětu umožňuje zápis do dalšího ročníku, nenahrazuje však splnění podmínek pro zápis předmětů.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU bez prefixu HF/DIFA
 • Ve výběrových roletkách vyberte semestry ze kterého a do kterého chcete předmět přesunout - vždy zima->zima nebo léto->léto
 • Do zdůvodnění žádosti vepište krátké vyjádření ve stylu "Žádám o přesun předmětu XY, z důvodu.....". Uveďte zde i přesný název předmětu
 • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

V poli "Zdůvodnění" pak uveďte i celý název předmětu

Vyberte správné semestry, přesouvat lze pouze ze zimy do zimy a z léta do léta.

Předmět je semestrální entita, chcete-li přesunout předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.

Žádost o zrušení zápisu volitelného předmětu

Upozornění

Tuto žádost je možné podat pouze 2x za studium  

Citace článku upravujícího tuto žádost:

Čl. 19

Plnění studijních povinností

(1) Student je povinen usilovat, aby v každém ročníku studia splnil všechny zapsané předměty. Stanoví-li tak zákon, děkan na žádost studenta vždy prodlouží lhůtu pro plnění studijních povinností.2)

(2) Student má právo

a) dvakrát za studium požádat o zrušení zápisu volitelného předmětu,

b) dvakrát za studium požádat o přesun zapsaného povinného, nebo povinně volitelného předmětu do dalšího ročníku; přesunem se neobnovuje počet řádných a opravných termínů.

(3) Povolení zrušení zápisu nebo přesunu zapsaného předmětu umožňuje zápis do dalšího ročníku, nenahrazuje však splnění podmínek pro zápis předmětů.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU bez prefixu HF/DIFA
 • Ve výběrové roletce vyberte semestr předmětu který chcete zrušit
 • Do zdůvodnění žádosti vepište krátké vyjádření ve stylu "Žádám o zrušení zápisu předmětu XY, z důvodu....." . Uveďte zde i přesný název předmětu
 • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

V poli "Zdůvodnění" pak uveďte i celý název předmětu

Vyberte správný semestr

Předmět je semestrální entita, chcete-li zrušit předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.

Žádost o zrušení zápisu volitelného předmětu podle článku 19 odst. 2, písmeno a) SZŘ může student úspěšně podat pouze 2x za studium, to ovšem neznamená, že není možné jinak zrušit zápis volitelného předmětu ze závažných důvodů, např. kolize v rozvrhu s povinným předmětem. Toto upravuje článek 30 odst. 2 SZŘ, jde-li ve Vaší žádosti o tento případ, ve zdůvodnění žádosti tuto skutečnost uveďte a bude-li Vaše zdůvodnění fakultou uznáno, Váš nárok na 2 žádosti podle článku 19 odst. 2, písmeno a) SZŘ nebude nijak dotčen.

Žádost o dodatečný zápis volitelného předmětu

Citace článku upravujícího tuto žádost: 

Čl. 30

Změny zapsaných předmětů

(1) V době dvou týdnů od začátku období výuky je student oprávněn provést prostřednictvím IS změnu zapsaných povinně volitelných a volitelných předmětů, neodporuje-li doporučenému studijnímu plánu. Není-li po uplynutí doby podle předchozí věty osobní studijní plán studenta v souladu s tímto vnitřním předpisem, ke studentem provedeným změnám se nepřihlíží.

(2) Děkan může i bez žádosti studenta změnit zapsané předměty, je-li k tomu dán závažný důvod, který student nezapříčinil; o změně studenta informuje.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti 

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU bez prefixu HF/DIFA
 • Ve výběrové roletce vyberte semestr předmětu který chcete dodatečně zapsat
 • Do zdůvodnění žádosti vepište krátké vyjádření ve stylu "Žádám o dodatečný zápis předmětu XY, z důvodu....."
 • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

V poli "Zdůvodnění" pak uveďte i celý název předmětu

Vyberte správný semestr

Předmět je semestrální entita, chcete-li zapsat více předmětů, či předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.

Žádost o přerušení studia

Citace článků upravujícího tuto žádost:  

Čl. 53

Přerušení na žádost studenta

(1) Děkan na žádost studenta jeho studium přeruší, jestliže

a) student podal žádost o přerušení studia před počátkem akademického roku, po dobu jehož trvání má být studium přerušeno,

b) přerušením studia nedojde k překročení nejdelší celkové doby přerušení studia, a

c) nejde o první ročník studia.

(2) Studium se přerušuje na jeden nebo více akademických roků.

Čl. 54

Přerušení na žádost studenta ve zvláštních případech

(1) Děkan bez ohledu na podmínky a dobu přerušení dle čl. 53 vždy vyhoví žádosti studenta o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou

LJ 27/2018

380

uznanou dobu rodičovství dle zákona o vysokých školách. Právo na přerušení studia je studentovi po tuto dobu přiznáno i v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

(2) Z vážných důvodů může děkan na žádost studenta jeho studium na potřebnou dobu přerušit, i když nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 53 odst. 1 s výjimkou písm. b).

Čl. 55

Přerušení bez žádosti studenta

Děkan může studentovi přerušit studium na přiměřenou dobu i bez žádosti studenta, jestliže

a) student neprospěl u státní zkoušky,

b) student neuhradil poplatky spojené se studiem, nebo

c) probíhá řízení o žalobě proti rozhodnutí děkana nebo rektora o právech a povinnostech studenta nebo řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí soudu o takové žalobě nebo řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu v uvedených věcech a student je v posledním ročníku studia.

Čl. 56

Nejdelší celková doba přerušení studia

(1) Nejdelší celková doba přerušení studia je 2 roky. Děkan může z vážných důvodů rozhodnout o přerušení studia na delší dobu, nejdéle však na 5 let.

(2) Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství nebo doba přerušení studia z důvodu podle čl. 55 písm. c) se nezapočítává do nejdelší celkové doby přerušení studia.

Čl. 57

Opětovný zápis do studia

(1) Osoba, které bylo studium přerušeno, je povinna se do 5 dnů od skončení přerušení studia opětovně zapsat do studia. Bránil-li osobě v zápisu do studia vážný důvod a osoba se nejpozději do 3 dnů od uplynutí lhůty pro opětovný zápis do studia nebo od odpadnutí překážky bránící opětovnému zápisu z opětovného zápisu omluví, může děkan prominout zmeškání lhůty se současným určením termínu mimořádného zápisu. O uznání omluvy rozhoduje děkan a jeho rozhodnutí je konečné.

(2) Dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno, se může opětovně zapsat do studia

a) osoba, jíž bylo studium přerušeno podle čl. 55 písm. a),

b) osoba v uznané době rodičovství, jestliže před počátkem akademického roku požádá o opětovný zápis do studia k prvnímu dni akademického roku, nebylo-li jí studium přerušeno podle čl. 55 písm. c).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti  

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Do zdůvodnění žádosti vepište zdůvodnění žádosti o přerušení. Uveďte zejména zda se jedná o přerušení ze zdravotních důvodů, či z důvodu mateřství/rodičovství, nebo ze sociálních důvodů. 
 • Uveďte datum začátku přerušení studia
 • Uveďte datum konce přerušení studia
 • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Nezapomeňte se po skončení přerušení opětovně zapsat ke studiu, postup je uveden v:

Žádost o opětovný zápis do studia

Citace článků upravujícího tuto žádost:  

Čl. 57

Opětovný zápis do studia

(1) Osoba, které bylo studium přerušeno, je povinna se do 5 dnů od skončení přerušení studia opětovně zapsat do studia. Bránil-li osobě v zápisu do studia vážný důvod a osoba se nejpozději do 3 dnů od uplynutí lhůty pro opětovný zápis do studia nebo od odpadnutí překážky bránící opětovnému zápisu z opětovného zápisu omluví, může děkan prominout zmeškání lhůty se současným určením termínu mimořádného zápisu. O uznání omluvy rozhoduje děkan a jeho rozhodnutí je konečné.

(2) Dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno, se může opětovně zapsat do studia

a) osoba, jíž bylo studium přerušeno podle čl. 55 písm. a),

b) osoba v uznané době rodičovství, jestliže před počátkem akademického roku požádá o opětovný zápis do studia k prvnímu dni akademického roku, nebylo-li jí studium přerušeno podle čl. 55 písm. c).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti   

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Ponechte předvyplněný text, či upřesněte důvod žádosti, v případě že uplynulo již 5 dnů od konce přerušení, připojte i omluvu a zdůvodnění překážek bránících v podání žádosti v termínu (dle čl 57 odst 1 SZŘ), což děkanovi umožní této žádosti vyhovět 
 • Uveďte datum opětovného zápisu do studia
 • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Žádost o výjimku z doporučeného studijního plánu dle čl. 16 odst. 2 - rozložení ročníku či sloučení ročníků

Citace článku upravujícího tuto žádost:   

Čl. 16

Výjimky z doporučeného studijního plánu

(1) Výjimky z doporučeného studijního plánu může děkan povolit jen za podmínek stanovených tímto vnitřním předpisem.

(2) Děkan může na žádost studentovi povolit zápis předmětů patřících dle doporučeného studijního plánu

a) do jednoho ročníku do dvou ročníků (rozložení ročníku), nebo

b) do dvou ročníků do jednoho ročníku (sloučení ročníků).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti   

Žádáte dle písmene a) o rozložení ročníku: 

 • Stáhněte si povinnou přílohu - formulář DF/HF dle Vaší fakulty
 • Při rozložení ročníku musíte mít schválen osobní studijní plán, který vepište do staženého formuláře. Formulář si nechte podepsat vedoucím Vašeho ateliéru/katedry a vložte jej jako přílohu této žádosti.
 • BEZ TOHOTO FORMULÁŘE ŽÁDOST NEZAKLÁDEJTE
 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Ve zdůvodnění uveďte že žádáte o rozložení ročníku, např. "žádám o rozložení 2 ročníku svého studia do ak. roků 2019/20 a 2020/21 z důvodu... "

Žádáte dle písmene b) o sloučení ročníků

 • Stáhněte si povinnou přílohu - formulář DF/HF dle Vaší fakulty
 • Při sloučení ročníků musíte mít schválen osobní studijní plán, který vepište do staženého formuláře. Formulář si nechte podepsat vedoucím Vašeho ateliéru/katedry a vložte jej jako přílohu této žádosti.
 • BEZ TOHOTO FORMULÁŘE ŽÁDOST NEZAKLÁDEJTE
 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Ve zdůvodnění uveďte že žádáte o sloučení ročníků, např. "žádám o sloučení 2 a 3 ročníku svého studia do ak. roku 2019/20 z důvodu... "

Žádost o uznání splnění předmětu

Citace článků upravujících tuto žádost: 

Uznání splnění předmětu
Čl. 48
(1) Děkan může na žádost studenta uznat splnění zapsaného předmětu splněním předmětu na jiné vysoké škole, v jiném studiu na JAMU, nebo za dodržení podmínek stanovených zákonem v rámci programu celoživotního vzdělávání.
(2) Děkan si vyžádá vyjádření garanta předmětu, jehož splnění má být uznáno. To neplatí, byl-li předmět splněn na fakultě, jejíž děkan o uznání rozhoduje.

Čl. 49
Žádost o uznání splnění předmětu
(1) Student k žádosti o uznání splnění předmětu přiloží doklady prokazující splnění předmětu, jeho hodnocení, rozsah a obsah. Doklady prokazující rozsah a obsah nemusí být přiloženy, byl-li předmět splněn na JAMU.
(2) Žádost podá student nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu předmětu, dne, kdy v jiném studiu splní předmět, o uznání jehož splnění žádá, nebo ode dne návratu z mobility; jinak děkan jeho žádost zamítne.

Čl. 50
Překážka uznání splnění předmětu
Uznat nelze splnění předmětu, od splnění kterého uplynulo více než 5 let.


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti 

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Vložte SPRÁVNÝ KÓD PŘEDMĚTU KTERÝ MÁ BÝT UZNÁN bez prefixu HF/DIFA
 • Ve výběrové roletce vyberte semestr předmětu který chcete uznat
 • Ve zdůvodnění žádosti je předvyplněn text: "Žádám o uznání výše uvedeného předmětu. Jako podklad pro rozhodnutí o uznání předmětu přikládám následující přílohy" Tento text DOPLŇTE o seznam příloh které prokazují způsobilost k uznání předmětu.
 • Chcete-li uznat předmět své fakulty, není třeba přikládat sylabus předmětu, či výpis známek.
 • Naopak, pokud předmět není z JAMU, sylabus je nezbytný
 • Vyhledejte pedagoga, který je oprávněn se k uznání splnění předmětu vyjádřit - tedy garanta tohoto předmětu
 • Přiložte jednotlivé přílohy

Vyplňování polí

V poli "Předmět" uvádějte pouze Kód předmětu, např DAAZX03

Vyberte správný semestr

Předmět je semestrální entita, chcete-li uznat splnění více předmětů, či předměty ve více semestrech, podejte více žádostí.

Žádost o skrytí části závěrečné práce

Citace článku upravujícího tuto žádost: 

Čl. 5

Zveřejňování závěrečných prací

(1) Bakalářské, diplomové a disertační práce (dále jen „závěrečné práce“) odevzdané k obhajobě zveřejňuje JAMU nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti na studijním oddělení příslušné fakulty. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

(2) Závěrečné práce, u kterých již proběhla obhajoba, zveřejní JAMU včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze, která je veřejně přístupná v rámci IS. JAMU disertační práci nezveřejňuje, byla-li již zveřejněna jiným způsobem.

(3) JAMU může odložit zveřejnění závěrečné práce nebo její části, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce. JAMU zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti    

 • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
 • Uveďte PŘESNÝ název Vaší závěrečné práce
 • Vložte učo vedoucího Vaší práce, v případě, že vedoucí Vaší práce není pedagogem JAMU, vložte učo vedoucího Vašeho ateliéru/katedry
 • Uveďte datum zveřejnění části závěrečné práce, práci lze skrýt nejvýše na 3 roky
 • Do poznámky uveďte detaily skrytí práce - zda jde o celou práci, její část atd..
 • Chcete-li podložte vaši žádost přílohou.

Elektronické potvrzení o studiu

V IS je k dispozici aplikace na generování elektronických potvrzení o studiu.
Potvrzení si můžete vygenerovat v
IS – Student – Během studia – Potvrzení o studiu


V případě, že studujete v navazujícím, či dalším studijním programu na JAMU, ujistěte se, že v pravém horním rohu máte vybráno správné studium.
Systém na základě Vašich studijních záznamů nabídne vystavení pro Vás vhodného typu potvrzení:
Aktivní studia: potvrzení o studiu
Absolvovaná studia: potvrzení o délce absolvovaného studia
V minulosti přerušená studia: Potvrzení o přerušení aktivního studia
Aktuálně přerušená studia: Potvrzení o přerušení neaktivního studia

Můžete si též nechat vystavit potvrzení za již uplynulé akademické roky.

Klikněte na tlačítko "Vystavit potvrzení" nebo klikněte na již vystavená potvrzení.
V případě nového potvrzení dojde k znovunačtení stránky a objeví se informace o průběhu vystavování potvrzení.
Pečetění dokumentu chvíli trvá, jeden dokument je zapečetěn v průběhu přibližně 15 sekund, pokud je ve frontě na pečetění více dokumentů a hrozilo by, že vystavení potvrzení tak potrvá delší dobu, IS Vás bude informovat emailem o dokončení.

Potvrzení o studiu lze nechat vystavit nejvýše 1x za měsíc, všechna již jednou vystavená potvrzení jsou v této aplikaci studentovi vždy přístupná.
Po ukončení pečetění dokumentu se kliknutím na toto potvrzení dostanete na stránku s potvrzením, které si můžete stáhnout, vytisknout... U aktuálně platných potvrzení (aktuální datum je v rozsahu dat na které je potvrzení vystaveno) tato stránka zobrazuje i aktuální stav studia, u potvrzení, jejichž platnost již uplynula (aktuální datum je vyšší než rozsah dat na které je potvrzení vystaveno) se tato informace neposkytuje. odkaz na tuto stránku vede do neautentizované části ISu a odkaz tak můžete poskytnout třetí osobě aby si ověřila validitu potvrzení.

Závěr studia

Na závěr studia je třeba mít vypsánu diplomovou práci a absolventský projekt.
Obě dvě závěrečné práce se vypisují jako témata v Rozpisu témat.
Témata může vypsat jak vedoucí práce, tak student

Informace v následujících odkazech si dle Vaší fakulty pořádně prostudujte,
obsahují detailní pokyny fakulty:

Vkládání témat studenty

Pro vložení nového tématu použijte odkaz: Student → Během studia Rozpisy témat

K dispozici máte rozpis pro bakalářské, magisterské, či disertační práce Vašeho oboru a rozpis pro absolventské projekty (obor Zpěv má absolventský projekt také jeden, zahrnující jak roli, tak koncert, má pak 2 vedoucí a dva oponenty)

Zvolte příslušný rozpis a v navigačním panelu použijte odkaz "Témata: založit". Otevře se formulář, do kterého vyplníte požadované údaje. Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit" dole na stránce.

Jako vedoucího, či oponenta bakalářské, či magisterské práce můžete zvolit pouze osobu z JAMU. Pokud vedoucí, či oponent tuto podmínku nesplňuje, zvolte POUZE JAKO VEDOUCÍHO práce vedoucího/vedoucí Vaší ateliéru/katedry a jména vedoucích a oponentů vepište spolu s rozlišením vedoucí/oponent do "Oficiálního zadání".

K navrženému tématu vás systém automaticky přihlásí.

O přihlášení studenta k tématu je vedoucí práce uvedený u tématu informován automatickým e-mailem. Vedoucí poté přihlášení k tématu studentovi potvrdí, nebo jej zamítne a rovněž případně opraví a doplní vedoucí či oponenty. V obou případech je studentovi zaslán informační e-mail.

Upravovat údaje v již založeném tématu můžete pouze v případě, že vedoucí práce zaškrtl příznak "Umožnit studentovi doplnit či změnit název, zadání, literaturu". - o nastavení tohoto příznaku požádejte vedoucího Vaší práce.

Pro úpravu tématu použijte odkaz: Student → Během studia .. Moje témata

u vybraného tématu klikněte na "Zobrazit operace", poté  "Editovat" a údaje upravte.

Při uložení změn provedených studentem se k tématu nastaví příznak "Potvrdit přihlášení či změnu v údajích provedenou studentem". Po dokončení úprav tématu požádejte vedoucího, aby vaše změny schválil.

Anglické názvy prací

Zkontrolujte si prosím, případně doplňte anglické názvy u Vašich závěrečných prací.
Postup: Po přihlášení do IS Student → Během studia .. Moje témata, u vybraného tématu klikněte na "Zobrazit operace" a pak na "Editovat" a údaj upravte - v nápovědě viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozpisy_temat#s_rozpis_nazev
V případě že některou ze závěrečných prací nemáte dosud vypsánu, požádejte Vašeho vedoucího práce, či vedoucího ateliéru/katedry ať ji v IS vypíše, případně ji vypište sami - viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozpisy_temat#s_rozpis_zaloz_tema
Měli by jste mít vypsány 2 práce - diplomovou či bakalářskou práci a Absolventský projekt (pro obor Zpěv jsou projekty 2).

Vkládání elektronických verzí bakalářských a diplomových prací a absolventských projektů

Elektronické verze závěrečných prací (bakalářské, magisterské diplomové práce, či absolventské projekty) se vkládají do IS do archivů závěrečných prací.
Archivy najdete: Osobní administrativa → Student  → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce
Měli byste mít k dispozici 2 archivy závěrečné práce  – jeden s bakalářskou, či magisterskou diplomovou prací a druhý s absolventským projektem. Jestliže Vám kterýkoliv z nich chybí, obraťte se prosím na Vašeho vedoucího práce, či vedoucího ateliéru/katedry ať ji v IS vypíše, případně ji vypište sami – viz https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/rozpisy_temat#s_rozpis_zaloz_tema
U každé závěrečné práce se v Osobní administrativa → Student → Závěr studia  → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce nachází odkaz „Manipulace s archivem závěrečné práce“ po jeho otevření se dostanete na stránku, kde vložíte texty s českou a anglickou anotací (minimálně 100 znaků), klíčová slova (minimálně 30 znaků), vyberete jazyk práce a potvrdíte shodnost vkládaného souboru s verzí předkládanou k obhajobě a na konci stránky údaje uložíte.
Na té samé stránce pomocí odkazu „Vstup do archivu pro vkládání souborů se závěrečnou prací“ vstoupíte přímo do archivu dané práce a pomocí odkazu „Zavedení souboru“ vložíte textovou část Vaší práce jako „Plný text práce“ – musí mít minimálně 3000 znaků (pro projekt 200 znaků ). Odevzdávaná práce nesmí být uzamčená, zašifrovaná nebo jinak nečitelná. Ověřte, že se vytvořila její textová verze - trvá to pár minut.
Jestliže jste vše vložili a nahráli správně, na stránce Osobní administrativa → Student  → Závěr studia  → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce se pod danou prací zobrazí text „Archiv je dostatečně naplněn“
Podrobná nápověda je k dispozici: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/student/prace
Vložený soubor můžete nechat sami zkontrolovat na plagiáty, postup je: https://is.jamu.cz/auth/napoveda/elearning/plagiat

Tematické okruhy k SZZ, Informace a materiály pro absolvující ročníky

Co vše musím mít při absolutoriu v pořádku?

Mít úspěšně splněny všechny předměty

Povinnost mít splněny všechny předměty upravuje článek 61 Studijního a zkušebního řádu:

Pod přehledem předmětů, je u textu "Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů):" počet získaných kreditů, toto číslo musí být větší nebo rovno 180 pro bakalářské studium, 120 pro navazující magisterské studium, 240 pro 4-leté magisterské studium a 300 pro 5-leté magisterské studium. Ujistěte se, že vpravo nahoře máte vybráno správné studium. 

Mít založen archiv závěrečné práce a absolventského výkonu

Na této stránce by měl být archiv pro závěrečnou práci a archiv pro absolventský výkon. U KAŽDÉHO pak uveden anglický název a vedoucí oponent
Není-li jakýkoliv archiv přítomen, je třeba téma vypsat: 
Není-li uveden anglický název, je třeba jej doplnit: NÁVOD
Není-li uveden vedoucí, či oponent, je třeba jej doplnit: NÁVOD

Mít naplněn archiv závěrečné práce a absolventského výkonu

Vkládání závěrečných prací a absolventských projektů (výkonů) do IS upravují články 62 a 63 Studijního a zkušebního řádu: 

V archivu závěrečné práce musí být vložen plný text závěrečné práce a jsou splněny další náležitosti.
V archivu absolventského výkonu je vložen textový popis, řešení či reflexe výkonu a jsou splněny další náležitosti:

Být přihlášen k termínu SZZ:

Přihlašování k termínu SZZ upravuje článek 68 Studijního a zkušebního řádu: 

K termínu SZZ se přihlásíte v k tomu určených rozpisech SZZ které najdete v rozcestníku "Student" v sekci "Během studia". Skupiny SZZ se zde objevují jakmile je nějaký termín pro Vaši SZZ vypsán. Přehled skupin bez ohledu na stav vypsání je možno najít kliknutím na "Rozpisy témat": 

V každé skupině SZZ může být vypsáno více termínů jednotlivých zkoušek. Zkoušky Vám přístupné jsou označeny zeleným pruhem a obsahují informaci kdy je možno se k tématu přihlásit a odkaz "Zkusit se přihlásit", kterým se ke zkoušce můžete pokusit přihlásit - pozor, budete vyzváni k potvrzení přihlášení. Z termínu ke kterému jste přihlášeni se můžete odhlásit tlačítkem "Odhlásit" (omezeno jen na data ve kterých je možno se přihlásit)  - pozor, budete vyzváni k potvrzení odhlášení. Termíny mají omezenou kapacitu, je-li vyčerpána, zkuste najít jiný termín ke kterému se lze přihlásit.

Po skončení přihlašování na terminy najdete přesné rozvržení daného termínu spolu s dalšími informacemi o jeho průběhu v aplikaci:

V pravém horním rohu musíte mít vybrán vždy letní semestr aktuálního ak. roku

Pro absolvující studenty HF v ak. roce 2019/20

Kvůli stávající situaci jsou všichni studenti HF na SZZ přihlašováni studijním oddělením podle rozpisu:

Všechny vypsané termíny SZZ naleznete:

přesný čas potom najdete ve stránce výše pod odkazem "moje", jakmile bude přesný čas znám:

Pokud se chci zúčastnit slavnostního aktu promoce, mít zaplacen poplatek

Poplatek za promoci je možno uhradit v Obchodním centru JAMU:

Vyberte svou fakultu a poté položku "Poplatek za promoci pro akademický rok ..../...."

Elektronické potvrzení o délce absolvovaného studia

V IS je k dispozici aplikace na generování elektronických potvrzení o studiu.
Potvrzení si můžete vygenerovat v
IS – Student – Během studia – Potvrzení o studiu


V případě, že studujete v navazujícím, či dalším studijním programu na JAMU, ujistěte se, že v pravém horním rohu máte vybráno správné studium.
Systém na základě Vašich studijních záznamů nabídne vystavení pro Vás vhodného typu potvrzení:
Aktivní studia: potvrzení o studiu
Absolvovaná studia: potvrzení o délce absolvovaného studia
V minulosti přerušená studia: Potvrzení o přerušení aktivního studia
Aktuálně přerušená studia: Potvrzení o přerušení neaktivního studia

Můžete si též nechat vystavit potvrzení za již uplynulé akademické roky.

Klikněte na tlačítko "Vystavit potvrzení" nebo klikněte na již vystavená potvrzení.
V případě nového potvrzení dojde k znovunačtení stránky a objeví se informace o průběhu vystavování potvrzení.
Pečetění dokumentu chvíli trvá, jeden dokument je zapečetěn v průběhu přibližně 15 sekund, pokud je ve frontě na pečetění více dokumentů a hrozilo by, že vystavení potvrzení tak potrvá delší dobu, IS Vás bude informovat emailem o dokončení.

Potvrzení o studiu lze nechat vystavit nejvýše 1x za měsíc, všechna již jednou vystavená potvrzení jsou v této aplikaci studentovi vždy přístupná.
Po ukončení pečetění dokumentu se kliknutím na toto potvrzení dostanete na stránku s potvrzením, které si můžete stáhnout, vytisknout... U aktuálně platných potvrzení (aktuální datum je v rozsahu dat na které je potvrzení vystaveno) tato stránka zobrazuje i aktuální stav studia, u potvrzení, jejichž platnost již uplynula (aktuální datum je vyšší než rozsah dat na které je potvrzení vystaveno) se tato informace neposkytuje. odkaz na tuto stránku vede do neautentizované části ISu a odkaz tak můžete poskytnout třetí osobě aby si ověřila validitu potvrzení.

Komentáře k osnově

Je zde něco špatně, nebo něco chybí? napište to do fóra: