Průchod studiem

Žádost o výjimku z doporučeného studijního plánu dle čl. 16 odst. 2 - rozložení ročníku či sloučení ročníků

Citace článku upravujícího tuto žádost:   

Čl. 16

Výjimky z doporučeného studijního plánu

(1) Výjimky z doporučeného studijního plánu může děkan povolit jen za podmínek stanovených tímto vnitřním předpisem.

(2) Děkan může na žádost studentovi povolit zápis předmětů patřících dle doporučeného studijního plánu

a) do jednoho ročníku do dvou ročníků (rozložení ročníku), nebo

b) do dvou ročníků do jednoho ročníku (sloučení ročníků).


Žádost lze podat v IS->Student->Během studia->Úřadovna->Podání nové žádosti   

Žádáte dle písmene a) o rozložení ročníku: 

  • Stáhněte si povinnou přílohu - formulář DF/HF dle Vaší fakulty
  • Při rozložení ročníku musíte mít schválen osobní studijní plán, který vepište do staženého formuláře. Formulář si nechte podepsat vedoucím Vašeho ateliéru/katedry a vložte jej jako přílohu této žádosti.
  • BEZ TOHOTO FORMULÁŘE ŽÁDOST NEZAKLÁDEJTE
  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Ve zdůvodnění uveďte že žádáte o rozložení ročníku, např. "žádám o rozložení 2 ročníku svého studia do ak. roků 2019/20 a 2020/21 z důvodu... "

Žádáte dle písmene b) o sloučení ročníků

  • Stáhněte si povinnou přílohu - formulář DF/HF dle Vaší fakulty
  • Při sloučení ročníků musíte mít schválen osobní studijní plán, který vepište do staženého formuláře. Formulář si nechte podepsat vedoucím Vašeho ateliéru/katedry a vložte jej jako přílohu této žádosti.
  • BEZ TOHOTO FORMULÁŘE ŽÁDOST NEZAKLÁDEJTE
  • V žádosti ve výběrové roletce vyberte Vaše studium.
  • Ve zdůvodnění uveďte že žádáte o sloučení ročníků, např. "žádám o sloučení 2 a 3 ročníku svého studia do ak. roku 2019/20 z důvodu... "