Průchod studiem

Pokud se chci zúčastnit slavnostního aktu promoce, mít zaplacen poplatek

Poplatek za promoci je možno uhradit v Obchodním centru JAMU:

Vyberte svou fakultu a poté položku "Poplatek za promoci pro akademický rok ..../...."