Průchod studiem

Mít naplněn archiv závěrečné práce a absolventského výkonu

Vkládání závěrečných prací a absolventských projektů (výkonů) do IS upravují články 62 a 63 Studijního a zkušebního řádu: 

V archivu závěrečné práce musí být vložen plný text závěrečné práce a jsou splněny další náležitosti.
V archivu absolventského výkonu je vložen textový popis, řešení či reflexe výkonu a jsou splněny další náležitosti: