Průchod studiem

Mít založen archiv závěrečné práce a absolventského výkonu

Na této stránce by měl být archiv pro závěrečnou práci a archiv pro absolventský výkon. U KAŽDÉHO pak uveden anglický název a vedoucí oponent
Není-li jakýkoliv archiv přítomen, je třeba téma vypsat: 
Není-li uveden anglický název, je třeba jej doplnit: NÁVOD
Není-li uveden vedoucí, či oponent, je třeba jej doplnit: NÁVOD