Průchod studiem

Mít úspěšně splněny všechny předměty

Povinnost mít splněny všechny předměty upravuje článek 61 Studijního a zkušebního řádu:

Pod přehledem předmětů, je u textu "Úspěšných kreditů (vč. uznaných předmětů):" počet získaných kreditů, toto číslo musí být větší nebo rovno 180 pro bakalářské studium, 120 pro navazující magisterské studium, 240 pro 4-leté magisterské studium a 300 pro 5-leté magisterské studium. Ujistěte se, že vpravo nahoře máte vybráno správné studium.