Průchod studiem

Zahraniční studenti

Informace pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, kteří nejsou občany ČR.