Průchod studiem

Být přihlášen k termínu SZZ:

Přihlašování k termínu SZZ upravuje článek 68 Studijního a zkušebního řádu: 

K termínu SZZ se přihlásíte v k tomu určených rozpisech SZZ které najdete v rozcestníku "Student" v sekci "Během studia". Skupiny SZZ se zde objevují jakmile je nějaký termín pro Vaši SZZ vypsán. Přehled skupin bez ohledu na stav vypsání je možno najít kliknutím na "Rozpisy témat": 

V každé skupině SZZ může být vypsáno více termínů jednotlivých zkoušek. Zkoušky Vám přístupné jsou označeny zeleným pruhem a obsahují informaci kdy je možno se k tématu přihlásit a odkaz "Zkusit se přihlásit", kterým se ke zkoušce můžete pokusit přihlásit - pozor, budete vyzváni k potvrzení přihlášení. Z termínu ke kterému jste přihlášeni se můžete odhlásit tlačítkem "Odhlásit" (omezeno jen na data ve kterých je možno se přihlásit)  - pozor, budete vyzváni k potvrzení odhlášení. Termíny mají omezenou kapacitu, je-li vyčerpána, zkuste najít jiný termín ke kterému se lze přihlásit.

Po skončení přihlašování na terminy najdete přesné rozvržení daného termínu spolu s dalšími informacemi o jeho průběhu v aplikaci:

V pravém horním rohu musíte mít vybrán vždy letní semestr aktuálního ak. roku

Pro absolvující studenty HF v ak. roce 2019/20

Kvůli stávající situaci jsou všichni studenti HF na SZZ přihlašováni studijním oddělením podle rozpisu:

Všechny vypsané termíny SZZ naleznete:

přesný čas potom najdete ve stránce výše pod odkazem "moje", jakmile bude přesný čas znám: