Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2018 zima2018
Folders
DAAZX01 Dějiny světového divadla I DAAZX01
DAAZX05 Dějiny českého divadla DAAZX05
DAAZX06 Seminář k dějinám českého divadla DAAZX06
DAAZX08 Teorie a metody herecké tvorby DAAZX08
DAAZX09 Principy režie a dramaturgie DAAZX09
DAAZX10 Dějiny režie I DAAZX10
DAAZX11 Moderní drama DAAZX11
DAAZX14 Autorský seminář DAAZX14
DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství DAAZX16
DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace DAAZX18
DAAZX19 Filozofie DAAZX19
DAAZX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box DAAZX22
DAAZX24 Dabingové herectví DAAZX24
DAAZX25 Dabingová režie DAAZX25
DAAZX26 Zvuk v dabingu DAAZX26
DAAZX27 Úpravy českých dialogů DAAZX27
DAAZX28 Tvůrčí fotografie I - IV DAAZX28
DAAZX29 Multimediální zpracování projektů DAAZX29
DAAZX30 Grafika na PC I DAAZX30
DAAZX31 3D grafika DAAZX31
DAAZX32 Angličtina DAAZX32
DAAZX33 Němčina DAAZX33
DAAZX34 Francouzština DAAZX34
DAAZX35 Španělština DAAZX35
DAAZX36 Ruština DAAZX36
DAAZX37 Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání DAAZX37
DAAZX38 Židovství v okcidentální kultuře DAAZX38
DAAZX39 Znakový jazyk DAAZX39
DAAZX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) DAAZX40
DAAZX41 Kondiční tanec DAAZX41
DAAZX42 Základy scénického tance DAAZX42
DAAZX43 Žonglování DAAZX43
DAAZX44 Step DAAZX44
DAAZX45 Scénický šerm DAAZX45
DAAZX50 Světelný design DAAZX50
DAAZX52 Základy scénografie DAAZX52
DAAZX53 Proměny literatury DAAZX53
DAAZX55 Základy práce s médii a na PC DAAZX55
DAAZX57 Umění režie a dramaturgie DAAZX57
DAAZX58 Současná inscenační tvorba DAAZX58
DAAZX63 Verš a drama DAAZX63
DAAZX65 Psychologie DAAZX65
DAAZX66 Angličtina DAAZX66
DAAZX67 Němčina DAAZX67
DAAZX68 Francouzština DAAZX68
DAAZX69 Španělština DAAZX69
DAAZX70 Ruština DAAZX70
DAAZX79 Funkční trénink DAAZX79
DAAZX82 Obraz a hudba DAAZX82
DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER R - celoroční spolupráce DAAZX92
DAAZX94 Pouliční divadlo DAAZX94
DAAZX95 Scénická hudba DAAZX95
DAAZX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti DAAZX96
DAAZX97 Evropští režiséři konce 20. stol. Wilson, Castellucci, Marthaler DAAZX97
DAAZY02 Scénické souboje DAAZY02
DAAZY03 Mejercholdovský seminář DAAZY03
DAAZY04 Základy hereckého pohybu DAAZY04
DATZY01 Postprodukce DATZY01
DATZY02 Zvukové složky v hraném filmu DATZY02
DATZ102 Grafika na PC DATZ102
DATZ103 Technika a technologie videotvorby DATZ103
DATZ104 Tvůrčí fotografie I DATZ104
DATZ105 Práce se světlem (světelný design) DATZ105
DATZ107 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATZ107
DATZ108 Scénický projekt DATZ108
DATZ109 Základy práce na PC DATZ109
DATZ110 Herecká propedeutika DATZ110
DATZ113 Servis technologických řetězců DATZ113
DATZ114 Elektrotechnika II DATZ114
DATZ115 Zvukotechnika I, II DATZ115
DATZ202 Kapitoly jazyka audiovizuálního díla DATZ202
DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I DATZ203
DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie DATZ205
DATZ206 Scénický audiovizuální projekt A DATZ206
DATZ207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny DATZ207
DATZ208 Elektrotechnika II DATZ208
DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení DATZ211
DATZ212 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATZ212
DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II DATZ300
DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč DATZ301
DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu DATZ302
DATZ303 Dokumentární tvorba DIFA-dílny DATZ303
DATZ304 Seminář k bakalářské práci DATZ304
DATZ305 Seminář k balakářskému abs. výkonu DATZ305
DATZ306 Bakalářský absolvenstký projekt DATZ306
DATZ307 Bakalářská absolventská práce DATZ307
DATZ308 Záznam Divadelních představení festivalu Divadlo Plzeň DATZ308
DATZ310 Typologie filmové tvorby DATZ310
DATZ311 Rozhlasové praktikum DATZ311
DATZ407 Grafika na PC II DATZ407
DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie DATZ408
DATZ409 Scénický audiovizuální projekt DATZ409
DATZ410 Audiovizuální záznam divadelního představení DATZ410
DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I DATZ411
DATZ413 Práce se světlem (světelný design) DATZ413
DATZ414 Technologie zvukové tvorby DATZ414
DATZ416 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATZ416
DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu DATZ419
DATZ502 Umění filmové a televizní režie DATZ502
DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II DATZ503
DATZ504 Seminář k magisterské diplomové práci DATZ504
DATZ505 Magisterská diplomová práce DATZ505
DATZ506 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II DATZ506
DATZ507 Magisterský absolventský projekt I (vázaný) DATZ507
DATZ509 Záznam divadelních představení festivalu Divadlo, Plzeň DATZ509
DATZ510 Multimediální zpracování projektů DATZ510
DATZ511 Tvůrčí fotografie DATZ511
DATZ513 Dokumentární tvorba DIFA – dílny DATZ513
DATZ519 Technologie zvukové tvorby DATZ519
DATZ520 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATZ520
DDAZ105 Autorský seminář DDAZ105
DDAZ201 Dramaturgie DDAZ201
DDAZ205 Dramaturgický projekt II DDAZ205
DDAZ501 Magisterský absolventský projekt DDAZ501
DDAZ503 Seminář k projektům DDAZ503
DDAZ504 Diplomový seminář DDAZ504
DDAZ505 Magisterská diplomová práce DDAZ505
DDBZ208 Teorie dramatu DDBZ208
DDBZ301 Dramatugie DDBZ301
DDBZ302 Režijní výchova DDBZ302
DDBZ303 Režijní projekt V - monodrama DDBZ303
DDBZ304 Dramaturgicko-režijní seminář III DDBZ304
DDBZ305 Alternativní divadlo - Brook, Wajda, etc. DDBZ305
DDBZ307 Bakalářská diplomová práce DDBZ307
DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu DDBZ308
DDBZ309 Autorské právo a právní formy divadel DDBZ309
DDCZX01 Pracovní stáž v divadle, archivu apod. DDCZX01
DDCZ101 Teorie dramatu I DDCZ101
DDCZ102 Úvod do praktické dramaturgie DDCZ102
DDCZ104 Společný seminář ateliéru DDCZ104
DDMZX01 Samostatná produkce DDMZX01
DDMZX02 Vstupní kurz II DDMZX02
DDMZX05 Vstupní kurz III DDMZX05
DDMZY04 Kurz profesní připravenosti I DDMZY04
DDMZY12 Inscenovaný zahajovací průvod DDMZY12
DDMZY13 Digitální audio systémy II DDMZY13
DDMZY15 Seminář k projektu DDMZY15
DDMZ101 Projektový management DDMZ101
DDMZ102 Vznik divadelní inscenace DDMZ102
DDMZ103 Úvod do kulturní politiky I, II DDMZ103
DDMZ104 Herecká propedeutika DDMZ104
DDMZ105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I DDMZ105
DDMZ106 Vstupní kurz I DDMZ106
DDMZ107 Právo pro manažery I, II DDMZ107
DDMZ109 Stage management DDMZ109
DDMZ112 Mikroekonomika DDMZ112
DDMZ113 Psychologie osobnosti DDMZ113
DDMZ115 Angličtina I DDMZ115
DDMZ201 Základy managementu I, II DDMZ201
DDMZ202 Marketing I, II DDMZ202
DDMZ203 Projektový management v kultuře DDMZ203
DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II DDMZ205
DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví DDMZ206
DDMZ207 Právo pro manažery III DDMZ207
DDMZ209 Fundraising DDMZ209
DDMZ210 Člověk ve společnosti DDMZ210
DDMZ211 PC v administrativě I DDMZ211
DDMZ213 Angličtina II DDMZ213
DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu DDMZ215
DDMZ216 Seminář prezentačních a komunikačních dovedností DDMZ216
DDMZ301 Základy marketingového výzkumu DDMZ301
DDMZ302 Management - řízení a vedení lidí I, II DDMZ302
DDMZ303 Absolventský výkon a jeho dokumentace (metodika divadelní a scénické projektové dokumentace) A DDMZ303
DDMZ305 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu DDMZ305
DDMZ306 Tajemník v umělecko-technickém provozu DDMZ306
DDMZ309 Bakalářská diplomová práce DDMZ309
DDMZ310 Sem. k bakalářské práci a abs. výkonu DDMZ310
DDMZ312 PC v administrativě II DDMZ312
DDMZ314 Angličtina DDMZ314
DDMZ315 Produkce AV projektu DDMZ315
DDMZ316 Základní teorie a produkce v KKP DDMZ316
DDMZ402 Stáž v divadle nebo studium/praxe v zahraničí DDMZ402
DDMZ403 Seminář ke stáži/studiu/praxi DDMZ403
DDMZ502 Producentský seminář (manag. divadla a umění) DDMZ502
DDMZ503 Aktuální problémy divadelní tvorby DDMZ503
DDMZ504 Marketing v umění DDMZ504
DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci abs. Projektu DDMZ505
DDMZ506 Magisterská diplomová práce DDMZ506
DDMZ507 Dotační management -bloková výuka DDMZ507
DDMZ508 Management - Organizační chování DDMZ508
DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace – projektová výuka DDMZ509
DDMZ510 Management řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí DDMZ510
DDMZ511 Seminář práva II DDMZ511
DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla DDMZ512
DDVZX01 Sborový zpěv DDVZX01
DDVZX02 Sólový zpěv DDVZX02
DDVZX03 Divadelní soubor DDVZX03
DDVZX04 Přednes, individuální herecký výstup DDVZX04
DDVZX05 Interpretační seminář DDVZX05
DDVZX08 Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách DDVZX08
DDVZX09 Vlastní praxe DDVZX09
DDVZX15 Tvůrčí psaní DDVZX15
DDVZX20 Projekty práce s publikem DDVZX20
DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky DDVZX21
DDVZX22 Organizace a realizace recitační přehlídky DDVZX22
DDVZX23 Tvorba pohybového divadla DDVZX23
DDVZY02 Přednes DDVZY02
DDVZ101 Vstupní kurz DDVZ101
DDVZ102 Divadlo a výchova DDVZ102
DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV DDVZ104
DDVZ105 Úvod do studia kultury DDVZ105
DDVZ107 Literatura pro děti a mládež DDVZ107
DDVZ108 Divadelní projekt I – herecká průprava DDVZ108
DDVZ109 Pohybové divadlo I DDVZ109
DDVZ110 Technika mluveného projevu I DDVZ110
DDVZ111 Obecná psychologie DDVZ111
DDVZ113 Seminář k praxi I DDVZ113
DDVZ114 Organizace festivalu Sítko DDVZ114
DDVZ116 Tvůrčí dílna I DDVZ116
DDVZ117 Teorie divadla I DDVZ117
DDVZ118 Základy práce s médii a na PC DDVZ118
DDVZ119 Pedagogika I DDVZ119
DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum DDVZ201
DDVZ204 Divadlo ve výchově DDVZ204
DDVZ206 Tvorba scénáře DDVZ206
DDVZ207 Teorie divadla II DDVZ207
DDVZ209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti DDVZ209
DDVZ210 Pohybové divadlo II DDVZ210
DDVZ211 Technika mluveného projevu II DDVZ211
DDVZ212 Pedagogika III DDVZ212
DDVZ213 Vývojová psychologie DDVZ213
DDVZ214 Seminář k praxi II DDVZ214
DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník DDVZ215
DDVZ216 Praxe II DDVZ216
DDVZ218 Tvůrčí dílna II DDVZ218
DDVZ301 Didaktika a historie DaV DDVZ301
DDVZ302 Bakalářská diplomová práce DDVZ302
DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II DDVZ303
DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon DDVZ304
DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II DDVZ305
DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text DDVZ309
DDVZ310 Pohybové divadlo III DDVZ310
DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou DDVZ311
DDVZ312 Základy metodologie pedagogického výzkumu DDVZ312
DDVZ313 Sociální psychologie DDVZ313
DDVZ314 Mediální zpracování projektu DDVZ314
DDVZ315 Praxe III DDVZ315
DDVZ316 Seminář k praxi III DDVZ316
DDVZ318 Teorie divadla III DDVZ318
DDVZ319 Úvod do scénografie DDVZ319
DDVZ320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU DDVZ320
DDVZ321 Tvůrčí dílna III DDVZ321
DDVZ405 Režijně-dramaturgický seminář DDVZ405
DDVZ407 Teorie autorského divadla I DDVZ407
DDVZ408 Filozofie umění DDVZ408
DDVZ410 Management pro DaV I DDVZ410
DDVZ415 Divadelní projekt III - práce s publikem DDVZ415
DDVZ416 Divadelní projekt I – herecké techniky DDVZ416
DDVZ417 Vlastní projekt I DDVZ417
DDVZ418 Praxe IV DDVZ418
DDVZ419 Audiovizuální výchova DDVZ419
DDVZ420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo DDVZ420
DDVZ501 Diplomová práce DDVZ501
DDVZ502 Seminář k diplomové práci II DDVZ502
DDVZ503 Magisterský absolventský výkon DDVZ503
DDVZ504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II DDVZ504
DDVZ505 Teorie divadla a výchovy DDVZ505
DDVZ506 Management pro DaV II DDVZ506
DDVZ507 Teorie autorského divadla II DDVZ507
DDVZ508 Filozofie umění II DDVZ508
DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo DDVZ510
DDVZ513 Vlastní projekt II DDVZ513
DDVZ514 Praxe V DDVZ514
DDVZ515 Divadelní projekt V - práce s publikem DDVZ515
DERZX01 Performance Project I DERZX01
DERZX02 Brno Theatre Map I DERZX02
DERZX03 Czech for Foreigners I DERZX03
DERZX04 Ensemble singing I DERZX04
DERZX05 Actor's Training I DERZX05
DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka DERZX06
DERZX07 Individual singing DERZX07
DERZX08 Circus Skills DERZX08
DERZX10 Production at DIFA JAMU - practical project DERZX10
DERZX11 Czech cultural politics and theatre infrastructure DERZX11
DERZX12 Festivals - comparison and reflection - research course DERZX12
DERZX13 Creative and Cultural Industry DERZX13
DERZX14 SETKANI/ENCOUNTER - festival week - practical project DERZX14
DERZX15 Team member of the SETKANI/ENCOUNTER (international festival of theatre schools) - practical project DERZX15
DERZX16 Erasmus+ Practical Project DERZX16
DFDZY07 Seminař k projektu I DFDZY07
DFDZY08 Seminař k projektu II DFDZY08
DFDZY09 Seminář k projektu - Multimedia DFDZY09
DFDZY10 Seminař k projektu III DFDZY10
DFDZY11 Bakalářský absolventský projekt 1 DFDZY11
DFDZ301 Bakalářský absolventský projekt 2 DFDZ301
DFDZ302 Bakalářská diplomová práce DFDZ302
DFDZ303 Projekt 2018 Tvorba pod vedením významného umělce DFDZ303
DFDZ304 Seminář k bakalářské diplomové práci DFDZ304
DFDZ308 Dialogické jednání DFDZ308
DFDZ309 Moderní tanec 3 DFDZ309
DFDZ312 Vývoj a tendence fyzického divadla od konce 19. století DFDZ312
DFDZ313 Technika mluveného projevu a zpěv DFDZ313
DFDZ314 Akrobacie a jóga DFDZ314
DHAZX01 Klavír DHAZX01
DHAZX02 Taneční průprava DHAZX02
DHAZ101 Herecká tvorba DHAZ101
DHAZ102 Umělecký přednes DHAZ102
DHAZ103 Technika jevištní mluvy I DHAZ103
DHAZ104 Zpěv DHAZ104
DHAZ105 Ansámblový zpěv DHAZ105
DHAZ106 Akrobacie DHAZ106
DHAZ107 Herecká pohybová výchova DHAZ107
DHAZ108 Rytmická a taneční cvičení DHAZ108
DHAZ109 Rituál a hra DHAZ109
DHAZ110 Divadelní seminář DHAZ110
DHAZ111 Vstupní kurz DHAZ111
DHBZ105 Akrobacie DHBZ105
DHBZ201 Herecká tvorba DHBZ201
DHBZ202 Herecká pohybová výchova DHBZ202
DHBZ203 Herecká interpretace textu DHBZ203
DHBZ204 Zpěv DHBZ204
DHBZ205 Klasický tanec DHBZ205
DHBZ206 Ansámblový zpěv DHBZ206
DHBZ207 Akrobacie DHBZ207
DHBZ208 Divadelní proseminář DHBZ208
DHBZ209 Základy psychologie DHBZ209
DHBZ211 Technika mluveného projevu DHBZ211
DHCZX01 Ansámblový zpěv DHCZX01
DHCZX04 Speciální taneční techniky DHCZX04
DHCZ301 Herecká výchova DHCZ301
DHCZ303 Projekt 1 DHCZ303
DHCZ304 Projekt 2 DHCZ304
DHCZ307 Interpretace textu - individuální DHCZ307
DHCZ308 Zpěv (individuální) DHCZ308
DHCZ309 Akrobacie DHCZ309
DHCZ310 Tanec DHCZ310
DHDZ401 Magisterský absolventský projekt I DHDZ401
DHDZ402 Magisterský absolventský projekt II DHDZ402
DHDZ403 Magisterský absolventský projekt III DHDZ403
DHDZ406 Seminář k magisterské diplomové práci DHDZ406
DHDZ407 Magisterská diplomová práce DHDZ407
DJTZX02 Samost. scén. Projekt DJTZX02
DJTZX07 Digitální audiosystém I DJTZX07
DJTZ101 Historie scénické technologie DJTZ101
DJTZ102 Dějiny jevištní výpravy I, II DJTZ102
DJTZ103 Vznik divadelní inscenace DJTZ103
DJTZ110 Zvukotechnika I, II DJTZ110
DJTZ111 Technické kreslení I, II DJTZ111
DJTZ112 Základy scénické stavby DJTZ112
DJTZ113 Základy scénického zvuku I, II DJTZ113
DJTZ114 Základy scénického světla I, II DJTZ114
DJTZ115 Psychologie osobnosti DJTZ115
DJTZ202 Základy scénografie I, II DJTZ202
DJTZ206 Bezp.práce a požární ochrana DJTZ206
DJTZ207 Související vyhlášky elektro DJTZ207
DJTZ210 Zvuk v dabingu s 3.r. muzikálu DJTZ210
DJTZ214 Světlo I, II DJTZ214
DJTZ217 Práce v tvůrčím týmu na klauzuře I DJTZ217
DJTZ301 Právo pro jevištní management a technologie DJTZ301
DJTZ303 Projekt I DJTZ303
DJTZ304 Projekt II DJTZ304
DJTZ305 Projekt III DJTZ305
DJTZ308 Bakalářská diplomová práce DJTZ308
DMAZX02 Akrobacie DMAZX02
DMAZ101 Herecká tvorba DMAZ101
DMAZ102 Zpěv DMAZ102
DMAZ103 Klasický tanec DMAZ103
DMAZ104 Jazzový tanec DMAZ104
DMAZ105 Moderní tanec DMAZ105
DMAZ106 Ansámblový zpěv DMAZ106
DMAZ108 Technika mluveného projevu DMAZ108
DMAZ111 Divadelní seminář DMAZ111
DMAZ313 Intonace DMAZ313
DMBZX01 Intonace a hudební nauka DMBZX01
DMBZ201 Herecká tvorba DMBZ201
DMBZ202 Zpěv DMBZ202
DMBZ203 Ansámblový zpěv DMBZ203
DMBZ204 Umělecký přednes DMBZ204
DMBZ205 Moderní tanec DMBZ205
DMBZ206 Klasický tanec DMBZ206
DMBZ207 Jazzový tanec DMBZ207
DMBZ208 Step DMBZ208
DMBZ209 Technika mluveného projevu DMBZ209
DMBZ210 Teorie muzikálové tvorby DMBZ210
DMBZ211 Akrobacie DMBZ211
DMCZ307 Dabingové herectví DMCZ307
DMCZ402 Magisterský absolventský projekt II DMCZ402
DMCZ403 Magisterský absolventský projekt III DMCZ403
DMCZ405 Individuální herecká výchova DMCZ405
DMCZ406 Sólový zpěv DMCZ406
DMCZ408 Klasický tanec DMCZ408
DMCZ409 Moderní tanec DMCZ409
DMCZ410 Seminář k magisterské diplomové práci DMCZ410
DMCZ411 Magisterská diplomová práce DMCZ411
DPHZX01 Základy vědecké práce DPHZX01
DPHZX02 Metody teatrologického výzkumu DPHZX02
DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu DPHZX03
DPHZX04 Estetika divadla a dramatu DPHZX04
DPHZX05 Filozofie DPHZX05
DPHZX06 Psychologie DPHZX06
DPHZX07 Kapitoly ze současného myšlení o divadle DPHZX07
DPHZX08 Cizí jazyk – Angličtina DPHZX08
DPHZX09 Cizí jazyk – Němčina DPHZX09
DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština DPHZX10
DPHZX11 Cizí jazyk – Španělština DPHZX11
DPHZX12 Cizí jazyk – Ruština DPHZX12
DPHZX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I DPHZX14
DPHZX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II DPHZX15
DPHZ101 Doktorský seminář I DPHZ101
DPHZ102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I DPHZ102
DPHZ201 Doktorský seminář II DPHZ201
DPHZ202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II DPHZ202
DPHZ301 Doktorský seminář III DPHZ301
DPHZ302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III DPHZ302
DPHZ401 Doktorský seminář IV DPHZ401
DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV DPHZ402
DRAZX05 Stáž v divadle DRAZX05
DRAZ201 Umění režie a dramaturgie DRAZ201
DRAZ202 Režie DRAZ202
DRAZ203 Dějiny režie I DRAZ203
DRAZ205 Moderní drama DRAZ205
DRAZ207 Režijní projekt II DRAZ207
DRBZ301 Režijní výchova DRBZ301
DRBZ302 Dramatugie DRBZ302
DRBZ303 Režijní projekt V - Monodrama DRBZ303
DRBZ304 Dramaturgicko-režijní seminář III DRBZ304
DRBZ305 Alternativní divadlo - Brook, Wajda, etc. DRBZ305
DRBZ307 Bakalářská diplomová práce DRBZ307
DRBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu DRBZ308
DRBZ309 Dějiny režie II DRBZ309
DRBZ310 Autorské právo a právní formy divadel DRBZ310
DRCZ101 Základy režijní tvorby DRCZ101
DRCZ102 Teorie dramatu I DRCZ102
DRCZ103 Úvod do praktické dramaturgie DRCZ103
DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry DRCZ104
DRCZ105 Společný seminář ateliéru DRCZ105
DRCZ401 Studium v zahraničí/ pracovní stáž v divadle DRCZ401
DRCZ402 Seminář ke studiu v zahraničí/pracovní stáži DRCZ402
DRTZX02 Rozhlasová režie DRTZX02
DRTZX07 Současná televizní tvorba DRTZX07
DRTZX11 Literárně kritický seminář DRTZX11
DRTZX12 Rozhlasová režie DRTZX12
DRTZX14 Audiovizuální praktikum DRTZX14
DRTZX15 Studijní pobyt/ Pracovní stáž DRTZX15
DRTZX17 Literárně kritický seminář DRTZX17
DRTZX20 Dílna audiovize DRTZX20
DRTZX24 Kapitoly z dejin světového filmu I DRTZX24
DRTZ101 Scenáristická tvorba I DRTZ101
DRTZ102 Rozhlasové žánry I DRTZ102
DRTZ103 Televizní žánry DRTZ103
DRTZ104 Kapitoly z dejin světového filmu I DRTZ104
DRTZ105 Rozhlasové praktikum DRTZ105
DRTZ106 Média a společnost DRTZ106
DRTZ107 Literární tvorba DRTZ107
DRTZ108 Teorie dramatu DRTZ108
DRTZ109 Proměny literatury DRTZ109
DRTZ110 Audiovizuální tvorba DRTZ110
DRTZ301 Seminář k bakalářské práci DRTZ301
DRTZ302 Bakalářská diplomová práce DRTZ302
DRTZ303 Absolventský projekt DRTZ303
DRTZ304 Rozhlasový projekt DRTZ304
DRTZ305 Rozhlasový dokument DRTZ305
DRTZ306 Audiovizuální projekt II DRTZ306
DRTZ307 Umění epiky DRTZ307
DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II DRTZ308
DRTZ309 Praktická dramaturgie DRTZ309
DRTZ401 Dílna magisterské práce DRTZ401
DRTZ402 Dílna magisterského projektu DRTZ402
DRTZ403 Rozhlasová dramaturgická dílna DRTZ403
DRTZ405 Současná audiovizuální dramatická tvorba DRTZ405
DRTZ406 Audiovizuální projekt III DRTZ406
DRTZ408 Vývoj televizní dramatické tvorby II DRTZ408
DRTZ409 Současná evropská rozhlasová hra DRTZ409
DRTZ410 Literárně kritický seminář DRTZ410
DRTZ411 Praktická dramaturgie DRTZ411
DRTZ412 Audiovizuální propaganda DRTZ412
DRTZ501 Magisterský projekt DRTZ501
DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu DRTZ502
DRTZ503 Magisterská diplomová práce DRTZ503
DRTZ504 Diplomový seminář DRTZ504
DSCZX02 Projekt Pragovka-PQ2019 DSCZX02
DSCZX03 Scénogr. spolupráce na projektech režisérů DSCZX03
DSCZX04 Nové materiály a technologie DSCZX04
DSCZX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě DSCZX05
DSCZX13 Stáž u filmu DSCZX13
DSCZX14 Grafika a textil DSCZX14
DSCZX20 Symbolika ve filmu DSCZX20
DSCZX21 Performance DSCZX21
DSCZ101 Scénografie DSCZ101
DSCZ102 Kostým DSCZ102
DSCZ103 Kresba, malba DSCZ103
DSCZ104 Modelování I DSCZ104
DSCZ105 Technické kreslení I DSCZ105
DSCZ106 Základy konstrukce oděvu 1 DSCZ106
DSCZ107 Historie scénic. technologie DSCZ107
DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy DSCZ109
DSCZ110 Dějiny umění a odívání I DSCZ110
DSCZ111 Symbolika DSCZ111
DSCZ115 Scénické technologie a dílny DSCZ115
DSCZ116 Základy fotografie I DSCZ116
DSCZ119 Grafické techniky DSCZ119
DSCZ121 Základy světelného designu DSCZ121
DSCZ122 Vstupní kurs DSCZ122
DSCZ201 Scénografie DSCZ201
DSCZ202 Kostým DSCZ202
DSCZ203 Kresba, malba DSCZ203
DSCZ204 Modelování II DSCZ204
DSCZ205 Technické kreslení II DSCZ205
DSCZ206 Technologie kostýmu II DSCZ206
DSCZ207 Scénické technologie a materiály DSCZ207
DSCZ208 Dějiny architektury I DSCZ208
DSCZ209 Symbolika ve filmu DSCZ209
DSCZ210 Grafika na PC II DSCZ210
DSCZ211 Audiovizuální projekt DSCZ211
DSCZ212 Grafické techniky DSCZ212
DSCZ216 Základy fotografie DSCZ216
DSCZ217 Dějiny umění a odívání II DSCZ217
DSCZ301 Scénografie DSCZ301
DSCZ302 Kostým DSCZ302
DSCZ304 Kresba, malba III DSCZ304
DSCZ305 Technologie projektu DSCZ305
DSCZ306 Konstrukce oděvu III DSCZ306
DSCZ307 Projektová dokumentace DSCZ307
DSCZ308 Dějiny architektury II DSCZ308
DSCZ311 Výtv. umění moderny a postmoderny DSCZ311
DSCZ312 Seminář k bak. práci DSCZ312
DSCZ314 Bakalářská práce DSCZ314
DSCZ401 Scénografie DSCZ401
DSCZ402 Kostým DSCZ402
DSCZ403 Technologie projektu DSCZ403
DSCZ404 Výstavnictví DSCZ404
DSCZ405 Scénografie TV a filmu DSCZ405
DSCZ407 Dějiny scénografie I DSCZ407
DSCZ417 Světelný koncept DSCZ417
DSCZ501 Scénografie DSCZ501
DSCZ502 Kostým DSCZ502
DSCZ503 Absolventský výkon DSCZ503
DSCZ504 Technologie projektu DSCZ504
DSCZ505 Seminář k magisterské diplomové práci DSCZ505
DSCZ506 Magisterská diplomová práce DSCZ506
DSCZ509 Světelný koncept DSCZ509
DSDZX02 Pracovní stáž DSDZX02
DSDZY01 Praktický projekt DSDZY01
DSDZY03 Reflexe současné scénografie DSDZY03
DSDZY04 Kurz profesní připravenosti II DSDZY04
DSDZY05 Kontrolní systémy DSDZY05
DSDZY08 Analýza scénického projektu I DSDZY08
DSDZY10 Nové technologie a materiály DSDZY10
DSDZY11 Světlo mimo divadelní kontext I DSDZY11
DSDZY13 Light Art DSDZY13
DSDZY14 Interaktivní prostředí DSDZY14
DSDZY15 Continuo DSDZY15
DSDZY16 Festival německého divadla DSDZY16
DSDZY17 Internacionalizace DSDZY17
DSDZ400 From Page to Stage DSDZ400
DSDZ401 Estetika a filosofie světla I DSDZ401
DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I DSDZ405
DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny DSDZ412
DSDZ502 Dějiny scénografie II DSDZ502
DTDZ101 Úvod do pohybu DTDZ101
DTDZ102 Teorie tance a pohybového divadla DTDZ102
DTDZ103 Moderní tanec s metodikou DTDZ103
DTDZ104 Dějiny a teorie hudby DTDZ104
DTDZ105 Klasický tanec s metodikou DTDZ105
DTDZ106 Dějiny tance DTDZ106
DTDZ107 Pedagogika I-II DTDZ107
DTDZ108 Kapitoly z dějin českého divadla DTDZ108
DTDZ109 Úvod do lidového tance a lidové kultury DTDZ109
DTDZ110 Dětská taneční tvorba a folklor DTDZ110
DTDZ111 Lidový tanec s metodikou DTDZ111
DTDZ112 Psychologie I DTDZ112
DTDZ114 Kapitoly z dějin světového divadla DTDZ114
DTDZ400 Taneční a pohybová výchova DTDZ400
DTDZ403 Rozbor hudebního díla DTDZ403
DTDZ404 Základy dramaturgie DTDZ404
DTDZ409 Choreografie a pohybová tvorba DTDZ409
DTDZ410 Pedagogia tance - klasický tenec DTDZ410
DTDZ411 Pedagogika tance - současný tanec DTDZ411
DTDZ412 Rituál a lidové divadlo DTDZ412
DTDZ413 Dílna I DTDZ413
DTDZ415 Praxe DTDZ415
DVDKZ501 Divadelní projekt DVDKZ501
DVDKZ502 Režijně-dramaturgický seminář DVDKZ502
DVDKZ503 Surdopedie DVDKZ503
DVDKZ504 Seminář k diplomové práci DVDKZ504
DVDKZ505 Samostatný projekt DV DVDKZ505
DVDKZ506 Diplomová práce DVDKZ506
DVDKZ508 Seminář k praxi DVDKZ508
DVDKZ509 Praxe DVDKZ509
DVDKZ510 Dramatoterapie DVDKZ510
DVDKZ511 Psychologie dětského diváka DVDKZ511
DVDKZ512 Umělecké tlumočení do znakového jazyka IV DVDKZ512
DVDZX02 Multimediální zpracování projektů DVDZX02
DVDZY12 Seminář k praxi IV DVDZY12
DVDZY13 Seminář k praxi V DVDZY13
DVDZY17 Odborný text DVDZY17
DVDZY19 Umělecké tlumočení do znakového jazyka I DVDZY19
DVDZY21 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III DVDZY21
DVDZY23 Tvůrčí dílna-Loutkové divadlo do kapsy DVDZY23
DVDZY24 Seminář k praxi DVDZY24
DVDZ103 Přehled obecné psychologie DVDZ103
DVDZ104 Pohybové divadlo DVDZ104
DVDZ105 Základní pohybová průprava DVDZ105
DVDZ107 Akrobacie DVDZ107
DVDZ108 Rytmická a taneční cvičení DVDZ108
DVDZ110 Výtvarné techniky DVDZ110
DVDZ111 Dějiny kultury DVDZ111
DVDZ112 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla DVDZ112
DVDZ113 Úvod do pedagogiky DVDZ113
DVDZ114 Angličtina pro Neslyšící DVDZ114
DVDZ115 Dětská literatura DVDZ115
DVDZ116 Znakový jazyk DVDZ116
DVDZ118 Reflexní seminář DVDZ118
DVDZ119 Vstupní kurz DVDZ119
DVDZ301 Sociální psychologie DVDZ301
DVDZ303 Surdopedie DVDZ303
DVDZ304 Projekty DV pro SP a metodika DV DVDZ304
DVDZ306 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla DVDZ306
DVDZ307 Historický a společenský tanec DVDZ307
DVDZ308 Pohybové divadlo DVDZ308
DVDZ309 Akrobacie s metodikou DVDZ309
DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou DVDZ311
DVDZ312 Pedagogická praxe a stáže DVDZ312
DVDZ314 Znakový jazyk DVDZ314
DVDZ315 Seminář k bakalářské práci DVDZ315
DVDZ316 Bakalářská práce DVDZ316
DVDZ320 Inscenační projekt v Martě DVDZ320
M6003z Základy teorie kompozice I M6003z
M6004z Základy teorie kompozice II M6004z
M6005z Základy hudební kompozice I M6005z
M6006z Základy hudební kompozice II M6006z
M6007z Základy scénického pohybu M6007z
M6010z Vizuální kompozice v čase 1,2 M6010z
M6011 Základy multimediálních technologií M6011
M6012z AV seminář: umění nových médií I,II M6012z
M6013z Umění nových médií: umění a technika I,II M6013z
M6018 Umění 20. století v historických souvislostech M6018
M6019z Úvod do studia interaktivních médií I, II M6019z
M6021z Estetické teorie multimédií I, II M6021z
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.