Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2017 zima2017
Folders
DAAZX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) DAAZX40
DAAZX53 Proměny literatury DAAZX53
DATZ206 Scénický audiovizuální projekt A DATZ206
DATZ208 Elektrotechnika II DATZ208
DATZ502 Umění filmové a televizní režie DATZ502
DDAZ105 Autorský seminář DDAZ105
DDAZ403 Studium v zahraničí/pracovní stáž DDAZ403
DDBZ202 Teorie a praxe režie DDBZ202
DDBZ207 Dějiny režie I DDBZ207
DDBZ501 Magisterský absolventský projekt – inscenace (Marta) DDBZ501
DDMZ103 Úvod do kulturní politiky I, II DDMZ103
DDMZ201 Základy managementu I, II DDMZ201
DDMZ209 Fundraising DDMZ209
DDMZ302 Management - řízení a vedení lidí I, II DDMZ302
DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu DDMZ310
DDMZ312 PC v administrativě II DDMZ312
DDMZ501 Seminář k projektu II DDMZ501
DDMZ502 Producentský seminář (manag. divadla a umění) DDMZ502
DDMZ503 Aktuální problémy divadelní tvorby DDMZ503
DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci abs. Projektu DDMZ505
DDMZ506 Magisterská diplomová práce DDMZ506
DDMZ508 Management II - Organizační chování DDMZ508
DDMZ509 Projekt II - absolventský projekt a jeho dokumentace DDMZ509
DDMZ510 QM – řízení kvality DDMZ510
DDMZ511 Seminář práva II DDMZ511
DDMZ514 Veřejné zakázky a výběrová řízení – bloková výuka DDMZ514
DDVZX03 Divadelní soubor DDVZX03
DDVZX06 Logopedie DDVZX06
DDVZX07 Rétorika DDVZX07
DDVZX08 Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách DDVZX08
DDVZX09 Vlastní praxe DDVZX09
DDVZX15 Tvůrčí psaní DDVZX15
DDVZX20 Projekty práce s publikem DDVZX20
DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky DDVZX21
DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV DDVZ104
DDVZ108 Divadelní projekt I – herecká průprava DDVZ108
DDVZ109 Přístupy k práci s jevištním pohybem DDVZ109
DDVZ110 Technika mluveného projevu I DDVZ110
DDVZ111 Obecná psychologie DDVZ111
DDVZ113 Seminář k praxi I DDVZ113
DDVZ114 Organizace festivalu Sítko DDVZ114
DDVZ116 Audiovizuální dílna DDVZ116
DDVZ118 Základy práce s médii a na PC DDVZ118
DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum DDVZ201
DDVZ203 Proseminář k bakalářské diplomové práci DDVZ203
DDVZ204 Divadlo ve výchově DDVZ204
DDVZ206 Tvorba scénáře DDVZ206
DDVZ207 Teorie divadla II DDVZ207
DDVZ209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti DDVZ209
DDVZ210 Divadelní projekt IV - pohybové divadlo DDVZ210
DDVZ211 Technika mluveného projevu II DDVZ211
DDVZ212 Školní pedagogika DDVZ212
DDVZ213 Vývojová psychologie DDVZ213
DDVZ214 Seminář k praxi II DDVZ214
DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník DDVZ215
DDVZ216 Společná praxe II DDVZ216
DDVZ218 Výtvarné principy loutkového divadla DDVZ218
DDVZ301 Didaktika a historie DaV DDVZ301
DDVZ302 Bakalářská diplomová práce DDVZ302
DDVZ304 Bakalářský absolventský projekt DDVZ304
DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému projektu DDVZ305
DDVZ309 Divadelní projekt VI – pravidelný text DDVZ309
DDVZ310 Technika jevištního pohybu DDVZ310
DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou DDVZ311
DDVZ312 Základy metodologie pedagogického výzkumu DDVZ312
DDVZ314 Mediální zpracování projektu DDVZ314
DDVZ315 Soustavná praxe DDVZ315
DDVZ316 Seminář k praxi III DDVZ316
DDVZ319 Úvod do scénografie DDVZ319
DDVZ320 Divadelní projekt V - dílny k inscenacím JAMU DDVZ320
DDVZ401 Pracovní stáž / studijní pobyt DDVZ401
DDVZ402 Reflexe ze stáže / studijního pobytu DDVZ402
DDVZ501 Magisterská diplomová práce DDVZ501
DDVZ503 Magisterský absolventský projekt DDVZ503
DDVZ505 Teorie divadla a výchovy DDVZ505
DDVZ510 Divadelní projekt IV - práce s publikem DDVZ510
DDVZ511 Divadelní projekt III – performance DDVZ511
DDVZ513 Vlastní projekt III DDVZ513
DDVZ514 Vlastní projekt IV DDVZ514
DERZX01 Performance Project I DERZX01
DERZX03 Czech for Foreigners I DERZX03
DERZX04 Ensemble singing I DERZX04
DERZX05 Actor's Training I DERZX05
DERZX06 Intenzivní kurz českého jazyka DERZX06
DERZX07 Individual singing DERZX07
DERZX08 Circus Skills DERZX08
DERZX10 Production at DIFA JAMU - practical project DERZX10
DERZX11 Czech cultural politics and theatre infrastructure DERZX11
DERZX12 Festivals - comparison and reflection - research course DERZX12
DERZX13 Creative and Cultural Industry DERZX13
DERZX14 SETKANI/ENCOUNTER - festival week - practical project DERZX14
DERZX15 Team member of the SETKANI/ENCOUNTER (international festival of theatre schools) - practical project DERZX15
DFDZ200 Komediální scénická tvorba DFDZ200
DFDZ201 Herecká tvorba DFDZ201
DFDZ202 Moderní tanec II DFDZ202
DFDZ203 Multimediální workshop DFDZ203
DFDZ204 Scenáristicko-dramaturgická tvorba a multimediální tvorba DFDZ204
DFDZ205 Dialogicke jednaní DFDZ205
DFDZ206 Akrobacie DFDZ206
DFDZ207 Technika mluveného projevu DFDZ207
DFDZ209 Vývoj a tendence tance a fyzického divadla od konce 19. století DFDZ209
DFDZ210 Teorie a metody herecké tvorby DFDZ210
DFDZ211 Proseminář k bakalářské diplomové práci DFDZ211
DFDZ212 Produkce uměleckého projektu DFDZ212
DHAZ400 Magisterský absolventský projekt I DHAZ400
DHAZ401 Magisterský absolventský projekt II DHAZ401
DHAZ402 Magisterský absolventský projekt III DHAZ402
DHAZ405 Diplomový seminář DHAZ405
DHAZ406 Diplomová práce DHAZ406
DHBZ100 Herecká výchova DHBZ100
DHBZ101 Herecká pohybová výchova DHBZ101
DHBZ102 Herecká interpretace textu-individuální DHBZ102
DHBZ103 Technika jevištní mluvy-individuální DHBZ103
DHBZ104 Rytmická a taneční cvičení DHBZ104
DHBZ105 Akrobacie DHBZ105
DHBZ106 Zpěv individuální DHBZ106
DHBZ107 Ansámblový zpěv DHBZ107
DHBZ110 Základy práce na PC a s médii DHBZ110
DHBZ111 Divadelní seminář DHBZ111
DHBZ112 Vstupní kurz DHBZ112
DHCZX02 Herecká kondiční cvičení DHCZX02
DHCZ201 Technika jevištní mluvy I (individuální) DHCZ201
DHCZ202 Herecká interpretace textu (kolektivní) DHCZ202
DHCZ203 Zpěv (individuální) DHCZ203
DHCZ204 Klasický tanec DHCZ204
DHCZ205 Akrobacie DHCZ205
DHCZ206 Herecká pohybová výchova (Cvičení s předměty) DHCZ206
DHCZ207 Základy psychologie DHCZ207
DHCZ208 Divadelní seminář DHCZ208
DHCZ210 Práce se studenty režie DHCZ210
DHDZX02 Technika jevištní mluvy DHDZX02
DHDZX03 Klavír DHDZX03
DHDZ300 Herecká tvorba DHDZ300
DHDZ301 Herecký trénink DHDZ301
DHDZ302 Projekt I DHDZ302
DHDZ305 Herecká interpretace textu DHDZ305
DHDZ306 Zpěv DHDZ306
DHDZ307 Ansámblový zpěv DHDZ307
DHDZ308 Historický a společenský tanec DHDZ308
DHDZ309 Teorie a metody herecké tvorby DHDZ309
DHDZ310 Akrobacie DHDZ310
DHDZ311 Diplomový proseminář DHDZ311
DHDZ312 Herectví před kamerou DHDZ312
DJTZX03 Vstupní kurz II DJTZX03
DJTZ112 Základy scénické stavby DJTZ112
DJTZ119 Stavba – scénická praxe DJTZ119
DJTZ202 Základy scénografie I, II DJTZ202
DJTZ205 Elektrotechnika II DJTZ205
DJTZ206 Bezpečnost práce a požární ochrana DJTZ206
DJTZ210 Zvuk v dabingu s 3. r. muzikálového herectví DJTZ210
DJTZ214 Světlo I, II – scénická praxe DJTZ214
DJTZ216 Stavba I, II – scénická praxe DJTZ216
DJTZ303 Projekt III - scénická realizace a stavba DJTZ303
DJTZ304 Projekt IV - nasvícení inscenací a svícení repríz DJTZ304
DJTZ305 Projekt V - nazvučení inscenací a zvučení repríz DJTZ305
DMAZX08 Jevištní mluva individuální DMAZX08
DMAZ400 Absolventský projekt I DMAZ400
DMAZ401 Absolventský projekt II DMAZ401
DMAZ404 Herecká výchova individuální DMAZ404
DMAZ405 Seminář k magisterské diplomové práci DMAZ405
DMAZ406 Magisterská diplomová práce DMAZ406
DMAZ407 Zpěv DMAZ407
DMAZ408 Interpretační trénink DMAZ408
DMAZ409 Ansámblový zpěv DMAZ409
DMBZ100 Herecká tvorba DMBZ100
DMBZ101 Zpěv DMBZ101
DMBZ102 Ansámblový zpěv DMBZ102
DMBZ104 Klasický tanec DMBZ104
DMBZ105 Jazzový tanec DMBZ105
DMBZ106 Step DMBZ106
DMBZ107 Umělecký přednes DMBZ107
DMBZ108 Akrobacie DMBZ108
DMBZ109 Hudební nauka a intonace DMBZ109
DMBZ111 Divadelní seminář DMBZ111
DMBZ112 Vstupní kurz DMBZ112
DMCZ300 Herecká tvorba DMCZ300
DMCZ303 Umělecká interpretace textu DMCZ303
DMCZ304 Zpěv DMCZ304
DMCZ305 Ansámblový zpěv DMCZ305
DMCZ307 Dabingové herectví DMCZ307
DMCZ308 Klasický tanec DMCZ308
DMCZ309 Jazzový tanec DMCZ309
DMCZ310 Moderní tanec DMCZ310
DMCZ311 Herecká pohybová výchova DMCZ311
DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu DPHZX03
DPHZX05 Filozofie DPHZX05
DPHZX06 Psychologie DPHZX06
DPHZX07 Kapitoly ze současného myšlení o divadle DPHZX07
DPHZX09 Cizí jazyk – Němčina DPHZX09
DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština DPHZX10
DPHZX11 Cizí jazyk – Španělština DPHZX11
DPHZX12 Cizí jazyk – Ruština DPHZX12
DPHZX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I DPHZX14
DPHZX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II DPHZX15
DPHZ101 Doktorský seminář I DPHZ101
DPHZ201 Doktorský seminář II DPHZ201
DPHZ202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II DPHZ202
DPHZ301 Doktorský seminář III DPHZ301
DPHZ302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III DPHZ302
DPHZ401 Doktorský seminář IV DPHZ401
DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV DPHZ402
DRAZ101 Režijně-dramaturgický seminář DRAZ101
DRAZ105 Autorský seminář DRAZ105
DRAZ106 Scénická hudba DRAZ106
DRAZ107 Psychologie DRAZ107
DRAZ113 Interpretace biblických textů DRAZ113
DRAZ403 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle DRAZ403
DRAZ404 Seminář ke studiu v zahraničí/k pracovní stáži DRAZ404
DRBZ201 Teorie a praxe režie DRBZ201
DRBZ202 Teorie a praxe dramaturgie DRBZ202
DRBZ203 Dramaturgický, režijní a analytický seminář DRBZ203
DRBZ204 Projekt I – monodrama DRBZ204
DRBZ207 Dějiny režie I DRBZ207
DRBZ209 Alternativní divadlo II – Grotowski a Kantor DRBZ209
DRBZ211 Základy teorie kompozice I, II DRBZ211
DRBZ215 Stáž v divadle DRBZ215
DRBZ216 Scénická hudba DRBZ216
DRBZ501 Magisterský absolventský projekt – inscenace (Marta) DRBZ501
DRBZ503 Seminář k projektům DRBZ503
DRBZ504 Magisterská diplomová práce DRBZ504
DRBZ505 Seminář k magisterské diplomové práci DRBZ505
DRCZ301 Režijní výchova DRCZ301
DRCZ303 Režijní projekt V DRCZ303
DRCZ306 Bakalářská diplomová práce DRCZ306
DRCZ307 Společný seminář ateliéru DRCZ307
DRTZX02 Rozhlasová režie DRTZX02
DRTZX07 Současná televizní tvorba DRTZX07
DRTZX11 Literárně kritický seminář DRTZX11
DRTZX12 Rozhlasová režie DRTZX12
DRTZX14 Audiovizuální praktikum DRTZX14
DRTZX15 Studijní pobyt/ Pracovní stáž DRTZX15
DRTZX20 Dílna audiovize DRTZX20
DRTZX21 Principy tvůrčího psaní DRTZX21
DRTZX23 Redakce RTDS - Tvorba internetového magazínu DRTZX23
DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu DRTZX24
DRTZ105 Rozhlasové praktikum DRTZ105
DRTZ206 Vývoj televizní dramatické tvorby 1 DRTZ206
DRTZ207 Tvorba rozhlasové hry DRTZ207
DRTZ209 Internetový rozhlasový projekt Black Box DRTZ209
DRTZ210 Audiovizuální projekt DRTZ210
DRTZ211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 DRTZ211
DRTZ212 Rozhlasové žánry 2 DRTZ212
DRTZ301 Seminář k bakalářské práci DRTZ301
DRTZ302 Bakalářská diplomová práce DRTZ302
DRTZ303 Absolventský projekt DRTZ303
DRTZ304 Rozhlasový projekt DRTZ304
DRTZ305 Rozhlasový dokument DRTZ305
DRTZ306 Audiovizuální projekt II DRTZ306
DRTZ307 Umění epiky DRTZ307
DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II DRTZ308
DRTZ309 Praktická dramaturgie DRTZ309
DRTZ401 Dílna magisterské práce DRTZ401
DRTZ402 Dílna magisterského projektu DRTZ402
DRTZ403 Rozhlasová dramaturgická dílna DRTZ403
DRTZ405 Současná audiovizuální dramatická tvorba DRTZ405
DRTZ406 Audiovizuální projekt III DRTZ406
DRTZ408 Vývoj televizní dramatické tvorby II DRTZ408
DRTZ409 Současná evropská rozhlasová hra DRTZ409
DRTZ410 Literárně kritický seminář DRTZ410
DRTZ411 Praktická dramaturgie DRTZ411
DRTZ415 Proměny literatury DRTZ415
DSCZX02 Dny scénografie- Salón scénografie DSCZX02
DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů DSCZX03
DSCZX04 Nové materiály a technologie DSCZX04
DSCZX12 Stáž v divadle DSCZX12
DSCZX13 Stáž u filmu DSCZX13
DSCZX14 Grafika a textil DSCZX14
DSCZX15 Pouliční divadlo – vstupní kurz DSCZX15
DSCZX16 Základy světelného designu DSCZX16
DSCZX18 Základy fotografie II DSCZX18
DSCZX19 Audiovizuální projekt DSCZX19
DSCZX20 Symbolika ve filmu DSCZX20
DSCZX21 Performance DSCZX21
DSCZ101 Scénografie DSCZ101
DSCZ102 Kostým DSCZ102
DSCZ103 Kresba, malba I DSCZ103
DSCZ104 Modelování I DSCZ104
DSCZ106 Základy konstrukce oděvu I DSCZ106
DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy DSCZ109
DSCZ110 Dějiny umění a odívání I DSCZ110
DSCZ121 Základy světelného designu DSCZ121
DSCZ201 Scénografie DSCZ201
DSCZ202 Kostým DSCZ202
DSCZ203 Kresba, malba DSCZ203
DSCZ204 Modelování II DSCZ204
DSCZ206 Konstrukce oděvu II DSCZ206
DSCZ207 Scénické technologie a materiály DSCZ207
DSCZ208 Dějiny architektury I DSCZ208
DSCZ209 Symbolika ve filmu DSCZ209
DSCZ216 Základy fotografie I DSCZ216
DSCZ217 Dějiny umění a odívání II DSCZ217
DSCZ218 Grafika a textil DSCZ218
DSCZ219 Pouliční divadlo – vstupní kurz DSCZ219
DSCZ301 Scénografie DSCZ301
DSCZ302 Kostým DSCZ302
DSCZ304 Kresba, malba III DSCZ304
DSCZ305 Technologie projektu DSCZ305
DSCZ306 Konstrukce oděvu III DSCZ306
DSCZ307 Projektová dokumentace DSCZ307
DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny DSCZ311
DSCZ314 Bakalářská práce DSCZ314
DSCZ318 Grafika a textil DSCZ318
DSCZ319 Audiovizuální projekt DSCZ319
DSCZ320 Pouliční divadlo – vstupní kurz DSCZ320
DSCZ401 Scénografie DSCZ401
DSCZ402 Kostým DSCZ402
DSCZ403 Technologie projektu DSCZ403
DSCZ404 Výstavnictví DSCZ404
DSCZ405 Scénografie TV a filmu DSCZ405
DSCZ407 Dějiny scénografie I DSCZ407
DSCZ413 Základy autorského práva - kurz DSCZ413
DSCZ501 Scénografie DSCZ501
DSCZ502 Kostým DSCZ502
DSCZ503 Scénografický projekt v Martě nebo jinde DSCZ503
DSCZ504 Technologie projektu DSCZ504
DSCZ506 Magisterská diplomová práce DSCZ506
DSCZ509 Světelný koncept DSCZ509
DSCZ513 Dějiny scénografie II DSCZ513
DSDZX01 Dějiny architektury II, III DSDZX01
DSDZX02 Pracovní stáž DSDZX02
DSDZX04 Scénografie ve filmu a TV DSDZX04
DSDZ412 Výtvarné umění moderny a postmoderny DSDZ412
DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II DSDZ502
DSDZ503 Mediaservery DSDZ503
DSDZ504 Nové technologie v osvětlování DSDZ504
DSDZ506 Magisterská diplomová práce DSDZ506
DSDZ515 Světelný koncept II DSDZ515
DSDZ517 Kreativní video projekce DSDZ517
DSDZ518 Programování pultu DSDZ518
DSDZ519 Nové materiály a technologie DSDZ519
DSDZ521 Výstavnictví DSDZ521
DSDZ522 Světlo v architektuře DSDZ522
DSDZ523 Scénická hudba DSDZ523
DTDZ301 Klasický tanec s metodikou DTDZ301
DTDZ302 Jazzový tanec s metodikou DTDZ302
DTDZ303 Lidový tanec s metodikou DTDZ303
DTDZ304 Základy choreografie DTDZ304
DTDZ308 Kapitoly z dějin českého divadla V, VI DTDZ308
DTDZ309 Dějiny tance DTDZ309
DTDZ311 Sociální psychologie DTDZ311
DTDZ312 Praxe DTDZ312
DTDZ313 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu DTDZ313
DTDZ314 Bakalářská práce DTDZ314
DTDZ315 Bakalářský projekt DTDZ315
DTDZ500 Tanec, světlo, prostor DTDZ500
DTDZ501 Choreografie a pohybová tvorba DTDZ501
DTDZ502 Pedagogika DTDZ502
DTDZ503 Psychologie DTDZ503
DTDZ504 Taneční a pohybová výchova DTDZ504
DTDZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a projektu DTDZ505
DTDZ507 Magisterský projekt DTDZ507
DTDZ508 Praxe DTDZ508
DTDZ509 Pedagogika tance klasický tanec DTDZ509
DTDZ510 Pedagogika tance současný tanec DTDZ510
DTDZ511 Přesahy lidového tance DTDZ511
DVDZX01 Audiovizuální tvorba a multimediální zpracování projektů DVDZX01
DVDZX02 Multimediální zpracování projektů DVDZX02
DVDZX06 Historie péče o Neslyšící DVDZX06
DVDZX08 Umělecké tlumočení do znakového jazyka DVDZX08
DVDZ201 Metodika dramatické výchovy DVDZ201
DVDZ202 Pedagogika DVDZ202
DVDZ203 Speciální pedagogika DVDZ203
DVDZ204 Vývojová psychologie DVDZ204
DVDZ206 Dějiny kultury DVDZ206
DVDZ207 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla DVDZ207
DVDZ208 Výtvarné techniky a metodika VT DVDZ208
DVDZ210 Akrobacie a metodika DVDZ210
DVDZ211 Moderní tanec DVDZ211
DVDZ212 Znakový jazyk DVDZ212
DVDZ213 Pohybové divadlo DVDZ213
DVDZ214 Angličtina pro Neslyšící DVDZ214
DVDZ215 Literární seminář DVDZ215
DVDZ217 Pedagogická praxe průběžná DVDZ217
DVDZ218 Pedagogická praxe souvislá DVDZ218
DVDZ219 Umělecké tlumočení do znakového jazyka DVDZ219
DVDZ220 Projekt Kniha DVDZ220
DVDZ401 Divadlo ve výchově Neslyšících DVDZ401
DVDZ402 Dramaturgická příprava inscenace DVDZ402
DVDZ403 Surdopedie DVDZ403
DVDZ404 Inscenace-projekt DVDZ404
DVDZ405 Dějiny českého divadla Neslyšících DVDZ405
DVDZ406 Reflexe a výzkum DVDZ406
DVDZ407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity DVDZ407
DVDZ408 Praxe a stáže DVDZ408
DVDZ409 Znakový jazyk DVDZ409
DVDZ410 Pohybové divadlo DVDZ410
DVDZ411 Umělecké tlumočení do znakového jazyka DVDZ411
DVDZ412 Kostým a prostor DVDZ412
DVDZ414 Divadelní přehlídky DVDZ414
DVDZ601 Samostatný projekt DV II DVDZ601
DVDZ602 Seminář k magisterské diplomové práci DVDZ602
DVDZ603 Magisterská diplomová práce DVDZ603
M6001z Principy režie a dramaturgie M6001z
M6003z Základy teorie kompozice I M6003z
M6004z Základy teorie kompozice II M6004z
M6005z Základy hudební kompozice I M6005z
M6006z Základy hudební kompozice II M6006z
M6007z Základy scénického pohybu M6007z
M6011 Základy multimediálních technologií M6011
M6012z AV seminář: umění nových médií I,II M6012z
M6013z Umění nových médií: umění a technika I,II M6013z
M6018 Umění 20. století v historických souvislostech M6018
M6019z Úvod do studia interaktivních médií I, II M6019z
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.