Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2020 leto2020
Složky
DAALX04 Dějiny světového divadla IV DAALX04
DAALX05 Dějiny českého divadla DAALX05
DAALX06 Seminář k dějinám českého divadla DAALX06
DAALX08 Teorie a metody herecké tvorby DAALX08
DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie DAALX10
DAALX13 Režisér Frank Castorf DAALX13
DAALX14 Autorský seminář I DAALX14
DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace DAALX18
DAALX19 Filozofie umění DAALX19
DAALX21 Filozofie umění DAALX21
DAALX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box DAALX22
DAALX23 Světové mýty DAALX23
DAALX24 Dabingové herectví DAALX24
DAALX25 Dabingová režie DAALX25
DAALX26 Zvuk v dabingu DAALX26
DAALX27 Úpravy českých dialogů DAALX27
DAALX29 Multimediální zpracování projektů DAALX29
DAALX30 Grafika na PC I DAALX30
DAALX31 3D grafika DAALX31
DAALX32 Angličtina DAALX32
DAALX33 Němčina DAALX33
DAALX34 Francouzština DAALX34
DAALX35 Španělština DAALX35
DAALX36 Ruština DAALX36
DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře DAALX38
DAALX39 Znakový jazyk DAALX39
DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) DAALX40
DAALX41 Kondiční tanec DAALX41
DAALX42 Základy scénického tance DAALX42
DAALX43 Žonglování DAALX43
DAALX44 Step DAALX44
DAALX45 Scénický šerm DAALX45
DAALX46 Salon původní tvorby DAALX46
DAALX50 Světelný design DAALX50
DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER DAALX51
DAALX52 Základy scénografie DAALX52
DAALX54 Podpora Festivalu Sítko DAALX54
DAALX55 Základy práce s médii a na PC DAALX55
DAALX57 Principy režie a dramaturgie DAALX57
DAALX59 Principy dokumentárního divadla DAALX59
DAALX61 Rozhlasová dramaturgie a režie DAALX61
DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare DAALX62
DAALX65 Psychologie DAALX65
DAALX66 Angličtina DAALX66
DAALX67 Němčina DAALX67
DAALX68 Francouzština DAALX68
DAALX69 Španělština DAALX69
DAALX70 Ruština DAALX70
DAALX72 Práce s mikrofonem DAALX72
DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky DAALX74
DAALX79 Funkční trénink DAALX79
DAALX82 Obraz a hudba DAALX82
DAALX83 Architektonický prostor DAALX83
DAALX92 Tvůrčí tým Encounter/Setkání DAALX92
DAALX95 Scénická hudba DAALX95
DAALX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti DAALX96
DAALX97 Evropští režiséři konce 20. stol. Wilson, Castellucci, Marthaler DAALX97
DAALX98 Úvod do bulvárního divadla - teorie a praxe bulvárních žánrů DAALX98
DAALY02 Scénické souboje DAALY02
DAALY05 Dabing - specifická forma překladu DAALY05
DAALY06 Kreativita v pohybu DAALY06
DAALY07 Školní časopis DAALY07
DATLY01 Postprodukce DATLY01
DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu DATLY02
DATL102 Grafika na PC DATL102
DATL103 Technika a technologie videotvorby DATL103
DATL104 Tvůrčí fotografie DATL104
DATL106 Technologie zvukové tvorby DATL106
DATL107 Praktikum AV technologie a TV praxe DATL107
DATL108 Scénický projekt DATL108
DATL111 Salon původní tvorby DATL111
DATL112 Dokumentární tvorba DIFA – dílny DATL112
DATL113 Servis technologických řetězců DATL113
DATL115 Zvukotechnika DATL115
DATL202 Kapitoly jazyka AV díla DATL202
DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I DATL203
DATL204 Multimediální zpracování projektu DATL204
DATL205 Divadelní dokumentární fotografie DATL205
DATL206 Scénický audiovizuální projekt DATL206
DATL207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny DATL207
DATL209 Střihové praktikum DATL209
DATL210 Kamerové praktikum DATL210
DATL211 AV záznam divadelního představení DATL211
DATL212 Praktikum AV technologie a TV praxe DATL212
DATL301 Dramaturgie a filmová řeč DATL301
DATL304 Seminář k bakalářské práci DATL304
DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu DATL305
DATL306 Bakalářský absolventský výkon DATL306
DATL307 Bakalářská diplomová práce DATL307
DATL309 Festival Setkání DATL309
DATL311 Rozhlasové praktikum DATL311
DATL407 Grafika na PC II DATL407
DATL408 Divadelní dokumentární fotografie II DATL408
DATL409 Scénický audiovizuální projekt DATL409
DATL410 AV záznam divadelního představení II DATL410
DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I DATL411
DATL412 Encounter/Setkání DATL412
DATL413 Práce se světlem DATL413
DATL416 Praktikum AV technologií a TV praxe DATL416
DATL420 Deset filmů pro divadlo DATL420
DATL503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle II DATL503
DDAL101 Dramaturgie a režie I DDAL101
DDAL106 Scénická hudba DDAL106
DDAL201 Dramaturgie a režie II DDAL201
DDAL401 Dramaturgický projekt I DDAL401
DDAL402 Seminář k dramaturgickým projektům I DDAL402
DDAL410 Verš v dramatu DDAL410
DDBL306 Bakalářský absolventský projekt DDBL306
DDBL307 Bakalářská diplomová práce DDBL307
DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu DDBL308
DDBL405 Diplomový proseminář DDBL405
DDBL407 Rozhlasová hra a její režie DDBL407
DDBL408 Základy televizní režie DDBL408
DDBL501 Magisterský absolventský projekt DDBL501
DDBL502 Dramaturgický projekt II nebo stáž v divadle DDBL502
DDBL503 Seminář k dramaturgickým projektům II DDBL503
DDBL504 Magisterská diplomová práce DDBL504
DDBL505 Diplomový seminář DDBL505
DDCLX01 Stáž v divadle DDCLX01
DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I DDCL103
DDCL205 Dramaturgicko-režijní projekt III DDCL205
DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV DDCL206
DDCL302 Divadelní seminář DDCL302
DDCL304 Společný seminář ateliéru DDCL304
DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka DDMLX01
DDMLY01 Samostatný projekt – projektová výuka DDMLY01
DDMLY03 Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci DDMLY03
DDMLY05 Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe DDMLY05
DDMLY06 Současná jevištní výprava DDMLY06
DDMLY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER nebo Scénický projekt v divadle DDMLY08
DDMLY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz DDMLY10
DDMLY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) DDMLY11
DDML101 Projektový management – modulární výuka DDML101
DDML102 Vznik divadelní inscenace DDML102
DDML103 Úvod do kulturní politiky DDML103
DDML105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I DDML105
DDML107 Právo II DDML107
DDML110 Stage management I DDML110
DDML111 Makroekonomika DDML111
DDML115 Angličtina I DDML115
DDML116 Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe DDML116
DDML117 Technologické minimum – modulární výuka DDML117
DDML201 Základy managementu DDML201
DDML202 Marketing II DDML202
DDML203 Projektový management v kultuře DDML203
DDML205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II DDML205
DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví DDML206
DDML207 Právo III DDML207
DDML208 Proseminář k bakalářské diplomové práci DDML208
DDML211 PC v administrativě DDML211
DDML212 Mezinárodní divadelní festival II – produkční praxe DDML212
DDML213 Angličtina II DDML213
DDML214 Výzkumné metody DDML214
DDML216 Seminář prezentačních a komunikačních dovedností DDML216
DDML302 Management – řízení a vedení lidí DDML302
DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace DDML304
DDML309 Bakalářská diplomová práce DDML309
DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu DDML310
DDML311 Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe DDML311
DDML314 Angličtina pro produkční praxi DDML314
DDML401 Projektový management v instituci či programu DDML401
DDML405 Marketingové komunikace DDML405
DDML406 Tvorba a recepce scénického artefaktu DDML406
DDML407 Personalistika – modulární výuka DDML407
DDML408 Management – strategické řízení DDML408
DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka DDML409
DDML410 Úvod do mezinárodní kulturní politiky DDML410
DDML411 Seminář práva I DDML411
DDML412 Proseminář k diplomové práci DDML412
DDML413 Pracovní psychologie DDML413
DDML414 Finanční řízení z hlediska účetní evidence DDML414
DDML415 Public Relations – modulární výuka DDML415
DDML416 Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe DDML416
DDML417 Kulturní a kreativní průmysly – mapování, plánování, urbánní rozvoj DDML417
DDML502 Producentský seminář (management divadla a umění) DDML502
DDML505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu DDML505
DDML506 Magisterská diplomová práce DDML506
DDML514 Veřejné zakázky a výběrová řízení DDML514
DDML515 Dějiny kultury a současnost DDML515
DDVLX01 Sborový zpěv DDVLX01
DDVLX02 Sólový zpěv DDVLX02
DDVLX04 Přednes, individuální herecký výstup DDVLX04
DDVLX05 Interpretační seminář DDVLX05
DDVLX08 Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách DDVLX08
DDVLX09 Vlastní praxe DDVLX09
DDVLX15 Tvůrčí psaní DDVLX15
DDVLX18 Divadelní projekt - krajina, místo, historie DDVLX18
DDVLX20 Projekty práce s publikem DDVLX20
DDVLX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky DDVLX21
DDVLX22 Organizace a realizace recitační přehlídky DDVLX22
DDVLX23 Tvorba pohybového divadla DDVLX23
DDVL102 Divadlo a výchova DDVL102
DDVL104 Seminář dramaturgie a režie v DaV DDVL104
DDVL105 Úvod do studia kultury DDVL105
DDVL107 Literatura pro děti a mládež DDVL107
DDVL108 Divadelní projekt I – herecká průprava DDVL108
DDVL109 Pohybové divadlo I DDVL109
DDVL110 Technika mluveného projevu I DDVL110
DDVL111 Obecná psychologie DDVL111
DDVL112 Praxe I DDVL112
DDVL113 Seminář k praxi I DDVL113
DDVL114 Organizace festivalu Sítko DDVL114
DDVL115 Realizace festivalu Sítko DDVL115
DDVL117 Teorie divadla I DDVL117
DDVL119 Pedagogika II DDVL119
DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum DDVL201
DDVL203 Seminář k bakalářské práci I DDVL203
DDVL204 Divadlo ve výchově DDVL204
DDVL206 Tvorba scénáře DDVL206
DDVL207 Teorie divadla II DDVL207
DDVL209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti DDVL209
DDVL210 Pohybové divadlo II DDVL210
DDVL211 Technika mluveného projevu II DDVL211
DDVL212 Pedagogika IV DDVL212
DDVL213 Vývojová psychologie DDVL213
DDVL214 Seminář k praxi II DDVL214
DDVL216 Praxe II DDVL216
DDVL217 Účast na festivalu Sítko DDVL217
DDVL301 Didaktika a historie DaV DDVL301
DDVL302 Bakalářská práce DDVL302
DDVL304 Bakalářský absolventský výkon DDVL304
DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I DDVL305
DDVL309 Divadelní projekt V – pravidelný text DDVL309
DDVL310 Pohybové divadlo III DDVL310
DDVL313 Sociální psychologie DDVL313
DDVL315 Praxe III DDVL315
DDVL316 Seminář k praxi III DDVL316
DDVL317 Účast na festivalu Sítko DDVL317
DDVL318 Teorie divadla III DDVL318
DDVL320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU DDVL320
DDVL403 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I DDVL403
DDVL404 Seminář k diplomové práci I DDVL404
DDVL407 Teorie autorského divadla I DDVL407
DDVL408 Filozofie umění DDVL408
DDVL410 Management pro DaV I DDVL410
DDVL413 Lektorská a organizační činnost na festivalu Sítko DDVL413
DDVL414 Teorie divadla a výchovy I DDVL414
DDVL415 Divadelní projekt III - práce s publikem DDVL415
DDVL416 Divadelní projekt I – herecké techniky DDVL416
DDVL417 Vlastní projekt I DDVL417
DDVL418 Praxe IV DDVL418
DDVL419 Audiovizuální výchova DDVL419
DDVL420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo DDVL420
DDVL501 Diplomová práce DDVL501
DDVL503 Magisterský absolventský výkon DDVL503
DDVL505 Teorie divadla a výchovy II DDVL505
DDVL507 Teorie autorského divadla II DDVL507
DDVL510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo DDVL510
DDVL511 Kulturní tradice světa DDVL511
DDVL513 Vlastní projekt II DDVL513
DDVL514 Praxe V DDVL514
DERLX01 Performance Project II DERLX01
DERLX02 Brno Theatre Map II DERLX02
DERLX03 Czech for Foreigners II DERLX03
DERLX05 Actor's Training II DERLX05
DERLX06 Intenzivní kurz českého jazyka DERLX06
DERLX07 Ensemble singing II DERLX07
DERLX08 Circus Skills DERLX08
DERLX09 Individual singing DERLX09
DERLX10 Production at DIFA JAMU - practical project DERLX10
DERLX11 Czech cultural politics and theatre infrastructure DERLX11
DERLX12 Festivals - comparison and reflection - research course DERLX12
DERLX13 Creative and Cultural Industry DERLX13
DERLX14 SETKANI/ENCOUNTER - festival week - practical project DERLX14
DERLX15 Team member of the SETKANI/ENCOUNTER (international festival of theatre schools) - practical project DERLX15
DERLX16 Erasmus+ Practical Project DERLX16
DERLX17 Voice Training DERLX17
DERLX18 Acting as a gesture of testimony II DERLX18
DHALY01 Scénický pohyb DHALY01
DHAL102 Herecká interpretace textu I DHAL102
DHAL103 Technika mluveného projevu I DHAL103
DHAL104 Zpěv I DHAL104
DHAL105 Zpěv ansámblový I DHAL105
DHAL106 Akrobacie I DHAL106
DHAL107 Herecká pohybová výchova I DHAL107
DHAL108 Rytmická a taneční cvičení DHAL108
DHAL109 Rituál a hra I DHAL109
DHAL109B Rituál a hra II DHAL109B
DHAL110 Divadelní seminář I DHAL110
DHAL203 Technika mluveného projevu II DHAL203
DHAL204 Zpěv II DHAL204
DHAL205 Zpěv ansámblový II DHAL205
DHAL208 Klasický tanec DHAL208
DHAL209 Divadelní seminář II DHAL209
DHAL210 Práce se studenty ČR a DD DHAL210
DHAL301 Herecká pohybová výchova III DHAL301
DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby DHAL309
DHAL311 Zpěv ansámblový III DHAL311
DHBLX04 Technika mluveného projevu DHBLX04
DHBL105 Akrobacie DHBL105
DHBL202 Herecká pohybová výchova II DHBL202
DHBL207 Akrobacie II DHBL207
DHBL209 Základy psychologie DHBL209
DHBL212 Melodram DHBL212
DHBL301 Herectví III – činohra DHBL301
DHBL304 Projekt IV - Studio Marta DHBL304
DHBL405 Magisterská diplomová práce DHBL405
DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci DHBL406
DHCLX03 Klavír DHCLX03
DHCL200 Herectví I – činohra DHCL200
DHCL202 Herecká interpretace textu – kolektivní DHCL202
DHCL207 Základy psychologie DHCL207
DHCL305 Projekt III DHCL305
DHDLX01 Herectví před kamerou DHDLX01
DHDL101 Etika herce DHDL101
DHDL103 Herecký trénink DHDL103
DHDL201 Herectví II – činohra DHDL201
DHDL203 Herecká interpretace textu II DHDL203
DHDL305 Herecká interpretace textu III DHDL305
DHDL306 Zpěv III DHDL306
DHDL308 Historický a společenský tanec DHDL308
DHDL310 Akrobacie III DHDL310
DHDL311 Diplomový proseminář DHDL311
DJTLX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka DJTLX02
DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka DJTLX06
DJTLX07 Zvuk – Digitální audiosystém II DJTLX07
DJTL102 Dějiny jevištní výpravy II DJTL102
DJTL110 Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů DJTL110
DJTL111 Technické kreslení DJTL111
DJTL112 Základy scénické stavby DJTL112
DJTL113 Základy scénického zvuku DJTL113
DJTL114 Základy scénického světla DJTL114
DJTL119 Stavba – scénická praxe DJTL119
DJTL120 Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe DJTL120
DJTL205 Elektrotechnika DJTL205
DJTL209 Multimédia a technická dokumentace I DJTL209
DJTL210 Zvuk v dabingu DJTL210
DJTL214 Světlo DJTL214
DJTL215 Zvuk – digitální audiosystém I DJTL215
DJTL219 Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe DJTL219
DJTL301 Právo pro jevištní management a technologie DJTL301
DJTL303 Projekt I – scénická realizace a a stavba DJTL303
DJTL304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz DJTL304
DJTL309 Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe DJTL309
DMALX02 Akrobacie DMALX02
DMAL101 Herectví I DMAL101
DMAL102 Zpěv individuální I DMAL102
DMAL103 Trénink klasického tance DMAL103
DMAL106 Zpěv ansámblový I DMAL106
DMAL201 Herectví II DMAL201
DMAL204 Zpěv ansámblový II DMAL204
DMAL205 Intonace a sluchová analýza DMAL205
DMAL302 Projekt Studio Marta/Divadlo na Orlí DMAL302
DMAL309 Zpěv ansámblový III DMAL309
DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV DMAL403
DMBL103 Trénink moderního tance DMBL103
DMBL109 Intonace a sluchová analýza DMBL109
DMBL205 Moderní tanec II DMBL205
DMBL207 Jazzový tanec II DMBL207
DMBL210 Teorie muzikálové tvorby I DMBL210
DMBL304 Zpěv individuální III DMBL304
DMBL308 Moderní tanec III DMBL308
DMCL102 Vnitřní herecká technika DMCL102
DMCL103 Jevištní mluva I DMCL103
DMCL107 Klasický tanec I DMCL107
DMCL108 Moderní tanec I DMCL108
DMCL109 Jazzový tanec I DMCL109
DMCL111 Divadelní seminář DMCL111
DMCL201 Herecká tvorba – muzikál DMCL201
DMCL202 Umělecký přednes DMCL202
DMCL203 Jevištní mluva II DMCL203
DMCL205 Zpěv individuální II DMCL205
DMCL209 Klasický tanec II DMCL209
DMCL212 Pohybová herecká výchova DMCL212
DMCL302 Jevištní mluva III DMCL302
DMCL307 Herectví na mikrofon DMCL307
DMCL308 Klasický tanec III DMCL308
DMCL309 Jazzový tanec III DMCL309
DMCL314 Teorie muzikálové tvorby II DMCL314
DMCL405 Individuální herecké konzultace DMCL405
DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu DPHLX02
DPHLX04 Estetika divadla a dramatu DPHLX04
DPHLX06 Psychologie DPHLX06
DPHLX08 Cizí jazyk – Angličtina DPHLX08
DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I DPHLX08A
DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II DPHLX08B
DPHLX09 Cizí jazyk – Němčina DPHLX09
DPHLX10 Cizí jazyk – Francouzština DPHLX10
DPHLX11 Cizí jazyk – Španělština DPHLX11
DPHLX12 Cizí jazyk – Ruština DPHLX12
DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I DPHLX14
DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II DPHLX15
DPHL101 Doktorský seminář I DPHL101
DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I DPHL102
DPHL201 Doktorský seminář II DPHL201
DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II DPHL202
DPHL301 Doktorský seminář III DPHL301
DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III DPHL302
DPHL401 Doktorský seminář IV DPHL401
DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV DPHL402
DPHL404 Disertační práce DPHL404
DRAL203 Dějiny režie I DRAL203
DRAL401 Režijní projekt I DRAL401
DRAL402 Seminář k režijním projektům I DRAL402
DRBL105 Autorský seminář II DRBL105
DRBL302 Dramaturgie a režie III DRBL302
DRBL309 Dějiny režie II DRBL309
DRBL407 Ediční práce DRBL407
DRBL502 Režijní projekt II nebo stáž v divadle DRBL502
DRBL503 Seminář k režijním projektům II DRBL503
DRCL104 Herecká výchova pro režiséry DRCL104
DRCL206 Filozofie DRCL206
DRTLX04 Rozhlasové praktikum DRTLX04
DRTLX11 Literárně kritický seminář DRTLX11
DRTLX12 Rozhlasová režie DRTLX12
DRTLX14 Audiovizuální praktikum DRTLX14
DRTLX20 Dílna audiovize DRTLX20
DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu I DRTLX24
DRTL101 Scenáristická tvorba I DRTL101
DRTL102 Rozhlasové žánry I DRTL102
DRTL103 Televizní žánry DRTL103
DRTL105 Rozhlasové praktikum DRTL105
DRTL106 Média a společnost DRTL106
DRTL107 Literární tvorba DRTL107
DRTL109 Proměny literatury DRTL109
DRTL116 Specifika analýzy uměleckého díla DRTL116
DRTL201 Scenáristická tvorba II DRTL201
DRTL202 Dramaturgie scénáře DRTL202
DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I DRTL203
DRTL206 Vývoj televizní dramatické tvorby 1 DRTL206
DRTL207 Tvorba rozhlasové hry DRTL207
DRTL208 Audiovizuální praktikum DRTL208
DRTL209 Internetový rozhlasový projekt Black Box DRTL209
DRTL210 Audiovizuální projekt I DRTL210
DRTL211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 DRTL211
DRTL212 Rozhlasové žánry 2 DRTL212
DRTL309 Praktická dramaturgie DRTL309
DRTL401 Dílna magisterské práce DRTL401
DRTL402 Dílna magisterského projektu DRTL402
DRTL403 Rozhlasová dramaturgická dílna DRTL403
DRTL406 Audiovizuální projekt III DRTL406
DRTL407 Oscarový scénář DRTL407
DRTL408 Vývoj televizní dramatické tvorby II DRTL408
DRTL409 Současná evropská rozhlasová hra DRTL409
DRTL412 Audiovizuální propaganda DRTL412
DRTL415 Proměny literatury DRTL415
DRTL501 Magisterský projekt DRTL501
DRTL502 Seminář k magisterskému projektu DRTL502
DRTL503 Magisterská diplomová práce DRTL503
DRTL504 Seminář k magisterské práci DRTL504
DSCLX02 Artproject -dramaturgie scénografie DSCLX02
DSCLX03 Scénogr. Spolupráce na projektu režisérů DSCLX03
DSCLX04 Nové materiály a technologie DSCLX04
DSCLX21 Performance DSCLX21
DSCL101 Scénografie I DSCL101
DSCL102 Kostým I DSCL102
DSCL103 Kresba, malba I DSCL103
DSCL104 Modelování I DSCL104
DSCL105 Technické kreslení I DSCL105
DSCL106 Základy konstrukce oděvu I DSCL106
DSCL109 Dějiny jevištní výpravy DSCL109
DSCL110 Dějiny umění a odívání I DSCL110
DSCL111 Symbolika I DSCL111
DSCL115 Scénické technologie a dílny DSCL115
DSCL117 Grafika na PC I DSCL117
DSCL122 Scénické technologie DSCL122
DSCL201 Scénografie II DSCL201
DSCL202 Kostým II DSCL202
DSCL203 Kresba, malba II DSCL203
DSCL204 Modelování II DSCL204
DSCL205 Technické kreslení II DSCL205
DSCL206 Konstrukce oděvu II DSCL206
DSCL207 Scénické technologie a materiály DSCL207
DSCL208 Dějiny architektury I DSCL208
DSCL209 Symbolika II DSCL209
DSCL210 Grafika na PC II DSCL210
DSCL211 Audiovizuální projekt DSCL211
DSCL216 Dokumentární fotografie DSCL216
DSCL217 Dějiny umění a odívání II DSCL217
DSCL301 Scénografie III projekt, portfolio DSCL301
DSCL302 Kostým III projekt, portfolio DSCL302
DSCL303 Bakalářský absolventský projekt DSCL303
DSCL304 Kresba, malba III DSCL304
DSCL305 Technologie projektu DSCL305
DSCL306 Konstrukce oděvu III DSCL306
DSCL307 Projektová dokumentace DSCL307
DSCL308 Dějiny architektury II DSCL308
DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny DSCL311
DSCL312 Seminář k bakalářské práci DSCL312
DSCL314 Bakalářská práce DSCL314
DSCL401 Scénografie I DSCL401
DSCL402 Kostým I DSCL402
DSCL403 Technologie projektu I DSCL403
DSCL404 Výstavnictví, design a instalace DSCL404
DSCL405 Scénografie TV a filmu DSCL405
DSCL509 Světelný koncept DSCL509
DSDLX02 Pracovní stáž DSDLX02
DSDLY01 Praktický projekt v divadle DSDLY01
DSDLY02 Proseminář k diplomové práci DSDLY02
DSDLY03 Reflexe současné scénografie DSDLY03
DSDLY05 Kontrolní systémy DSDLY05
DSDLY07 Mediaservery a kreativní video DSDLY07
DSDLY10 Nové technologie a materiály DSDLY10
DSDLY11 Světlo mimo divadelní kontext II DSDLY11
DSDLY12 Světlo mimo divadelní kontext IV DSDLY12
DSDLY13 Light Art DSDLY13
DSDLY15 Světelný design v tanečním a fyzickém divadle DSDLY15
DSDLY16 Projekty a prezentace / dramaturgie scénografie DSDLY16
DSDLY19 Praktický projekt II DSDLY19
DSDL401 Estetika a filosofie světla I DSDL401
DSDL403 Konektivita DSDL403
DSDL405 Dějiny moderní scénografie I DSDL405
DSDL410 Počítačová grafika DSDL410
DSDL412 Výtvarné umění moderny a postmoderny DSDL412
DSDL502 Dějiny moderní scénografie II DSDL502
DSDL506 Magisterská diplomová práce DSDL506
DSDL507 Seminář k diplomové práci DSDL507
DSDL508 Absolventský výkon DSDL508
DTDLX01 Pohybová složka divadelní inscenace DTDLX01
DTDLY04 Kreativní pohyb a tanec DTDLY04
DTDLY05 Praxe II DTDLY05
DTDLY15 Dějiny světového divadla IV DTDLY15
DTDLY16 Dějiny českého divadla DTDLY16
DTDLY17 Pedagogika IV DTDLY17
DTDLY18 Vývojová psychologie DTDLY18
DTDLY19 Seminář k praxi II DTDLY19
DTDLY21 Seminář k bakalářské práci I DTDLY21
DTDLY22 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I DTDLY22
DTDLY28 Magisterský absolventský výkon DTDLY28
DTDLY29 Didaktika uměleckých předmětů DTDLY29
DTDLY30 Praxe V DTDLY30
DTDLY34 Diplomová práce DTDLY34
DTDLY37 Seminář k praxi V DTDLY37
DTDL202 Moderní tanec s metodikou II DTDL202
DTDL203 Klasický tanec s metodikou II DTDL203
DTDL204 Lidový tanec s metodikou II DTDL204
DTDL205 Didaktika taneční a pohybové výchovy DTDL205
DTDL206 Taneční improvizace DTDL206
DTDL207 Dějiny tance II DTDL207
DTDL208 Dějiny a teorie hudby II DTDL208
DTDL209 Dějiny výtvarného umění DTDL209
DTDL500 Tanec, světlo, prostor DTDL500
DTDL504 Taneční a pohybová výchova II DTDL504
DTDL509 Pedagogika tance - klasický tanec II DTDL509
DTDL510 Pedagogika tance-současný tanec II DTDL510
DTDL511 Přesahy lidového tance DTDL511
DVDLX02 Audiovizuální tvorba a multimediální zpracování projektů DVDLX02
DVDLX07 Tandemové divadlo DVDLX07
DVDLY12 Seminář k praxi IV DVDLY12
DVDLY13 Seminář k praxi V DVDLY13
DVDL201 Metodika dramatické výchovy DVDL201
DVDL202 Pedagogika DVDL202
DVDL203 Speciální pedagogika DVDL203
DVDL205 Pedagogická psychologie DVDL205
DVDL206 Dějiny kultury DVDL206
DVDL207 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla DVDL207
DVDL208 Výtvarné techniky a metodika VT DVDL208
DVDL210 Akrobacie a metodika DVDL210
DVDL211 Moderní tanec DVDL211
DVDL212 Znakový jazyk DVDL212
DVDL213 Pohybové divadlo DVDL213
DVDL214 Angličtina pro Neslyšící DVDL214
DVDL215 Literární seminář DVDL215
DVDL217 Pedagogická praxe průběžná DVDL217
DVDL218 Pedagogická praxe souvislá DVDL218
DVDL219 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II DVDL219
DVDL401 Divadlo ve výchově Neslyšících DVDL401
DVDL402 Dramaturgická příprava inscenace DVDL402
DVDL403 Surdopedie DVDL403
DVDL404 Inscenace-projekt DVDL404
DVDL405 Dějiny českého divadla Neslyšících DVDL405
DVDL406 Reflexe a výzkum DVDL406
DVDL407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity DVDL407
DVDL408 Praxe a stáže DVDL408
DVDL409 Znakový jazyk DVDL409
DVDL410 Pohybové divadlo DVDL410
DVDL411 Umělecké tlumočení do znakového jazyka IV DVDL411
DVDL414 Divadelní přehlídky DVDL414
M6003l Základy teorie kompozice I M6003l
M6004l Základy teorie kompozice II M6004l
M6005l Základy hudební kompozice I M6005l
M6006l Základy hudební kompozice II M6006l
M6007l Základy scénického pohybu M6007l
M6010l Vizuální kompozice v čase 1,2 M6010l
M6012l AV seminář: umění nových médií I,II M6012l
M6013l Umění nových médií: umění a technika I,II M6013l
M6019l Úvod do studia interaktivních médií I, II M6019l
M6021l Estetické teorie multimédií I, II M6021l
M6022 Interaktivní technologie M6022
M6023 Světové umění po roce 1945 M6023
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.