Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2019 leto2019
Složky
DAALX02 Dějiny světového divadla II DAALX02
DAALX05 Dějiny českého divadla DAALX05
DAALX06 Seminář k dějinám českého divadla DAALX06
DAALX08 Teorie a metody herecké tvorby DAALX08
DAALX09 Principy režie a dramaturgie DAALX09
DAALX10 Dějiny režie I DAALX10
DAALX11 Moderní drama DAALX11
DAALX14 Autorský seminář DAALX14
DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství DAALX16
DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace DAALX18
DAALX19 Filozofie DAALX19
DAALX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box DAALX22
DAALX24 Dabingové herectví DAALX24
DAALX25 Dabingová režie DAALX25
DAALX26 Zvuk v dabingu DAALX26
DAALX27 Úpravy českých dialogů DAALX27
DAALX28 Tvůrčí fotografie I - IV DAALX28
DAALX29 Multimediální zpracování projektů DAALX29
DAALX30 Grafika na PC I DAALX30
DAALX31 3D grafika DAALX31
DAALX32 Angličtina DAALX32
DAALX33 Němčina DAALX33
DAALX34 Francouzština DAALX34
DAALX35 Španělština DAALX35
DAALX36 Ruština DAALX36
DAALX38 Židovství v okcidentální kultuře DAALX38
DAALX39 Znakový jazyk DAALX39
DAALX40 Literárně-překladatelský seminář (NJ) DAALX40
DAALX41 Kondiční tanec DAALX41
DAALX42 Základy scénického tance DAALX42
DAALX43 Žonglování DAALX43
DAALX44 Step DAALX44
DAALX45 Scénický šerm DAALX45
DAALX46 Salon původní tvorby DAALX46
DAALX50 Světelný design DAALX50
DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER DAALX51
DAALX52 Základy scénografie DAALX52
DAALX53 Proměny literatury DAALX53
DAALX54 Podpora Festivalu Sítko DAALX54
DAALX55 Základy práce s médii a na PC DAALX55
DAALX57 Umění režie a dramaturgie DAALX57
DAALX58 Současná inscenační tvorba DAALX58
DAALX60 Work sessions DAALX60
DAALX61 Rozhlasová dramaturgie a režie DAALX61
DAALX63 Verš a drama DAALX63
DAALX65 Psychologie DAALX65
DAALX66 Angličtina DAALX66
DAALX67 Němčina DAALX67
DAALX68 Francouzština DAALX68
DAALX69 Španělština DAALX69
DAALX70 Ruština DAALX70
DAALX79 Funkční trénink DAALX79
DAALX82 Obraz a hudba DAALX82
DAALX83 Architektonický prostor DAALX83
DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER R - celoroční spolupráce DAALX92
DAALX95 Scénická hudba DAALX95
DAALX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti DAALX96
DAALX97 Evropští režiséři konce 20. stol. Wilson, Castellucci, Marthaler DAALX97
DAALY02 Scénické souboje DAALY02
DAALY03 Mejercholdovský seminář DAALY03
DAALY05 Dabing - specifická forma překladu DAALY05
DATLY01 Postprodukce DATLY01
DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu DATLY02
DATL102 Grafika na PC DATL102
DATL103 Technika a technologie videotvorby DATL103
DATL104 Tvůrčí fotografie I DATL104
DATL106 Technologie zvukové tvorby DATL106
DATL107 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATL107
DATL108 Scénický projekt DATL108
DATL111 Salon původní tvorby DATL111
DATL112 Dokumentární tvorba DIFA – dílny DATL112
DATL113 Servis technologických řetězců DATL113
DATL115 Zvukotechnika I, II DATL115
DATL202 Kapitoly jazyka audiovizuálního díla DATL202
DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I DATL203
DATL204 Multimediální zpracování projektů DATL204
DATL205 Divadelní dokumentární fotografie DATL205
DATL206 Scénický audiovizuální projekt A DATL206
DATL207 Dokumentární tvorba DIFA – dílny DATL207
DATL209 Střihové praktikum DATL209
DATL210 Kamerové praktikum DATL210
DATL211 Audiovizuální záznam divadelního představení DATL211
DATL212 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATL212
DATL214 Kurz produkčního minima DATL214
DATL301 Dramaturgie a filmová řeč DATL301
DATL304 Seminář k bakalářské práci DATL304
DATL305 Seminář k balakářskému abs. výkonu DATL305
DATL306 Bakalářský absolvenstký projekt DATL306
DATL307 Bakalářská absolventská práce DATL307
DATL309 Festival Setkání DATL309
DATL310 Typologie filmové tvorby DATL310
DATL311 Rozhlasové praktikum DATL311
DATL407 Grafika na PC II DATL407
DATL408 Divadelní dokumentární fotografie II DATL408
DATL409 Scénický audiovizuální projekt DATL409
DATL410 Audiovizuální záznam divadelního představení DATL410
DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I DATL411
DATL412 Mezinárodní divadelní festival Setkání/Encounter DATL412
DATL413 Práce se světlem (světelný design) DATL413
DATL416 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATL416
DATL420 Deset filmů pro divadlo DATL420
DATL504 Seminář k magisterské diplomové práci DATL504
DATL505 Magisterská diplomová práce DATL505
DATL514 Herectví před kamerou DATL514
DATL515 Kurz produkčního minima DATL515
DATL517 Magisterský absolventský projekt II (volný) DATL517
DATL518 Mezinárodní divadelní festival Encounter DATL518
DATL520 Praktikum AV technologií a televizní praxe DATL520
DDAL105 Autorský seminář DDAL105
DDAL201 Dramaturgie DDAL201
DDAL206 Dramaturgický projekt III (Salon původní tvorby) DDAL206
DDAL207 Dramaturgický projekt IV (dialogy) DDAL207
DDAL502 Dramaturgický/režijní projekt DDAL502
DDAL503 Seminář k projektům DDAL503
DDAL504 Diplomový seminář DDAL504
DDAL505 Magisterská diplomová práce DDAL505
DDBL208 Teorie dramatu DDBL208
DDBL301 Dramatugie DDBL301
DDBL302 Režijní výchova DDBL302
DDBL304 Dramaturgicko-režijní seminář III DDBL304
DDBL306 Bakalářský absolventský projekt DDBL306
DDBL307 Bakalářská diplomová práce DDBL307
DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu DDBL308
DDCL101 Teorie dramatu I DDCL101
DDCL102 Úvod do praktické dramaturgie DDCL102
DDCL103 Dramaturgický projekt I DDCL103
DDCL104 Společný seminář ateliéru DDCL104
DDCL401 Teorie divadla DDCL401
DDCL404 Dramaturgický projekt II DDCL404
DDCL405 Seminář k projektu II DDCL405
DDCL406 Společný seminář ateliéru DDCL406
DDCL407 Diplomový proseminář DDCL407
DDMLX01 Samostatná produkce DDMLX01
DDMLX06 Mezinárodní divadelní festival – praxe DDMLX06
DDMLY13 Digitální audio systémy II DDMLY13
DDMLY14 Seminář k projektům DDMLY14
DDMLY15 Seminář k projektům DDMLY15
DDML101 Projektový management I DDML101
DDML103 Úvod do kulturní politiky I, II DDML103
DDML105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I DDML105
DDML107 Právo pro manažery I, II DDML107
DDML108 Divadelní dramaturgie DDML108
DDML110 Stage management DDML110
DDML111 Makroekonomika DDML111
DDML115 Angličtina I DDML115
DDML116 Mezinárodní divadelní festival DDML116
DDML117 Technologické minimum DDML117
DDML201 Základy managementu I, II DDML201
DDML202 Marketing I, II DDML202
DDML203 Projektový management v kultuře DDML203
DDML205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II DDML205
DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví DDML206
DDML207 Právo pro manažery III DDML207
DDML208 Proseminář k bakalářské diplomové práci DDML208
DDML211 PC v administrativě I DDML211
DDML212 Mezinárodní divadelní festival DDML212
DDML213 Angličtina II DDML213
DDML214 Výzkumné metody DDML214
DDML302 Management - řízení a vedení lidí I, II DDML302
DDML303 Absolventský výkon a jeho dokumentace (metodika divadelní a scénické projektové dokumentace) A DDML303
DDML305 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu DDML305
DDML309 Bakalářská diplomová práce DDML309
DDML310 Sem. k bakalářské práci a abs. výkonu DDML310
DDML311 Mezinárodní divadelní festival DDML311
DDML314 Angličtina DDML314
DDML401 Projektový management v instituci či programu DDML401
DDML405 Marketingové komunikace, kurz DDML405
DDML406 Tvorba a recepce scénického artefaktu DDML406
DDML407 Personalistika – bloková výuka DDML407
DDML408 Management I – Strategické řízení DDML408
DDML409 Samostatná produkce v divadle (Marta, DNO atd.) DDML409
DDML410 Úvod do mezinárodní kulturní politiky DDML410
DDML411 Seminář práva I DDML411
DDML412 Proseminář k magisterské diplomové práci DDML412
DDML413 Pracovní psychologie DDML413
DDML414 Finanční řízení z hlediska účetní evidence DDML414
DDML415 Public Relations - kurz DDML415
DDML416 Mezinár. divadelní festival – praxe DDML416
DDML417 KKP - mapování, plánování, urbánní rozvoj DDML417
DDML502 Producentský seminář (manag. divadla a umění) DDML502
DDML505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci abs. Projektu DDML505
DDML506 Magisterská diplomová práce DDML506
DDML509 Absolventský výkon a jeho dokumentace – projektová výuka DDML509
DDML514 Veřejné zakázky a výběrová řízení – bloková výuka DDML514
DDML515 Dějiny kultury a současnost DDML515
DDVLX01 Sborový zpěv DDVLX01
DDVLX02 Sólový zpěv DDVLX02
DDVLX03 Divadelní soubor DDVLX03
DDVLX04 Přednes, individuální herecký výstup DDVLX04
DDVLX05 Interpretační seminář DDVLX05
DDVLX08 Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách DDVLX08
DDVLX09 Vlastní praxe DDVLX09
DDVLX12 Mezinárodní festival Soukání DDVLX12
DDVLX15 Tvůrčí psaní DDVLX15
DDVLX18 Divadelní projekt - krajina, místo, historie DDVLX18
DDVLX20 Projekty práce s publikem DDVLX20
DDVLX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky DDVLX21
DDVLX22 Organizace a realizace recitační přehlídky DDVLX22
DDVLX23 Tvorba pohybového divadla DDVLX23
DDVL102 Divadlo a výchova DDVL102
DDVL104 Seminář dramaturgie a režie v DaV DDVL104
DDVL105 Úvod do studia kultury DDVL105
DDVL107 Literatura pro děti a mládež DDVL107
DDVL108 Divadelní projekt I – herecká průprava DDVL108
DDVL109 Pohybové divadlo I DDVL109
DDVL110 Technika mluveného projevu I DDVL110
DDVL111 Obecná psychologie DDVL111
DDVL112 Praxe I DDVL112
DDVL113 Seminář k praxi I DDVL113
DDVL114 Organizace festivalu Sítko DDVL114
DDVL115 Realizace festivalu Sítko DDVL115
DDVL117 Teorie divadla I DDVL117
DDVL119 Pedagogika II DDVL119
DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum DDVL201
DDVL203 Seminář k bakalářské práci I DDVL203
DDVL204 Divadlo ve výchově DDVL204
DDVL206 Tvorba scénáře DDVL206
DDVL207 Teorie divadla II DDVL207
DDVL209 Divadelní projekt III - divadlo pro děti DDVL209
DDVL210 Pohybové divadlo II DDVL210
DDVL211 Technika mluveného projevu II DDVL211
DDVL212 Pedagogika IV DDVL212
DDVL213 Vývojová psychologie DDVL213
DDVL214 Seminář k praxi II DDVL214
DDVL216 Praxe II DDVL216
DDVL217 Účast na festivalu Sítko DDVL217
DDVL301 Didaktika a historie DaV DDVL301
DDVL302 Bakalářská práce DDVL302
DDVL304 Bakalářský absolventský výkon DDVL304
DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I DDVL305
DDVL309 Divadelní projekt V – pravidelný text DDVL309
DDVL310 Pohybové divadlo III DDVL310
DDVL313 Sociální psychologie DDVL313
DDVL315 Praxe III DDVL315
DDVL316 Seminář k praxi III DDVL316
DDVL317 Účast na festivalu Sítko DDVL317
DDVL318 Teorie divadla III DDVL318
DDVL320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU DDVL320
DDVL403 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I DDVL403
DDVL404 Seminář k diplomové práci I DDVL404
DDVL407 Teorie autorského divadla I DDVL407
DDVL408 Filozofie umění DDVL408
DDVL410 Management pro DaV I DDVL410
DDVL413 Lektorská a organizační činnost na festivalu Sítko DDVL413
DDVL414 Teorie divadla a výchovy I DDVL414
DDVL415 Divadelní projekt III - práce s publikem DDVL415
DDVL416 Divadelní projekt I – herecké techniky DDVL416
DDVL417 Vlastní projekt I DDVL417
DDVL418 Praxe IV DDVL418
DDVL419 Audiovizuální výchova DDVL419
DDVL420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo DDVL420
DDVL501 Diplomová práce DDVL501
DDVL503 Magisterský absolventský výkon DDVL503
DDVL506 Management pro DaV II DDVL506
DDVL507 Teorie autorského divadla II DDVL507
DDVL510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo DDVL510
DDVL511 Kulturní tradice světa DDVL511
DDVL513 Vlastní projekt II DDVL513
DDVL514 Praxe V DDVL514
DERLX01 Performance Project II DERLX01
DERLX02 Brno Theatre Map II DERLX02
DERLX03 Czech for Foreigners II DERLX03
DERLX05 Actor's Training II DERLX05
DERLX06 Intenzivní kurz českého jazyka DERLX06
DERLX07 Ensemble singing II DERLX07
DERLX08 Circus Skills DERLX08
DERLX09 Individual singing DERLX09
DERLX10 Production at DIFA JAMU - practical project DERLX10
DERLX11 Czech cultural politics and theatre infrastructure DERLX11
DERLX12 Festivals - comparison and reflection - research course DERLX12
DERLX13 Creative and Cultural Industry DERLX13
DERLX14 SETKANI/ENCOUNTER - festival week - practical project DERLX14
DERLX15 Team member of the SETKANI/ENCOUNTER (international festival of theatre schools) - practical project DERLX15
DERLX16 Erasmus+ Practical Project DERLX16
DERLX17 Voice Training DERLX17
DFDLY07 Seminař k projektu I DFDLY07
DFDLY08 Seminař k projektu II DFDLY08
DFDLY09 Seminář k projektu - Multimedia DFDLY09
DFDLY10 Seminař k projektu III DFDLY10
DFDL301 Bakalářský absolventský projekt 2 DFDL301
DFDL302 Bakalářská diplomová práce DFDL302
DFDL304 Seminář k bakalářské diplomové práci DFDL304
DFDL308 Dialogické jednání DFDL308
DHALX01 Klavír DHALX01
DHALX02 Taneční průprava DHALX02
DHAL101 Herecká tvorba DHAL101
DHAL102 Umělecký přednes DHAL102
DHAL103 Technika jevištní mluvy I DHAL103
DHAL104 Zpěv DHAL104
DHAL105 Ansámblový zpěv DHAL105
DHAL106 Akrobacie DHAL106
DHAL107 Herecká pohybová výchova DHAL107
DHAL108 Rytmická a taneční cvičení DHAL108
DHAL109 Rituál a hra DHAL109
DHAL110 Divadelní seminář DHAL110
DHAL112 Základy práce s médii a na PC DHAL112
DHBL105 Akrobacie DHBL105
DHBL201 Herecká tvorba DHBL201
DHBL202 Herecká pohybová výchova DHBL202
DHBL203 Herecká interpretace textu DHBL203
DHBL204 Zpěv DHBL204
DHBL205 Klasický tanec DHBL205
DHBL206 Ansámblový zpěv DHBL206
DHBL207 Akrobacie DHBL207
DHBL208 Divadelní proseminář DHBL208
DHBL209 Základy psychologie DHBL209
DHBL210 Práce se studenty režie a dramaturgie DHBL210
DHBL211 Technika mluveného projevu DHBL211
DHCLX01 Ansámblový zpěv DHCLX01
DHCLX04 Speciální taneční techniky DHCLX04
DHCL301 Herecká výchova DHCL301
DHCL305 Projekt 3. DHCL305
DHCL306 Projekt 4.- Studio Marta DHCL306
DHCL307 Interpretace textu - individuální DHCL307
DHCL308 Zpěv (individuální) DHCL308
DHCL309 Akrobacie DHCL309
DHCL310 Tanec DHCL310
DHDL404 Magisterský absolventský projekt IV DHDL404
DHDL406 Seminář k magisterské diplomové práci DHDL406
DHDL407 Magisterská diplomová práce DHDL407
DJTLX02 Samost. scén. Projekt DJTLX02
DJTLX06 Firemní dny DJTLX06
DJTLX07 Digitální audiosystém I DJTLX07
DJTL102 Dějiny jevištní výpravy I, II DJTL102
DJTL109 Elektrotechnika I DJTL109
DJTL110 Zvukotechnika I, II DJTL110
DJTL111 Technické kreslení I, II DJTL111
DJTL113 Základy scénického zvuku I, II DJTL113
DJTL114 Základy scénického světla I, II DJTL114
DJTL119 Stavba – scénická praxe DJTL119
DJTL120 Mezinárodní divadelní festival I/Tech. podpora festivalu DJTL120
DJTL202 Základy scénografie I, II DJTL202
DJTL205 Elektrotechnika II DJTL205
DJTL210 Zvuk v dabingu s 3.r. muzikálu DJTL210
DJTL214 Světlo I, II DJTL214
DJTL218 Práce v tvůrčím týmu na klauzuře II DJTL218
DJTL219 Mezinárodní divadelní festival II/Technická podpora festivalu DJTL219
DJTL301 Právo pro jevištní management a technologie DJTL301
DJTL303 Projekt I DJTL303
DJTL304 Projekt II DJTL304
DJTL305 Projekt III DJTL305
DJTL308 Bakalářská diplomová práce DJTL308
DJTL309 Mezinárodní divadelní festival III/Technická podpora festivalu DJTL309
DMALX02 Akrobacie DMALX02
DMAL101 Herecká tvorba DMAL101
DMAL102 Zpěv DMAL102
DMAL103 Klasický tanec DMAL103
DMAL104 Jazzový tanec DMAL104
DMAL105 Moderní tanec DMAL105
DMAL106 Ansámblový zpěv DMAL106
DMAL108 Technika mluveného projevu DMAL108
DMAL111 Divadelní seminář DMAL111
DMAL313 Intonace DMAL313
DMBLX01 Intonace a hudební nauka DMBLX01
DMBL201 Herecká tvorba DMBL201
DMBL202 Zpěv DMBL202
DMBL203 Ansámblový zpěv DMBL203
DMBL204 Umělecký přednes DMBL204
DMBL205 Moderní tanec DMBL205
DMBL206 Klasický tanec DMBL206
DMBL207 Jazzový tanec DMBL207
DMBL208 Step DMBL208
DMBL209 Technika mluveného projevu DMBL209
DMBL210 Teorie muzikálové tvorby DMBL210
DMBL211 Akrobacie DMBL211
DMCLY01 Dabingové herectví DMCLY01
DMCL307 Dabingové herectví DMCL307
DMCL404 Magisterský absolventský projekt IV DMCL404
DMCL405 Individuální herecká výchova DMCL405
DMCL406 Sólový zpěv DMCL406
DMCL408 Klasický tanec DMCL408
DMCL409 Moderní tanec DMCL409
DMCL410 Seminář k magisterské diplomové práci DMCL410
DMCL411 Magisterská diplomová práce DMCL411
DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu DPHLX02
DPHLX04 Estetika divadla a dramatu DPHLX04
DPHLX05 Filozofie DPHLX05
DPHLX06 Psychologie DPHLX06
DPHLX08 Cizí jazyk – Angličtina DPHLX08
DPHLX09 Cizí jazyk – Němčina DPHLX09
DPHLX10 Cizí jazyk – Francouzština DPHLX10
DPHLX11 Cizí jazyk – Španělština DPHLX11
DPHLX12 Cizí jazyk – Ruština DPHLX12
DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I DPHLX14
DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II DPHLX15
DPHL101 Doktorský seminář I DPHL101
DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I DPHL102
DPHL201 Doktorský seminář II DPHL201
DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II DPHL202
DPHL301 Doktorský seminář III DPHL301
DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III DPHL302
DPHL401 Doktorský seminář IV DPHL401
DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV DPHL402
DPHL404 Disertační práce DPHL404
DRAL201 Umění režie a dramaturgie DRAL201
DRAL202 Režie DRAL202
DRAL203 Dějiny režie I DRAL203
DRAL205 Moderní drama DRAL205
DRAL208 Režijní projekt III (Salon původní tvorby) DRAL208
DRAL209 Režijní projekt IV (dialogy) DRAL209
DRAL405 Rozhlasová hra a její režie DRAL405
DRBL301 Režijní výchova DRBL301
DRBL302 Dramatugie DRBL302
DRBL304 Dramaturgicko-režijní seminář III DRBL304
DRBL306 Bakalářský absolventský projekt DRBL306
DRBL307 Bakalářská diplomová práce DRBL307
DRBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu DRBL308
DRBL309 Dějiny režie II DRBL309
DRCL101 Základy režijní tvorby DRCL101
DRCL102 Teorie dramatu I DRCL102
DRCL103 Úvod do praktické dramaturgie DRCL103
DRCL104 Herecká výchova pro režiséry DRCL104
DRCL105 Společný seminář ateliéru DRCL105
DRCL106 Režijní projekt I DRCL106
DRCL403 Režijní výchova DRCL403
DRCL404 Režijní projekt DRCL404
DRCL405 Společný seminář ateliéru DRCL405
DRCL406 Diplomový proseminář DRCL406
DRCL407 Verš v dramatu DRCL407
DRTLX02 Rozhlasová režie DRTLX02
DRTLX07 Současná televizní tvorba DRTLX07
DRTLX11 Literárně kritický seminář DRTLX11
DRTLX12 Rozhlasová režie DRTLX12
DRTLX14 Audiovizuální praktikum DRTLX14
DRTLX17 Literárně kritický seminář DRTLX17
DRTLX20 Dílna audiovize DRTLX20
DRTLX24 Kapitoly z dejin světového filmu I DRTLX24
DRTL101 Scenáristická tvorba I DRTL101
DRTL102 Rozhlasové žánry I DRTL102
DRTL103 Televizní žánry DRTL103
DRTL104 Kapitoly z dejin světového filmu I DRTL104
DRTL105 Rozhlasové praktikum DRTL105
DRTL106 Média a společnost DRTL106
DRTL107 Literární tvorba DRTL107
DRTL109 Proměny literatury DRTL109
DRTL110 Audiovizuální tvorba DRTL110
DRTL116 Specifika analýzy uměleckého díla DRTL116
DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu DRTL203
DRTL301 Seminář k bakalářské práci DRTL301
DRTL302 Bakalářská diplomová práce DRTL302
DRTL303 Absolventský projekt DRTL303
DRTL306 Audiovizuální projekt II DRTL306
DRTL307 Umění epiky DRTL307
DRTL309 Praktická dramaturgie DRTL309
DRTL401 Dílna magisterské práce DRTL401
DRTL402 Dílna magisterského projektu DRTL402
DRTL403 Rozhlasová dramaturgická dílna DRTL403
DRTL406 Audiovizuální projekt III DRTL406
DRTL407 Oscarový scénář DRTL407
DRTL408 Vývoj televizní dramatické tvorby II DRTL408
DRTL409 Současná evropská rozhlasová hra DRTL409
DRTL410 Literárně kritický seminář DRTL410
DRTL411 Praktická dramaturgie DRTL411
DRTL412 Audiovizuální propaganda DRTL412
DRTL501 Magisterský projekt DRTL501
DRTL502 Seminář k magisterskému projektu DRTL502
DRTL503 Magisterská diplomová práce DRTL503
DRTL504 Diplomový seminář DRTL504
DSCLX02 Projekt Pragovka-PQ2019 DSCLX02
DSCLX03 Scénogr. spolupráce na projektech režisérů DSCLX03
DSCLX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě DSCLX05
DSCLX20 Symbolika ve filmu DSCLX20
DSCL101 Scénografie DSCL101
DSCL102 Kostým DSCL102
DSCL103 Kresba, malba DSCL103
DSCL104 Modelování I DSCL104
DSCL105 Technické kreslení I DSCL105
DSCL106 Základy konstrukce oděvu 1 DSCL106
DSCL109 Dějiny jevištní výpravy DSCL109
DSCL110 Dějiny umění a odívání I DSCL110
DSCL111 Symbolika DSCL111
DSCL115 Scénické technologie a dílny DSCL115
DSCL116 Základy fotografie I DSCL116
DSCL117 Grafika na PC I DSCL117
DSCL119 Grafické techniky DSCL119
DSCL121 Zákl. Světelného designu DSCL121
DSCL122 Scénické technologie DSCL122
DSCL201 Scénografie DSCL201
DSCL202 Kostým DSCL202
DSCL203 Kresba, malba DSCL203
DSCL204 Modelování II DSCL204
DSCL205 Technické kreslení II DSCL205
DSCL206 Technologie kostýmu II DSCL206
DSCL207 Scénické technologie a materiály DSCL207
DSCL208 Dějiny architektury I DSCL208
DSCL209 Symbolika ve filmu DSCL209
DSCL210 Grafika na PC II DSCL210
DSCL211 Audiovizuální projekt DSCL211
DSCL212 Grafické techniky DSCL212
DSCL216 Základy fotografie DSCL216
DSCL217 Dějiny umění a odívání II DSCL217
DSCL301 Scénografie DSCL301
DSCL302 Kostým DSCL302
DSCL303 Bakalářský absolventský výkon DSCL303
DSCL304 Kresba, malba III DSCL304
DSCL305 Technologie projektu DSCL305
DSCL306 Konstrukce oděvu III DSCL306
DSCL307 Projektová dokumentace DSCL307
DSCL308 Dějiny architektury II DSCL308
DSCL311 Výtv. umění moderny a postmoderny DSCL311
DSCL312 Seminář k bak. práci DSCL312
DSCL314 Bakalářská práce DSCL314
DSCL401 Scénografie DSCL401
DSCL402 Kostým DSCL402
DSCL403 Technologie projektu DSCL403
DSCL404 Výstavnictví DSCL404
DSCL405 Scénografie TV a filmu DSCL405
DSCL407 Dějiny scénografie I DSCL407
DSCL413 Základy autorského práva DSCL413
DSCL417 Světelný koncept DSCL417
DSCL503 Absolventský výkon DSCL503
DSCL504 Technologie projektu DSCL504
DSCL505 Seminář k magisterské diplomové práci DSCL505
DSCL506 Magisterská diplomová práce DSCL506
DSCL509 Světelný koncept DSCL509
DSDLX02 Pracovní stáž DSDLX02
DSDLY01 Praktický projekt v divadle DSDLY01
DSDLY02 Proseminář k diplomové práci DSDLY02
DSDLY03 Reflexe současné scénografie DSDLY03
DSDLY05 Kontrolní systémy DSDLY05
DSDLY10 Nové technologie a materiály DSDLY10
DSDLY11 Světlo mimo divadelní kontext II DSDLY11
DSDLY13 Light Art DSDLY13
DSDLY15 Continuo DSDLY15
DSDLY16 Dramaturgie scénografie (projekty a prezentace) DSDLY16
DSDLY17 Internacionalizace DSDLY17
DSDLY18 Světlo v tanečním a fyzickém divadle DSDLY18
DSDL401 Estetika a filosofie světla I DSDL401
DSDL403 Konektivita DSDL403
DSDL405 Dějiny moderní scénografie I DSDL405
DSDL412 Výtvarné umění moderny a postmoderny DSDL412
DSDL502 Dějiny scénografie II DSDL502
DTDL101 Úvod do pohybu DTDL101
DTDL102 Teorie tance a pohybového divadla DTDL102
DTDL103 Moderní tanec s metodikou DTDL103
DTDL104 Dějiny a teorie hudby DTDL104
DTDL105 Klasický tanec s metodikou DTDL105
DTDL106 Dějiny tance DTDL106
DTDL107 Pedagogika I-II DTDL107
DTDL108 Kapitoly z dějin českého divadla DTDL108
DTDL109 Úvod do lidového tance a lidové kultury DTDL109
DTDL110 Dětská taneční tvorba a folklor DTDL110
DTDL111 Lidový tanec s metodikou DTDL111
DTDL112 Psychologie I DTDL112
DTDL114 Kapitoly z dějin světového divadla DTDL114
DTDL400 Taneční a pohybová výchova DTDL400
DTDL403 Rozbor hudebního díla DTDL403
DTDL404 Základy dramaturgie DTDL404
DTDL409 Choreografie a pohybová tvorba DTDL409
DTDL410 Pedagogia tance - klasický tenec DTDL410
DTDL411 Pedagogika tance - současný tanec DTDL411
DTDL412 Rituál a lidové divadlo DTDL412
DTDL414 Dílna II DTDL414
DTDL415 Praxe DTDL415
DVDKL502 Režijně-dramaturgický seminář DVDKL502
DVDKL503 Surdopedie DVDKL503
DVDKL504 Seminář k diplomové práci DVDKL504
DVDKL505 Samostatný projekt DV DVDKL505
DVDKL506 Diplomová práce DVDKL506
DVDKL508 Seminář k praxi DVDKL508
DVDKL509 Praxe DVDKL509
DVDKL510 Dramatoterapie DVDKL510
DVDLX02 Multimediální zpracování projektů DVDLX02
DVDLY12 Seminář k praxi IV DVDLY12
DVDLY13 Seminář k praxi V DVDLY13
DVDLY19 Umělecké tlumočení do znakového jazyka I DVDLY19
DVDLY21 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III DVDLY21
DVDLY24 Seminář k praxi DVDLY24
DVDL103 Přehled obecné psychologie DVDL103
DVDL104 Pohybové divadlo DVDL104
DVDL106 Speciální pohybová průprava DVDL106
DVDL107 Akrobacie DVDL107
DVDL108 Rytmická a taneční cvičení DVDL108
DVDL110 Výtvarné techniky DVDL110
DVDL111 Dějiny kultury DVDL111
DVDL112 Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla DVDL112
DVDL113 Úvod do pedagogiky DVDL113
DVDL114 Angličtina pro Neslyšící DVDL114
DVDL115 Dětská literatura DVDL115
DVDL116 Znakový jazyk DVDL116
DVDL117 Pedagogická praxe a stáže DVDL117
DVDL118 Reflexní seminář DVDL118
DVDL302 Psychopatologie DVDL302
DVDL303 Surdopedie DVDL303
DVDL307 Historický a společenský tanec DVDL307
DVDL308 Pohybové divadlo DVDL308
DVDL309 Akrobacie s metodikou DVDL309
DVDL311 Výtvarné techniky s metodikou DVDL311
DVDL312 Pedagogická praxe a stáže DVDL312
DVDL313 Samostatný projekt DV DVDL313
DVDL314 Znakový jazyk DVDL314
DVDL315 Seminář k bakalářské práci DVDL315
DVDL316 Bakalářská práce DVDL316
M6001l Principy režie a dramaturgie M6001l
M6003l Základy teorie kompozice I M6003l
M6004l Základy teorie kompozice II M6004l
M6005l Základy hudební kompozice I M6005l
M6006l Základy hudební kompozice II M6006l
M6007l Základy scénického pohybu M6007l
M6010l Vizuální kompozice v čase 1,2 M6010l
M6012l AV seminář: umění nových médií I,II M6012l
M6013l Umění nových médií: umění a technika I,II M6013l
M6019l Úvod do studia interaktivních médií I, II M6019l
M6021l Estetické teorie multimédií I, II M6021l
M6022 Interaktivní technologie M6022
M6023 Světové umění po roce 1945 M6023
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.