Základní údaje
Název Fórum nové hudby, Setkávání nové hudby Plus 7.12.2016
Rok prvního uvedení 2016
Umělecká oblast Hudba, opera
Jazyk čeština
Ateliér/katedra Koncertní oddělení
Anotace 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu současné akustické i elektronické hudby a multimediálních projektů. – Čajový rituál v Šanghaji byl impulsem ke vzniku skladby TASTES. Nikolisamotný obřad, nýbrž pouhá podobnost mezi vnímáním zvuků, chutí a vůníbyla inspirací. Již déle autoři pozorovali podobnosti a vazby meziprůběhem zvuků i chutí vín či pokrmů, obdobně strmé náběhy a dlouhá apozvolná doznívání nebo překrývání vjemů, ale až během tohonáhodného čajového rituálu si uvědomili, že se jedná o jeden archetypálnítvar, který pouze jinak vnímáme. V této skladbě se ony tvary kombinují. Konkrétní chutě vín, čajů aoblíbených pokrmů určují strukturu i proporce skladby. Jednotlivé procesyjsou odvozeny z procesů příprav znamenitých nápojů a současně jsouvýchodiskem konkrétních zvukových objektů. Vaření se překrývá sperformancí, aniž by chtělo být pokračováním nebo ironizováním foodfestivalů. Pouze se z něj stává další performanční nástroj.
Klíčová slova fórum nové hudby 2016, fórum nové hudby, setkávání nové hudby plus, nová hudba plus, placený, hlas, video, violoncello, klavír, inside piano, readymades
Tvůrčí tým Sára Medková (Role: Interpret, Upřesnění: klavír, hlas, TASTES (zvukově vizuální performance a instalace))
Ivo Medek (Role: Interpret, Upřesnění: inside piano, readymades, hlas, TASTES (zvukově vizuální performance a instalace))
Jan Kavan (Role: Interpret, Upřesnění: violoncello, hlas, TASTES (zvukově vizuální performance a instalace))
Vít Zouhar (Role: Interpret, Upřesnění: laptop, hlas, TASTES (zvukově vizuální performance a instalace))
Lukáš Medek (Role: Interpret, Upřesnění: video, TASTES (zvukově vizuální performance a instalace))
Názvy, anotace, klíčová slova
Název v angličtině Forum of New music 7.12.2016
Anotace v angličtině 19th year of International Music Festival of Current Acoustic and Electronic Music and Multimedia Projects. – The tea ceremony in Shanghai. This was the immediate impulse leading to the origins of TASTES. Not the ceremony itself, but the similarity between the reception of sounds, tastes, and smells. The composers have been observing for a long time various similarities and relationships between sounds, and the tastes and smells of wines and dishes – similar steep attacks, long slow delays, and overlapping of perceptions. All these shapes are mutually combined in this composition. Specific smells of wines,tea and favorite dishes define the structure and proportions of the piece. Single processes are derived from food and drink preparation, ultimately creating various solutions for specific sound objects.
Klíčová slova v angličtině forum of new music 2016, forum of new music, new music plus, voice, video, violoncello, cello, piano, inside piano, readymades
Uvedení, termíny
Koncert (07.12.2016) info
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2201 /2 24. 10. 2017

Vlastnosti

Název
2201
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.jamu.cz/auth/dstore/dilo/2473201/2665026/
Adresa ze světa
https://is.jamu.cz/dstore/dilo/2473201/2665026/
Adresa do Správce
https://is.jamu.cz/auth/dstore/dilo/2473201/2665026/?info
Ze světa do Správce
https://is.jamu.cz/dstore/dilo/2473201/2665026/?info
Vloženo
Út 24. 10. 2017 12:28

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 
Atributy
 
120716Divadlo_na_Orli.pdf 24. 10. 2017

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 
Atributy
 
12167orli.pdf 24. 10. 2017

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 
Atributy
 

Zobrazit XML záznam