H75010l Interactive improvisation and harmonization

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
2/0/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Petr Pařízek, Ph.D.
Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Composition and Multimedia Creation Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Osvojení různých metod pro zdokonalení schopností orientace v tóninách a transpozici, harmonizaci, při vytváření doprovodu melodické linky, kontroly harmonického vývoje při improvizaci atd. Znalost těchto disciplín je vhodná nejen pro hráče na klávesové nástroje, ale i nástroje ostatní.

Syllabus (in Czech)
 • Osvojení různých metod pro zdokonalení schopností orientace v tóninách a transpozici, harmonizaci, při vytváření doprovodu melodické linky, kontroly harmonického vývoje při improvizaci atd. Znalost těchto disciplín je vhodná nejen pro hráče na klávesové nástroje, ale i nástroje ostatní. První semestr je zaměřen na objasnění vztahů mezi charakterem modálním a harmonickým (tzn. na vztah tónového výběru a harmonického kontextu), ve druhém jsou prezentovány četné harmonizační a improvizační postupy v rámci daného hudebního kontextu (tzn. harmonie barokní, klasicistní, romantická atd.). Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

  Zimní semestr je zaměřen na objasnění vztahů mezi charakterem modálním a harmonickým (tzn. na vztah tónového výběru a harmonického kontextu). Výuka je prováděna formou přednášek a praktických cvičení.

  Budou probírána tato témata:
  - zobecnění harmonických pravidel a zásad zhruba za posledních 400 let (tj. prvotní zacházení s trojzvuky, kvintová vzdálenost intervalů a akordů),
  - harmonická ornamentika (čtyř- a vícezvuky); čtyřzvuk jako dvojice kvint nebo dvojice tercií; naznačené čtyřzvuky; doplňování chybějícího tónu čtyřzvuku,
  - orientace v tóninách podle základních harmonických funkcí (především pomocí kadencí),
  - volba a hodnocení tónového terénu na základě tetrachordů a stupnic (inverze, transpozice, permutace atd.),
  - zobecnění výběru tónů z hlediska modů - mody diatonické, nediatonické, církevní, oktatonika (Ravel/Messiaen), podhalanský modus atd.,
  - přirozená intonace jako původ harmonických i modálních preferencí v evropské hudbě,
  - alternativní ladění a nekvintové harmonické systémy

  V letním semestru jsou prezentovány četné harmonizační a improvizační postupy v rámci daného hudebního kontextu (tzn. harmonie barokní, klasicistní, romantická atd.). Výuka je prováděna formou přednášek a praktických cvičení.
  Budou probírána tato témata:
  - akordika a harmonie v různých fázích vývoje evropské hudby zhruba od 17. století (v baroku primárně trojzvuky, důležitost harmonického i melodického významu jednotlivých hlasů), v klasicismu (užívání čtyřzvuků omezeno jen na některé postupy), v romantismu (posun ve významu čtyřzvuků oproti předchozím pohledům), v impresionismu (akord jako složená zvuková barva, transpozice septakordů a nónových akordů, celotónová stupnice atd.), v hudbě 20. století (polytonalita, kvartové souzvuky, vrstvení akordů), v jazzu (kombinace harmonického a spektrálního významu vícezvuků),
  - modální harmonizace - raně barokní hudba, v klasicismu Rejcha, později Ravel, Reich, Pärt, folklórní hudba evropská i mimoevropská; transpozice souzvuků - jednou přísně po půltónech, jindy modálně podle výběru tónů,
  - rozeznávání akordů sluchem,
  - harmonický kontext v tonální hudbě (podstata harmonických funkcí), vztah harmonické funkce k jednomu zvolenému tónu,
  - pohotovost při okamžité harmonizaci,
  - akordická myšlenka, akordická improvizace,
  - interaktivní modulace, transpozice harmonických funkcí
Literature
 • Kelley, Robert T.: Figured Bass Symbology, Lander University, South Carolina, 2005 (dostupné na stránkách www.robertkelleyphd.com/FiguredBass.pdf). info
 • Pařízek, Petr: Vývoj a užití intonace, Opus Musicum, Brno, 2006 (dostupné na stránkách www.audified.com/projekt/vavcjamu/downloads/clanky/files/intonace.pdf). info
 • Downes, Chris: Prime Numbers in Music Tonality, New York University, New York, 2008 (dostupné na stránkách http://cs.nyu.edu/courses/summer08/G22.2340-001/projects/CD_MusicTheory.pdf). info
 • Erlich, Paul: The Forms of Tonality, Xenharmonikon, New Hampshire, 2001 (dostupné na stránkách www.lumma.org/tuning/erlich/erlich-tFoT.pdf). info
 • Monzo, Joseph L.: JustMusic: A New Harmony, Tonalsoft Press, California, 1998 (verze bez diagramů je dostupná na stránkách http://tonalsoft.com/monzo/book/JustMusic3ed.zip). info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H75010l