H60105Al Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/20. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Milan Polák (seminar tutor)
doc. Jan Broda (seminar tutor)
Mgr.art. Pavel Bureš (seminar tutor)
doc. František Kantor (seminar tutor)
doc. MgA. Robert Kozánek (seminar tutor)
doc. MgA. Jaroslav Kubita (seminar tutor)
prof. Mgr. Václav Kunt (seminar tutor)
doc. Jurij Likin (seminar tutor)
doc. Mgr. Roman Novozámský (seminar tutor)
prof. MgA. Jindřich Petráš (seminar tutor)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MgA. Vít Spilka (seminar tutor)
doc. MgA. Pavel Tylšar (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Milan Polák
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně ukončený předmět – Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na studium a interpretaci stěžejního díla koncertního repertoáru, na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na nástroj potřebných pro provedení hudby různých slohových období. Dále studenta připravuje pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Výstupem výuky předmětu je realizace absolventského projektu, popřípadě příprava na mezinárodní interpretační soutěž nebo výběrové řízení na přední místa uměleckých institucí. Na konci studia je student schopen:
- prezentovat sám sebe jako interpreta s jasným individuálním přístupem a s velmi vysokou technickou způsobilostí;
- sestavit a zrealizovat koncertní program, který prokazuje jeho znalosti v oblasti volby repertoáru a uměleckého rozhodování;
- realisticky odhadnout vlastní možnosti v profesi a pochopit cennost vlastní iniciativy
Syllabus (in Czech)
 • - Příprava a realizace absolventského výkonu
 • - Prohloubení stylových a hráčských dovedností
 • - Souvislosti mezi mírou přípravy a trémou
 • - Vystavění frází
 • - Přesvědčivé pódiové chování
 • - Technická cvičení
 • - Reflexe souvislosti mezi stylem a technikou, barvou, tempem a artikulací
Literature
  recommended literature
 • Havasová, K.: Nebojte se trémy. Supraphon, Praha 1990.
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
Obhajoba vlastního výkonu na absolventském koncertě, zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2023, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60105Al