H80012l Introduction to the Music of South India I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Thu 9:20–10:05 S20
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H80012z Introduction to the Music of South India I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 3 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/3, only registered: 0/3
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má za cíl rozšíření rytmického a melodického potenciálu studentů klasické a jazzové hudby pomocí jihoindické koncepce slabik nazývané Konnakol.
Rytmickou část představuje taktové označení Tála a jeho metrická rozdělení: důraz na Adi Tála (8/4), dále Rupaka (3/4), Misra Chapu (7/8), Kanda Chapu (5/8). Využití systému Tála pomocí prstových a tleskacích technik Laghu, Drutam, Anu-Drutam.
Melodická složka je prezentována pomocí Rága a jejího rozdělení na 72 stupnic. Důraz na spojování kombinací hlásek - Solkattu.
Vytváření rytmů pomocí různých geometrických tvarů - Yati. Značná část je věnována třem základním koncepcím: Mora (opakování rytmického motivu), Korvai (Mora koncept založený na pětislabikové frázi), Koraipu (střídaní hudební myšlenky mezi jednotlivými hráči). Prezentace hudebního materiálu pomocí audio a video nahrávek.
Studenti jsou obeznámeni s tradičními nástroji jižní Indie. Jsou schopni uplatnit koncepci Konnakolu v hudbě západního světa a využít ji při hře na membranofony a idiofony.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova
  1. Tála
  2. Rága
  3. Mora
  4. Korvai
  5. Koraipu
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H80012l