H601654l Performing Seminar I

Faculty of Music
Summer 2020
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Miloš Vacek (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (lecturer)
MgA. Štěpán Švestka (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 11:30–13:00 108
Prerequisites (in Czech)
Vysoká interpretační a analytická úroveň dle světových standartů
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Violin (programme HF, B-HUDUM)
 • Violin (programme HF, N-HUDUM)
 • Bass (programme HF, B-HUDUM)
 • Bass (programme HF, N-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
 • Guitar (programme HF, N-HUDUM)
 • Cello (programme HF, B-HUDUM)
 • Cello (programme HF, N-HUDUM)
 • Viola (programme HF, B-HUDUM)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • V rámci interpretačního semináře se formou koncertu či poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí. Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny. Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti. Výuka vede studenty ke vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu.
Literature
 • nástrojový repertoár různých slohových období. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Assessment methods (in Czech)
zápočet po zimním a letním semestru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2020/H601654l