HF1013l Rytmický trénink

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Martin Opršál
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/10, only registered: 0/10
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je posílení rytmického cítění při interpretaci.
Learning outcomes (in Czech)
Student absolvováním předmětu:
- zdokonalí svoji rytmickou dovednost při interpretaci;
- získá znalosti a dovednosti rytmických přístupů mimoevropských kultur;
- zlepší svoji interpretaci z listu;
- rozvine své improvizační schopnosti.
Syllabus (in Czech)
 • Rytmická práce s různými druhy notace. Využití rytmického tréninku pro interpretovu praxi. Uplatnění rytmických dovedností při interpretaci vybraných kompozic: Steve Reich – Clapping Music, Louis Andriessen – Workers Union atd.
 • Rozvíjení improvizačních prvků. Důraz na kreativitu studenta – vytváření a prezentace vlastních rytmických cvičení a skladeb. Použití rytmických schopností při práci s vybranými hudebními nahrávkami
 • Tematické okruhy
 • 1. Osvojení různorodé notace
 • 2. Rytmický trénink
 • 3. Studium vybraných kompozic
 • 4. Improvizace
 • 5. Hraní s nahrávkou
Literature
  recommended literature
 • BACHTRÄGL, Erich (2001). Modern Rhythm & Reading Script. Rum/Innsbruck, Rakousko: Helbling.
 • DINKINS, Fred (2003). It´s About Time. Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.
 • HICKMAN, David R. (1979). Music Speed Reading. Century City, California: Wimbledon Music Inc.
 • GRASSMANN, Walter (?). Rhythmustraining. Vídeň, Rakousko: Walter Grassmann. Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Interní materiál.
 • PHILLIPS, Mark (2002). Sight-Read Any Rhythm Instantly. New York, NY: Cherry Lane Music Company.
Teaching methods (in Czech)
Cvičení – hromadná výuka, 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Student předvede výběr látky za letní semestr.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty mateřských oborů
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/HF1013l