H85036l Absolventský projekt II

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Ježková (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 12:40–14:15 006, Wed 9:20–10:05 DOMLUVA
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H85036z Absolventský projekt I )
Absolvování předmětů Projektový management, Projektový management v kultuře a Absolventský projekt v bakalářském stupni studia, příp. předměty s obdobným zaměřením na jiné VŠ.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kontrola postupu práce studenta na zpracování absolventského projektu, dokumentujícího jeho praktický magisterský absolventský výkon. Diskuse nad obsahovým a formálním uchopením dokumentace.

DESKRIPTORY:
Student samostatně pracuje na dokumentaci absolventského výkonu vykazujícího atributy producentských kompetencí.
Syllabus (in Czech)
 • ZIMNÍ SEMESTR:
  - vypracování dílčí části projektové dokumentace absolventského výkonu,
  - projednání úrovně práce na absolventském výkonu.

  LETNÍ SEMESTR:
  - vypracování finální projektové dokumentace absolventského výkonu,
  - projednání úrovně dokumentace absolventského výkonu.
Teaching methods (in Czech)
Výukové metody
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 1
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Assessment methods (in Czech)
ZIMNÍ SEMESTR:
- Zápočet, jehož udělení je podmíněno 80% aktivní účastí v hodinách, zpracováním a prezentací projektové dokumentace absolventského projektu a oponentského posudku určené dokumentace, dodržením termínů a formátů odevzdávaných prací.

LETNÍ SEMESTR:
- aktivní účast na určených konzultacích a vypracování oponentského posudku určené dokumentace,
- vypracování finální projektové dokumentace absolventského výkonu,
- projednání úrovně dokumentace absolventského výkonu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H85036l