H85034 Jevištní technologie pro hudební produkce

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jan Petr (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají přehled o nejběžnějších v současnosti používaných jevištních technologiích a všech souvislostech jejich užívání při hudebních produkcích včetně plánování technické přípravy akcí, stavby technologií a nasazení lidských zdrojů potřebných k jejich obsluze. Budou připraveni samostatně řešit celkovou organizaci technické přípravy hudebních produkcí.
Syllabus (in Czech)
  • Viz Organizační pokyny.
Literature
  • Studijní materiály budou doporučeny pedagogem během semestru.
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení, exkurze
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every other week.
Note related to how often the course is taught: + exkurze a speciální akce.
Information on the extent and intensity of the course: dvě vyučovací hodiny 1/14 dní.
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H85034