H61547 Kulturní management II: hudba: průmysl, média, společnost

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Vít Kouřil (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudební produkce - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Kulturní management I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Zadání úkolu – specifikace a zaměření, možnosti aplikace, zajištění rozsahu vstupních informací
  2. Odborná rešerše – zajištění a výběr dostupné odborné literatury k tématu
  3. Rešerše výstupů subjektů z praxe (v závislosti na zadání)
  4. Kritické posouzení zadaných titulů, využití teorie pro praktický zadaný úkol
  5. Tvorba plánu pro vypracování odborné studie
  6. Tvorba studie se zpětnou vazbou
  7. Obhajoba, prezentace a odevzdání studie
Literature
 • Specifikována pedagogem předmětu.
Teaching methods (in Czech)
Semináře
Assessment methods (in Czech)
Odevzdání vypracované konzultované studie, která je ohodnocena.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H61547