H60107KOz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (seminar tutor)
MgA. Marek Švestka, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MgA. Miloslav Jelínek
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 13:30–17:35 203, Tue 9:20–12:35 203, Tue 13:30–18:25 203, Tue 18:30–20:05 203, Wed 15:10–17:35 203
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60102KOl - Hra na nástroj I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Na konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen nejen na přípravu absolventského projektu, ale současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže. Student rovněž rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti kontrabasového repertoáru, orientuje se i v soudobých trendech vývoje techniky. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, abstraktního myšlení, analýzy a syntézy a důležitou schopnost sebereflexe. Součástí výuky předmětu je uspořádání recitálu a příprava na interpretační soutěže nebo konkurzy.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- věnovat se samostatné odborné činnosti;
- podílet se na výzkumné umělecké činnosti;
- analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí;
Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Učební osnova obsahuje repertoár z různého slohového období a může obsahovat následující skladby:
 • Bach Johann Sebastian: Sonáta č. 3 (orig. pro violu da gamba a cembalo)
 • Bach Johann Sebastian: Toccata a Fuga
 • Bottesini Giovanni: Capriccio di Bravura, Fantazie Norma, Benátský karneval, Norma, Beatrice di Tenda,
 • Glier R.: Preludium, Scherzo, Intermezzo, Tarantella
 • Paganini N.: Mojžíš - virtuózní fantazie
 • Egilsson Arni: European Memories
 • Franck César.: Sonáta A dur
 • Gajdoš Miloslav: Invokace pro kontrabas sólo
 • Rabbath François.: Iberské imprese
 • Míšek Adolf: Sonáta F dur, Sonáta e moll
 • Reiner Karel: Sonáta pro kontrabas a klavír
 • Simandl František: Gradus ad Parnasum
 • Sperger Johann Matthias: Koncert č. 15
 • Vasks Peteris: Bass trip
 • Schäfer S.: Geh
 • Zbinden Julien - Francois: Hommage a BACH
 • Proto Frank: Sonáta 1963
Literature
  recommended literature
 • Meier, A.: Konzertante Musik für Kontrabass in der Wiener Klassik. Worms 1969
 • Planyavsky, A.: Geschichte des Kontrabasses. Tutzing 1970
 • Bortlíček .: Dějiny a literatura kontrabasu, Brno 1984
 • Kment, J.: Nejhlubší z rodu smyčců. Praha 1988
 • Focht J.: Die Wiener Kontrabasskonzerte, München 1989
 • Rakov, L.: Otechestvennoe kontrabasovoe iskusstvo XX veka. Moskva 1993
 • Gajdoš, M.: Slovník kontrabasistů. Kroměříž 1994
Teaching methods (in Czech)
Individuální lekce, vystoupení na seminářích a veřejných koncertech
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2023/H60107KOz