H60045l History of Vocal Music II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D. (lecturer)
MgA. Katarína Duchoňová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra hudebních a humanitních věd - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:20–16:45 208
Prerequisites (in Czech)
úspěšně absolvovaný předmět dějiny vokální hudby I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
seznámení s hlavními proudy vokální tvorby ve Francii a Itálii od klasicismu po současnost

Syllabus (in Czech)
 • vývoj francouzské a italské vokální hudby od klasicismu po současnost

  Typy francouzské opery: opéra comique, grand opéra, opéra lyrique a jejich vliv na evropskou operní produkci. F. A. Boildieu, D. F. E. Auber, L. J. Hérold, A. Ch. Adam. Halévy a Meyerbeer jako určující osobnosti grand opéra. Pokračovatelé: Thomas, Gounod, Saint-Saëns, Massenet. Georges Bizet jako předchůdce verismu. Hector Berlioz a jeho typ programní symfonie, César Franck - oratoria. Opera přelomu 19. a 20. století: Gustav Charpentier, Claude Debussy, Paul Ducas, Maurice Ravel. Milhaud, Honegger, Poulenc. Olivier Messiaen. Francouzská píseň: G. Fauré, Debussy, Ravel, Poulenc ad.
  Italské belcanto jako specifický fenomén. Tvorba skladatelů první poloviny 19 století - Rossini, Bellini, Donizetti. Osobnost Giuseppe Verdiho. Hledání nových cest - verismus. Giacomo Puccini. Skladatelé 20. století (Nono, Dallapiccola ad.).
  Přednáška je doprovázena hudebními ukázkami.
Literature
 • Lexikony - New Grove Dictionnary, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Riemann Musiklexikon, Warrack-West: Oxfordský slovník opery. Praha 1998, Seeger: Opernlexikon. info
 • ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003. info
 • BÁRTOVÁ, Jindřiška. Vokální hudba 20. století. Brno : JAMU , 2002. info
 • CELLETTI, Rodolfo. Historie belcanta. Praha : Paseka , 2000. info
 • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKLHU, 1964. info
 • NAVRÁTIL, Miloslav. Dějiny hudby : přehled evropských dějin hudby. Ostrava : Scholaforum, 1996. info
 • PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996. info
 • TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001. info
 • Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska. Praha : SPN , 1990. info
 • LINHARTOVÁ, Vlasta. Kapitoly z dějin umělé písně. Brno : JAMU , 1991. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška prokládaná audio- a videoukázkami
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60045l