DVDLY22 Modern Dances - methodology

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
20/10/60. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ202 Modern Dances - methodology )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vzhledem k rozšířenosti a především možnosti využití je třeba vybavit studenty metodickými postupy stěžejních systémů moderního tance - v mém případě techniky José Limóna a jazz dance. Osvojením těchto principů dokáže student analyzovat pohyb jak z hlediska lidského těla, tak z hlediska možností výrazu. Výuka je zaměřena na získání technických a metodických znalostí moderních technik. Důraz je kladen na pochopení podstaty, smyslu a zákonitostí jednotlivých tanečních technik a čistoty stylu.
Learning outcomes (in Czech)
student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat daný styl moderního tance - orientovat se v praxi i metodice - využít poznatky ve vlastní pedagogické praxi
Syllabus (in Czech)
 • Studenti se seznamují se základy moderního tance s využitím principů techniky José Limóna hjako je rolování, princip opozice, práce s energií, pád, tíha, pérování a odpérování, zadržení napětí. V případě jazz dance se seznamují se základními izolacemi, typickými kroky, vazebnými prvky, otáčkami a skoky. Po získání základních dovedností a znalostí se u studentů rozvíjí koordinace na základě tanečních vazeb a drobných choreografií. Takto připravení studenti mají být schopni vytvořit metodicky správně různé taneční kombinace, neboť výrazové prostředky moderního tance dovolují vytvářet studie rozmanitých forem i obsahu od drobných etud po větší taneční celky. Výuka je zaměřena na metodickou důslednost, propracování jednotlivých prvků s důrazem na koordinaci, další rozvoj technické náročnosti, prostorového cítění a výrazu pohybu. Absolvent je vybaven metodikou, základní terminologií a schopností propojení tance a hudebního doprovodu.
Literature
  required literature
 • Kloubková, I.: Výuka moderního tance s využitím principů techniky José Limóna, JAMU, Brno 2008. info
 • Lewis, D.: Illustrierte Tanztechnik, von José Limón, Heinrichshafen´s Verlag, Wilhelmshaven 1990. info
  recommended literature
 • Horst, L.: Modern Dance Form and other Arts, Impuls Publications, San Francisko 1963. info
 • Kolektiv autorů: Ballet - Modern Dance, Octopus Books 1977. info
 • Shurr, G. - Dunaven, Y. R.: Modern Dance Techniques and Teaching, The Ronald Press Company, New York 1949. info
 • Stüber, J.: Geschichtech des Modern Dance, Heinrichshafen´s Verlag, Wilhelmshaven 1984. info
 • Winearls, J. Modern Dance Studies. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, práce s obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
praktická ukázka techniky, samostatně připravená taneční kombinace, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")

DVDLY22 Modern Dances - methodology

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
20/10/60. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vzhledem k rozšířenosti a především možnosti využití je třeba vybavit studenty metodickými postupy stěžejních systémů moderního tance - v mém případě techniky José Limóna a jazz dance. Osvojením těchto principů dokáže student analyzovat pohyb jak z hlediska lidského těla, tak z hlediska možností výrazu. Výuka je zaměřena na získání technických a metodických znalostí moderních technik. Důraz je kladen na pochopení podstaty, smyslu a zákonitostí jednotlivých tanečních technik a čistoty stylu.
Learning outcomes (in Czech)
student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat daný styl moderního tance - orientovat se v praxi i metodice - využít poznatky ve vlastní pedagogické praxi
Syllabus (in Czech)
 • Studenti se seznamují se základy moderního tance s využitím principů techniky José Limóna hjako je rolování, princip opozice, práce s energií, pád, tíha, pérování a odpérování, zadržení napětí. V případě jazz dance se seznamují se základními izolacemi, typickými kroky, vazebnými prvky, otáčkami a skoky. Po získání základních dovedností a znalostí se u studentů rozvíjí koordinace na základě tanečních vazeb a drobných choreografií. Takto připravení studenti mají být schopni vytvořit metodicky správně různé taneční kombinace, neboť výrazové prostředky moderního tance dovolují vytvářet studie rozmanitých forem i obsahu od drobných etud po větší taneční celky. Výuka je zaměřena na metodickou důslednost, propracování jednotlivých prvků s důrazem na koordinaci, další rozvoj technické náročnosti, prostorového cítění a výrazu pohybu. Absolvent je vybaven metodikou, základní terminologií a schopností propojení tance a hudebního doprovodu.
Literature
  required literature
 • Kloubková, I.: Výuka moderního tance s využitím principů techniky José Limóna, JAMU, Brno 2008. info
 • Lewis, D.: Illustrierte Tanztechnik, von José Limón, Heinrichshafen´s Verlag, Wilhelmshaven 1990. info
  recommended literature
 • Horst, L.: Modern Dance Form and other Arts, Impuls Publications, San Francisko 1963. info
 • Kolektiv autorů: Ballet - Modern Dance, Octopus Books 1977. info
 • Shurr, G. - Dunaven, Y. R.: Modern Dance Techniques and Teaching, The Ronald Press Company, New York 1949. info
 • Stüber, J.: Geschichtech des Modern Dance, Heinrichshafen´s Verlag, Wilhelmshaven 1984. info
 • Winearls, J. Modern Dance Studies. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, práce s obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
praktická ukázka techniky, samostatně připravená taneční kombinace, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021.

DVDLY22 Modern Dances - methodology

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
20/10/60. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ202 Modern Dances - methodology )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vzhledem k rozšířenosti a především možnosti využití je třeba vybavit studenty metodickými postupy stěžejních systémů moderního tance - v mém případě techniky José Limóna a jazz dance. Osvojením těchto principů dokáže student analyzovat pohyb jak z hlediska lidského těla, tak z hlediska možností výrazu. Výuka je zaměřena na získání technických a metodických znalostí moderních technik. Důraz je kladen na pochopení podstaty, smyslu a zákonitostí jednotlivých tanečních technik a čistoty stylu.
Learning outcomes (in Czech)
student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat daný styl moderního tance - orientovat se v praxi i metodice - využít poznatky ve vlastní pedagogické praxi
Syllabus (in Czech)
 • Studenti se seznamují se základy moderního tance s využitím principů techniky José Limóna hjako je rolování, princip opozice, práce s energií, pád, tíha, pérování a odpérování, zadržení napětí. V případě jazz dance se seznamují se základními izolacemi, typickými kroky, vazebnými prvky, otáčkami a skoky. Po získání základních dovedností a znalostí se u studentů rozvíjí koordinace na základě tanečních vazeb a drobných choreografií. Takto připravení studenti mají být schopni vytvořit metodicky správně různé taneční kombinace, neboť výrazové prostředky moderního tance dovolují vytvářet studie rozmanitých forem i obsahu od drobných etud po větší taneční celky. Výuka je zaměřena na metodickou důslednost, propracování jednotlivých prvků s důrazem na koordinaci, další rozvoj technické náročnosti, prostorového cítění a výrazu pohybu. Absolvent je vybaven metodikou, základní terminologií a schopností propojení tance a hudebního doprovodu.
Literature
  required literature
 • Kloubková, I.: Výuka moderního tance s využitím principů techniky José Limóna, JAMU, Brno 2008. info
 • Lewis, D.: Illustrierte Tanztechnik, von José Limón, Heinrichshafen´s Verlag, Wilhelmshaven 1990. info
  recommended literature
 • Horst, L.: Modern Dance Form and other Arts, Impuls Publications, San Francisko 1963. info
 • Kolektiv autorů: Ballet - Modern Dance, Octopus Books 1977. info
 • Shurr, G. - Dunaven, Y. R.: Modern Dance Techniques and Teaching, The Ronald Press Company, New York 1949. info
 • Stüber, J.: Geschichtech des Modern Dance, Heinrichshafen´s Verlag, Wilhelmshaven 1984. info
 • Winearls, J. Modern Dance Studies. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, práce s obrazem, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
praktická ukázka techniky, samostatně připravená taneční kombinace, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)