DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Learning outcomes (in Czech)
- studen prokazuje všeobecné kulturněhistorické znalosti. - - student se orientuje v nejrannějších obdobích historie umění až k projevům moderního umění. - student dokáže analyzovat vybraná umělecká díla. - student umí zařadit dílo do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí - student rozumí vztahům s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. - studenti zná historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), student se orientuje v jednotlivých slohových epochách. - student zvládne charakterizovat jednotlivé slohové epochy a jejich vliv na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
10/0/20. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DTDL209 History of Visual Arts )
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Learning outcomes (in Czech)
- studen prokazuje všeobecné kulturněhistorické znalosti. - - student se orientuje v nejrannějších obdobích historie umění až k projevům moderního umění. - student dokáže analyzovat vybraná umělecká díla. - student umí zařadit dílo do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí - student rozumí vztahům s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. - studenti zná historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), student se orientuje v jednotlivých slohových epochách. - student zvládne charakterizovat jednotlivé slohové epochy a jejich vliv na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2022.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Learning outcomes (in Czech)
- studen prokazuje všeobecné kulturněhistorické znalosti. - - student se orientuje v nejrannějších obdobích historie umění až k projevům moderního umění. - student dokáže analyzovat vybraná umělecká díla. - student umí zařadit dílo do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí - student rozumí vztahům s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. - studenti zná historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), student se orientuje v jednotlivých slohových epochách. - student zvládne charakterizovat jednotlivé slohové epochy a jejich vliv na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DTDL209 History of Visual Arts )
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2014
Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DTDL209 )
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2018

The course is not taught in Winter 2018

Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DTDL209 History of Visual Arts )
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2017

The course is not taught in Winter 2017

Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DTDL209 History of Visual Arts )
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ209 History of Visual Arts

Theatre Faculty
Winter 2015

The course is not taught in Winter 2015

Extent and Intensity
5/0/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
PhDr. Svatava Šmuková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
EVER ( DTDL209 History of Visual Arts )
Nespecifikováno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu dějin výtvarné kultury má studentům rozšířit jejich všeobecné kulturněhistorické znalosti. Přednáška je vedena chronologicky od nejrannějších období až k projevům moderního umění. S výkladem jednotlivých vybraných uměleckých děl je výtvarné umění zařazováno do kulturních, sociálních (sociologických) a historických souvislostí a jsou sledovány vztahy s ostatními uměleckými disciplínami, především s dramatickými uměními. Charakteristickým rysem výkladu je propojování jednotlivých výtvarných projevů mezi slohovými epochami Studenti znají historické souvislosti mezi obory (tanec a výtvarné umění), jednotlivé slohové epochy a jejich charakteristiku, vliv jednotlivých slohových epoch na taneční umění
Syllabus
 • Nejstarší umění Egypt Antika - Řecko a Řím Středověk Renesance Baroko Rokoko a klasicismus Romantismus 19. století 20. století současnost
Literature
  required literature
 • Debický a kol.: Dějiny umění. info
 • Dějiny umění - malířství, sochařství, architektura, Kolektiv autorů, ARGO 1998. info
 • Dějiny umění 1-10, José Pijoan, Odeon 1986. info
 • E. H. Gombrich: Příběh umění, Umění a iluze. info
Teaching methods
přednáška
Assessment methods
klasifikovaný zápočet formou samostatné práce na zadané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)