DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2022
Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Sat 15. 10. 14:00–18:00 3
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Teorie tance
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude ovládat: - základní principy a zákonitosti pohybu v taneční pohybové výchově - popis základních poloh a postavení těla - metodické postupy výuky techniky pohybu analyticky a synteticky - základní principy výuky techniky taneční a pohybové výchovy - metodické postupy v taneční a pohybové výchově - rytmické a dynamické zákonitosti pohybu - umět pojmenovat specifika taneční a pohybové výchovy ve výukovém procesu -umět definovat specifika osobnosti pedagoga taneční a pohybové výchovy -
Syllabus (in Czech)
 • 1.rytmus a metrum v hudbě a v pohybu 2.dynamika pohybu 3.pohyb na místě (polohy a postavení těla) 4. principy pohybu jednotlivých částí těla 5.tanec a hudba 6.technika pohybu,( tanečního kroku, chůze, běhu skoku atd.) 7.analýza pohybu jednotlivých částí těla 8.pohyb pod určitou představou 9. osobnost pedagoga tance 10. stavba vyučovací jednotky 11. dlouhodobější cíle výuky tance s ohledem na stadium vývoje svěřeného žáka či studenta a jeho další profesní směřování.
Literature
  required literature
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody praxe
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
10/0/50. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDL205 Methodology of dance and movement education )
Absolvování předmětu Teorie tance
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude ovládat: - základní principy a zákonitosti pohybu v taneční pohybové výchově - popis základních poloh a postavení těla - metodické postupy výuky techniky pohybu analyticky a synteticky - základní principy výuky techniky taneční a pohybové výchovy - metodické postupy v taneční a pohybové výchově - rytmické a dynamické zákonitosti pohybu - umět pojmenovat specifika taneční a pohybové výchovy ve výukovém procesu -umět definovat specifika osobnosti pedagoga taneční a pohybové výchovy -
Syllabus (in Czech)
 • 1.rytmus a metrum v hudbě a v pohybu 2.dynamika pohybu 3.pohyb na místě (polohy a postavení těla) 4. principy pohybu jednotlivých částí těla 5.tanec a hudba 6.technika pohybu,( tanečního kroku, chůze, běhu skoku atd.) 7.analýza pohybu jednotlivých částí těla 8.pohyb pod určitou představou 9. osobnost pedagoga tance 10. stavba vyučovací jednotky 11. dlouhodobější cíle výuky tance s ohledem na stadium vývoje svěřeného žáka či studenta a jeho další profesní směřování.
Literature
  required literature
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody praxe
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2022.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2019
Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Teorie tance
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude ovládat: - základní principy a zákonitosti pohybu v taneční pohybové výchově - popis základních poloh a postavení těla - metodické postupy výuky techniky pohybu analyticky a synteticky - základní principy výuky techniky taneční a pohybové výchovy - metodické postupy v taneční a pohybové výchově - rytmické a dynamické zákonitosti pohybu - umět pojmenovat specifika taneční a pohybové výchovy ve výukovém procesu -umět definovat specifika osobnosti pedagoga taneční a pohybové výchovy -
Syllabus (in Czech)
 • 1.rytmus a metrum v hudbě a v pohybu 2.dynamika pohybu 3.pohyb na místě (polohy a postavení těla) 4. principy pohybu jednotlivých částí těla 5.tanec a hudba 6.technika pohybu,( tanečního kroku, chůze, běhu skoku atd.) 7.analýza pohybu jednotlivých částí těla 8.pohyb pod určitou představou 9. osobnost pedagoga tance 10. stavba vyučovací jednotky 11. dlouhodobější cíle výuky tance s ohledem na stadium vývoje svěřeného žáka či studenta a jeho další profesní směřování.
Literature
  required literature
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody praxe
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2016
Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDL205 Methodology of dance and movement education )
Absolvování předmětu Úvod do pohybu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Syllabus (in Czech)
 • rytmus a metrum v hudbě a v pohybu dynamika pohybu pohyb v prostoru tanec a hudba technika pohybu analýza pohybu jednotlivých částí těla pohyb pod určitou představou
Literature
  required literature
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
  not specified
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2014
Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDL205 )
Absolvování předmětu Úvod do pohybu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Syllabus (in Czech)
 • rytmus a metrum v hudbě a v pohybu dynamika pohybu pohyb v prostoru tanec a hudba technika pohybu analýza pohybu jednotlivých částí těla pohyb pod určitou představou
Literature
  required literature
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
  not specified
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2018

The course is not taught in Winter 2018

Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDL205 Methodology of dance and movement education )
Absolvování předmětu Úvod do pohybu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Syllabus (in Czech)
 • rytmus a metrum v hudbě a v pohybu dynamika pohybu pohyb v prostoru tanec a hudba technika pohybu analýza pohybu jednotlivých částí těla pohyb pod určitou představou
Literature
  required literature
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
  not specified
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2017

The course is not taught in Winter 2017

Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDL205 Methodology of dance and movement education )
Absolvování předmětu Úvod do pohybu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Syllabus (in Czech)
 • rytmus a metrum v hudbě a v pohybu dynamika pohybu pohyb v prostoru tanec a hudba technika pohybu analýza pohybu jednotlivých částí těla pohyb pod určitou představou
Literature
  required literature
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
  not specified
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.

DTDZ205 Methodology of dance and movement education

Theatre Faculty
Winter 2015

The course is not taught in Winter 2015

Extent and Intensity
10/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDL205 Methodology of dance and movement education )
Absolvování předmětu Úvod do pohybu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Tanec propojený s lidskou existencí, to je hlavním motem tohoto předmětu, který se věnuje rozvoji přirozené lidské schopnosti vyjadřovat se pohybem, sociálním hodnotám tance. Zabývá se tancem jako nedoceněnou výchovnou možností, terapeutickou hodnotou tance, možností využit taneční a pohybovou výchovu jako prevenci kriminality mládeže. Dalším úkolem předmětu je ukázat studentům nový pohled na taneční obor a podpořit snahu o hlubší a citlivější chápání kulturního pohledu na svět. podchycuje schopnost pohybové a taneční výchovy harmonizovat fyzický a duševní vývoj dítěte. kategorizuje klíčové kompetence zejména sociální a personální, komunikativní na občanské a směřuje k dosahování cílů u dětí v základním či středním stupni vzdělání.
Syllabus (in Czech)
 • rytmus a metrum v hudbě a v pohybu dynamika pohybu pohyb v prostoru tanec a hudba technika pohybu analýza pohybu jednotlivých částí těla pohyb pod určitou představou
Literature
  required literature
 • Blažíčková Eva Metodika taneční a pohybové výchovy Praha KDC 2007
 • Jeřábková Jarmila taneční průprava SPN 1979
 • Lossl jiří Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva Praha NIPOS ARTAMA 2007
 • Kurková Libuše Tanec a hudba Praha 1987
  recommended literature
 • Plicka K., Volf F., Svolinský K., Český rok Praha Odeon 1978
  not specified
 • Linc R. Nauka o pohybu Bratislava Osveta 1993
 • Kytýřová - Záděrová M.Základy taneční gymnastiky Praha NIPOS 2002
 • Kroschlová Jarmila Nauka o pohybu Praha SPN 1975
Teaching methods (in Czech)
přednáška diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce, vztahující se k danému předmětu na zadané téma, či samostatně zvolené téma, v případě vyhraněného směřování studenta k určitému tématu, danému jeho předchozí či současnou praxí. Např. práce s rizikovou skupinou mládeže, prosazování či propagace pohybové výchovy v základních či středních školách a pod. Ve třetím ročníku součást státní zkoušky - ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2016, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)