DTDLY08 Movement Theatre

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/5/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Jakub Cír (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ308 Movement Theatre )
Úspěšné absolvování předmětu Pohybové divadlo I a Pohybové divadlo II, předmětu Základy choreografie, Didaktika taneční a pohybové výchovy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti jsou vedeni k používání vlastních pohybově výrazových principů plasticita a sdělnost pohybů je individuálně vlastním přístupem a profesním směřováním studenta podporována v jeho tvorbě v maximální možné míře. Uplatňuje se princip schopnosti předat vlastní záměr a pracovat odpovídajícím způsobem na možnosti realizace svého záměru a) s jednotlivcem b) se skupinou Pochopit rozdíly v přístupu k práci s dětským kolektivem a kolektivem dospělých (i co do přístupu k tanečnímu kolektivu jako spolutvůrci taneční či pohybové etudy nebo inscenace) pracovat s partnery ve dvojici a hlavně v celém realizačním týmu. studenti jsou vedeni k tomu, že sc Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem, předání pedagogických postupů, rozvoj pedagogických dispozic studentů
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Rozvoj pohybových, hereckých a žonglérských dovedností a jejich uplatnění v divadelní tvorbě, individuální i týmové projekty – herecké i pedagogické, herecká cvičení a seznámení s metodickými postupy dle potřeb studentů. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -rozvoj schopností pracovat s kolektivem tanečního nebo pohybového divadla, rozlišovat postupy při tvorbě pro dětský kolektiv s odvoláním na specifika vývoje jak ve fyzické, tak psychické rovině. -schopnost rozeznat správný postup ve výuce taneční techniky nebo taneční a pohybové výchově s odvoláním na didaktiku taneční a pohybové výchovy a metodiky tanečních technik - schopnost vytvořit choreografický celek na základě vybrané taneční techniky nebo pohybové stylizace
Syllabus (in Czech)
 • Syntéza pohybových disciplín, která je umocněna hereckým výrazem. předmět souvisí se všemi metodikami a technikami tanečních a pohybových disciplín , v rovině teoretické s didaktikou taneční a pohybové výchovy, teorií tance a pohybu, základy choreografies pedagogikou a s psychologií Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -pojmy tanec, pohyb, tvorba, vývoj, taneční technika, pohybová stylizace, improvizace, situace, choreografická tvorba, výraz tělesný i emocionální.
Literature
  recommended literature
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Barba, E. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. IBSN 80-7008-109-0 (DÚ), ISBN 80-7106-369-X (NLN). info
 • Čierniková, I.: Psychológia tanečného umelca, VŠMU, Bratislava 2008. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Petišková, Ladislava. Čítanka světové choreografie 20. století. - Praha, Konzervatoř Duncan Centre, 2005. info
 • VASQUEZ, Martin. Principy divadelní improvizace (Principles of Theatre Improvisation). In Principy divadelní improvizace. Brno: JAMU, 2009. 178 pp. ISBN 978-80-86928-66-1. info
Teaching methods (in Czech)
- diskuzní metody - prezentace vlastní práce - písemné zpracování vlastního projektu
Assessment methods (in Czech)
- analýza výsledků samostatné práce studenta - analýza práce studenta v kontaktní výuce - anylýza písemné práce studenta Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")

DTDLY08 Movement Theatre

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
0/5/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Jakub Cír (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu Pohybové divadlo I a Pohybové divadlo II, předmětu Základy choreografie, Didaktika taneční a pohybové výchovy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti jsou vedeni k používání vlastních pohybově výrazových principů plasticita a sdělnost pohybů je individuálně vlastním přístupem a profesním směřováním studenta podporována v jeho tvorbě v maximální možné míře. Uplatňuje se princip schopnosti předat vlastní záměr a pracovat odpovídajícím způsobem na možnosti realizace svého záměru a) s jednotlivcem b) se skupinou Pochopit rozdíly v přístupu k práci s dětským kolektivem a kolektivem dospělých (i co do přístupu k tanečnímu kolektivu jako spolutvůrci taneční či pohybové etudy nebo inscenace) pracovat s partnery ve dvojici a hlavně v celém realizačním týmu. studenti jsou vedeni k tomu, že sc Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem, předání pedagogických postupů, rozvoj pedagogických dispozic studentů
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Rozvoj pohybových, hereckých a žonglérských dovedností a jejich uplatnění v divadelní tvorbě, individuální i týmové projekty – herecké i pedagogické, herecká cvičení a seznámení s metodickými postupy dle potřeb studentů. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -rozvoj schopností pracovat s kolektivem tanečního nebo pohybového divadla, rozlišovat postupy při tvorbě pro dětský kolektiv s odvoláním na specifika vývoje jak ve fyzické, tak psychické rovině. -schopnost rozeznat správný postup ve výuce taneční techniky nebo taneční a pohybové výchově s odvoláním na didaktiku taneční a pohybové výchovy a metodiky tanečních technik - schopnost vytvořit choreografický celek na základě vybrané taneční techniky nebo pohybové stylizace
Syllabus (in Czech)
 • Syntéza pohybových disciplín, která je umocněna hereckým výrazem. předmět souvisí se všemi metodikami a technikami tanečních a pohybových disciplín , v rovině teoretické s didaktikou taneční a pohybové výchovy, teorií tance a pohybu, základy choreografies pedagogikou a s psychologií Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -pojmy tanec, pohyb, tvorba, vývoj, taneční technika, pohybová stylizace, improvizace, situace, choreografická tvorba, výraz tělesný i emocionální.
Literature
  recommended literature
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Barba, E. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. IBSN 80-7008-109-0 (DÚ), ISBN 80-7106-369-X (NLN). info
 • Čierniková, I.: Psychológia tanečného umelca, VŠMU, Bratislava 2008. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Petišková, Ladislava. Čítanka světové choreografie 20. století. - Praha, Konzervatoř Duncan Centre, 2005. info
 • VASQUEZ, Martin. Principy divadelní improvizace (Principles of Theatre Improvisation). In Principy divadelní improvizace. Brno: JAMU, 2009. 178 pp. ISBN 978-80-86928-66-1. info
Teaching methods (in Czech)
- diskuzní metody - prezentace vlastní práce - písemné zpracování vlastního projektu
Assessment methods (in Czech)
- analýza výsledků samostatné práce studenta - analýza práce studenta v kontaktní výuce - anylýza písemné práce studenta Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021.

DTDLY08 Movement Theatre

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
0/5/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
BcA. Jakub Cír (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DVDZ308 Movement Theatre )
Úspěšné absolvování předmětu Pohybové divadlo I a Pohybové divadlo II, předmětu Základy choreografie, Didaktika taneční a pohybové výchovy
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti jsou vedeni k používání vlastních pohybově výrazových principů plasticita a sdělnost pohybů je individuálně vlastním přístupem a profesním směřováním studenta podporována v jeho tvorbě v maximální možné míře. Uplatňuje se princip schopnosti předat vlastní záměr a pracovat odpovídajícím způsobem na možnosti realizace svého záměru a) s jednotlivcem b) se skupinou Pochopit rozdíly v přístupu k práci s dětským kolektivem a kolektivem dospělých (i co do přístupu k tanečnímu kolektivu jako spolutvůrci taneční či pohybové etudy nebo inscenace) pracovat s partnery ve dvojici a hlavně v celém realizačním týmu. studenti jsou vedeni k tomu, že sc Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: pohybový, tvůrčí a umělecký rozvoj osobnosti studenta, osvojení dovedností žonglování, manipulace s předměty, rozvoj umění použít znakový jazyk scénicky zajímavým způsobem, předání pedagogických postupů, rozvoj pedagogických dispozic studentů
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Rozvoj pohybových, hereckých a žonglérských dovedností a jejich uplatnění v divadelní tvorbě, individuální i týmové projekty – herecké i pedagogické, herecká cvičení a seznámení s metodickými postupy dle potřeb studentů. Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -rozvoj schopností pracovat s kolektivem tanečního nebo pohybového divadla, rozlišovat postupy při tvorbě pro dětský kolektiv s odvoláním na specifika vývoje jak ve fyzické, tak psychické rovině. -schopnost rozeznat správný postup ve výuce taneční techniky nebo taneční a pohybové výchově s odvoláním na didaktiku taneční a pohybové výchovy a metodiky tanečních technik - schopnost vytvořit choreografický celek na základě vybrané taneční techniky nebo pohybové stylizace
Syllabus (in Czech)
 • Syntéza pohybových disciplín, která je umocněna hereckým výrazem. předmět souvisí se všemi metodikami a technikami tanečních a pohybových disciplín , v rovině teoretické s didaktikou taneční a pohybové výchovy, teorií tance a pohybu, základy choreografies pedagogikou a s psychologií Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: Základní pojmy: pohyb, gesto, výraz, znakový jazyk, komunikace, partnerská spolupráce, žonglování, práce s předmětem, pantomima, partnerská akrobacie, tvořivost, fantazie, improvizace, existence na scéně, přítomnost, radost Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: -pojmy tanec, pohyb, tvorba, vývoj, taneční technika, pohybová stylizace, improvizace, situace, choreografická tvorba, výraz tělesný i emocionální.
Literature
  recommended literature
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Barba, E. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. IBSN 80-7008-109-0 (DÚ), ISBN 80-7106-369-X (NLN). info
 • Čierniková, I.: Psychológia tanečného umelca, VŠMU, Bratislava 2008. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Petišková, Ladislava. Čítanka světové choreografie 20. století. - Praha, Konzervatoř Duncan Centre, 2005. info
 • VASQUEZ, Martin. Principy divadelní improvizace (Principles of Theatre Improvisation). In Principy divadelní improvizace. Brno: JAMU, 2009. 178 pp. ISBN 978-80-86928-66-1. info
Teaching methods (in Czech)
- diskuzní metody - prezentace vlastní práce - písemné zpracování vlastního projektu
Assessment methods (in Czech)
- analýza výsledků samostatné práce studenta - analýza práce studenta v kontaktní výuce - anylýza písemné práce studenta Specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící: klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)