DTDLY07 Bachelor Graduation Project

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/35. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ304 Bachelor Graduation Project )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: všechny předměty základu oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- vést studenty při týmové tvorbě divadelní inscenace určené konkrétní divácké skupině
- vést studenty při výběru vhodné formy práce s publikem (dílna, úvod, diskuse, atd.), která rozšiřuje nebo reflektuje divácký zážitek
- nabídnout formy propagace výsledné inscenace pro zajištění diváckých skupin a prostoru
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- seznámit studenty s realizovanými projekty a projektovými dokumentacemi z archivu ateliéru DaV
- představit možnosti dokumentace a prezentace vlastní práce v oblasti divadla a výchovy


Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - Posluchač předmětu Bakalářský absolventský projekt - je schopen připravit vlastní umělecký nebo pedagogický projekt - je schopen reflektovat svoje postupy při přípravě a realizaci projektu - je schopen zajistit místo realizace projektu, a to buď na půdě DF JAMU, nebo v místě svéhoprofesního působení v České případně Slovenské republice - je schopen připravit dokumentaci projektu - vybavit dokumentaci záznamem projektu buď jako časosběrný dokument, pokud jde o projekt pedagogicky nebo digitálním záznamem, pokud jde o projekt umělecký, nebo jej opatřit fotodokumentací
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Absolvent předmětu prokáže schopnost vytvořit v menším týmu divadelní inscenaci určenou konkrétní věkové skupině diváků.
Konkrétně student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
- připravit dramaturgicko-režijní a scénografickou koncepci divadelní inscenace (zvolit vhodný divadelní žánr, herecký styl a výrazové prostředky odpovídající věku cílové skupiny diváků)
- v inscenaci herecky působit
- komunikovat s diváky přiměřeně povaze inscenace a věku diváků
- zajišťovat produkci v rámci procesu tvorby i reprízování
- dokumentovat a reflektovat proces tvorby a reprízování divadelní inscenace
- prezentovat inscenační projekt na festivalu ateliéru Divadlo a výchova Sítko

Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova
Výstupem z předmětu je vlastní pedagogický nebo umělecký projekt, který je prezentován jako veřejná prezentace, nebo jeho výsledky budou formou písemného zpracování, opatřeného digitálním záznamem nebo fotodokumentací. Písemná reflexe a dokumentace projektu bude zpracována jeko kompletní dokumentace buď uměleckého nebo pedagogického projektu studenta
Syllabus (in Czech)
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: - určení vedoucího projektu - návrh oponenta projektu - cíle projektu - výběr podpůrné literatury nutné k realizaci cílů projektu - výběr skupiny účastníků projektu - výběr místa realizace projektu - výběr tématu nebo pedagogického záměru projektu - výběr hudebního materiálu - dramaturgická postupy v případě uměleckého nebo metodické postupy v případě pedagogického projektu - záznam vlastní realizace projektu (digitální záznam nebo pořízení fotodokumentace projektu) -
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě docházky, prezentace projektu, úspěšné přípravy a realizace projektu, odevzdání kompletní dokumentace projektu a zhlédnutí ostatních výstupů z BAP daného ak. roku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")

DTDLY07 Bachelor Graduation Project

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
0/0/35. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: všechny předměty základu oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- vést studenty při týmové tvorbě divadelní inscenace určené konkrétní divácké skupině
- vést studenty při výběru vhodné formy práce s publikem (dílna, úvod, diskuse, atd.), která rozšiřuje nebo reflektuje divácký zážitek
- nabídnout formy propagace výsledné inscenace pro zajištění diváckých skupin a prostoru
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- seznámit studenty s realizovanými projekty a projektovými dokumentacemi z archivu ateliéru DaV
- představit možnosti dokumentace a prezentace vlastní práce v oblasti divadla a výchovy


Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - Posluchač předmětu Bakalářský absolventský projekt - je schopen připravit vlastní umělecký nebo pedagogický projekt - je schopen reflektovat svoje postupy při přípravě a realizaci projektu - je schopen zajistit místo realizace projektu, a to buď na půdě DF JAMU, nebo v místě svéhoprofesního působení v České případně Slovenské republice - je schopen připravit dokumentaci projektu - vybavit dokumentaci záznamem projektu buď jako časosběrný dokument, pokud jde o projekt pedagogicky nebo digitálním záznamem, pokud jde o projekt umělecký, nebo jej opatřit fotodokumentací
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Absolvent předmětu prokáže schopnost vytvořit v menším týmu divadelní inscenaci určenou konkrétní věkové skupině diváků.
Konkrétně student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
- připravit dramaturgicko-režijní a scénografickou koncepci divadelní inscenace (zvolit vhodný divadelní žánr, herecký styl a výrazové prostředky odpovídající věku cílové skupiny diváků)
- v inscenaci herecky působit
- komunikovat s diváky přiměřeně povaze inscenace a věku diváků
- zajišťovat produkci v rámci procesu tvorby i reprízování
- dokumentovat a reflektovat proces tvorby a reprízování divadelní inscenace
- prezentovat inscenační projekt na festivalu ateliéru Divadlo a výchova Sítko

Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova
Výstupem z předmětu je vlastní pedagogický nebo umělecký projekt, který je prezentován jako veřejná prezentace, nebo jeho výsledky budou formou písemného zpracování, opatřeného digitálním záznamem nebo fotodokumentací. Písemná reflexe a dokumentace projektu bude zpracována jeko kompletní dokumentace buď uměleckého nebo pedagogického projektu studenta
Syllabus (in Czech)
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: - určení vedoucího projektu - návrh oponenta projektu - cíle projektu - výběr podpůrné literatury nutné k realizaci cílů projektu - výběr skupiny účastníků projektu - výběr místa realizace projektu - výběr tématu nebo pedagogického záměru projektu - výběr hudebního materiálu - dramaturgická postupy v případě uměleckého nebo metodické postupy v případě pedagogického projektu - záznam vlastní realizace projektu (digitální záznam nebo pořízení fotodokumentace projektu) -
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě docházky, prezentace projektu, úspěšné přípravy a realizace projektu, odevzdání kompletní dokumentace projektu a zhlédnutí ostatních výstupů z BAP daného ak. roku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Summer 2021.

DTDLY07 Bachelor Graduation Project

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
0/0/35. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Veronika Broulíková (lecturer)
doc. Mgr. Hana Halberstadt (lecturer)
MgA. Radka Macková (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ304 Bachelor Graduation Project )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: všechny předměty základu oboru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Cílem předmětu je:
- vést studenty při týmové tvorbě divadelní inscenace určené konkrétní divácké skupině
- vést studenty při výběru vhodné formy práce s publikem (dílna, úvod, diskuse, atd.), která rozšiřuje nebo reflektuje divácký zážitek
- nabídnout formy propagace výsledné inscenace pro zajištění diváckých skupin a prostoru
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- seznámit studenty s realizovanými projekty a projektovými dokumentacemi z archivu ateliéru DaV
- představit možnosti dokumentace a prezentace vlastní práce v oblasti divadla a výchovy


Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova - Posluchač předmětu Bakalářský absolventský projekt - je schopen připravit vlastní umělecký nebo pedagogický projekt - je schopen reflektovat svoje postupy při přípravě a realizaci projektu - je schopen zajistit místo realizace projektu, a to buď na půdě DF JAMU, nebo v místě svéhoprofesního působení v České případně Slovenské republice - je schopen připravit dokumentaci projektu - vybavit dokumentaci záznamem projektu buď jako časosběrný dokument, pokud jde o projekt pedagogicky nebo digitálním záznamem, pokud jde o projekt umělecký, nebo jej opatřit fotodokumentací
Learning outcomes (in Czech)
Specializace Divadlo a výchova
Absolvent předmětu prokáže schopnost vytvořit v menším týmu divadelní inscenaci určenou konkrétní věkové skupině diváků.
Konkrétně student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
- připravit dramaturgicko-režijní a scénografickou koncepci divadelní inscenace (zvolit vhodný divadelní žánr, herecký styl a výrazové prostředky odpovídající věku cílové skupiny diváků)
- v inscenaci herecky působit
- komunikovat s diváky přiměřeně povaze inscenace a věku diváků
- zajišťovat produkci v rámci procesu tvorby i reprízování
- dokumentovat a reflektovat proces tvorby a reprízování divadelní inscenace
- prezentovat inscenační projekt na festivalu ateliéru Divadlo a výchova Sítko

Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova
Výstupem z předmětu je vlastní pedagogický nebo umělecký projekt, který je prezentován jako veřejná prezentace, nebo jeho výsledky budou formou písemného zpracování, opatřeného digitálním záznamem nebo fotodokumentací. Písemná reflexe a dokumentace projektu bude zpracována jeko kompletní dokumentace buď uměleckého nebo pedagogického projektu studenta
Syllabus (in Czech)
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
  • Specializace Taneční a pohybové divadlo a výchova: - určení vedoucího projektu - návrh oponenta projektu - cíle projektu - výběr podpůrné literatury nutné k realizaci cílů projektu - výběr skupiny účastníků projektu - výběr místa realizace projektu - výběr tématu nebo pedagogického záměru projektu - výběr hudebního materiálu - dramaturgická postupy v případě uměleckého nebo metodické postupy v případě pedagogického projektu - záznam vlastní realizace projektu (digitální záznam nebo pořízení fotodokumentace projektu) -
Teaching methods (in Czech)
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Assessment methods (in Czech)
Zápočet je udělen na základě docházky, prezentace projektu, úspěšné přípravy a realizace projektu, odevzdání kompletní dokumentace projektu a zhlédnutí ostatních výstupů z BAP daného ak. roku.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)