DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
10/0/50. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie tance a baletu - využít znalostí při hodnocení současných tanečních děl - dát historický vývoj do souvislostí s dalšími uměleckými žánry - divadlo hudba, výtvarné umění
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018.

DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
5/0/40. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2021.

DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
5/0/40. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2021.

DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
10/0/50. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie tance a baletu - využít znalostí při hodnocení současných tanečních děl - dát historický vývoj do souvislostí s dalšími uměleckými žánry - divadlo hudba, výtvarné umění
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
10/0/50. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen - identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie tance a baletu - využít znalostí při hodnocení současných tanečních děl - dát historický vývoj do souvislostí s dalšími uměleckými žánry - divadlo hudba, výtvarné umění
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace, diskuzní metody
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2019

The course is not taught in Summer 2019

Extent and Intensity
5/0/40. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL309 History of dance

Theatre Faculty
Summer 2017

The course is not taught in Summer 2017

Extent and Intensity
5/0/40. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ivana Kloubková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ309 History of dance )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem výuky je seznámit studenty s hlavními vývojovými etapami českého a světového tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny českého tance a baletu od jeho vzniku až po současnost.
Literature
  required literature
 • Brodská, B.: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, AMU, Praha 2006. info
 • BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X. info
  recommended literature
 • Kröschlová, J. : Výrazový tanec. Praha, 1964. info
 • Zíbrt, Č.: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, konzultace
Assessment methods (in Czech)
písemný test a seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)