DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018.

DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2021.

DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2021.

DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2019

The course is not taught in Summer 2019

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI

Theatre Faculty
Summer 2017

The course is not taught in Summer 2017

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ308 Chapters from the History of Czech Theatre V, VI )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako čtyřsemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • - Divadlo evropské renesance -Itálie, Španělsko, Anglie, Francie, Německo _Barokní divadlo Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko -Divadlo klisocizmu Francie
Literature
  recommended literature
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999.
Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983.
Mussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni. Bratislava 1965.
Blahník, V. K.: Světové dějiny divadla. Praha 1929.
 • Scherhaufer, P.: Čítanka z dejín divadelnej réžie. 3 sv. Bratislava 1998
 • K jednotlivým epochám a tématům (výběr):
Groh, F.: Řecké divadlo. Praha 1909.
Stehlíková, E.: Řecké divadlo klasické doby. Praha 1991.
Stehlíková E.: Římské divadlo. Praha 1993
 • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943.
Bejblík, A. – Hornát, J. – Lukeš, M.: Alžbětinské divadlo. 3 sv. Praha 1978 – 1985. Kučera, J. P.: Molière. Praha, Litomyšl 2002. Brett V.: Molière. Praha 1975
 • Černý, V.: Stredoveká dráma. Bratislava 1964.
Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Praha 1998.
Mikeš, V.: Divadlo španělského Zlatého věku. Praha 1995.
Digrin, Z.: Divadlo učenců a diplomatů. Praha 1995.
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
písemný test a ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)