DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
5/0/45. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018.

DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2021.

DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2021.

DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
5/0/45. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
5/0/45. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2019

The course is not taught in Summer 2019

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL307 Chapters from the History of World Theatre VI

Theatre Faculty
Summer 2017

The course is not taught in Summer 2017

Extent and Intensity
5/0/45. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studenti získají základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. 
 Přehledová přednáška z dějin světového divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Syllabus (in Czech)
 • Antirealistické tendence v divadle (symbolismus, dadaismus, futurismus, expresionismus). Epické divadlo. Absurdní divadlo. Současné tendence ve světovém divadle.
Literature
 • Bernard, J.: Co je divadlo? Praha 1983. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Praha 1999; 2001; 2008. info
 • Deák, F.: Symbolistické divadlo. Bratislava 1996. info
 • Esslin, Martin - Podstata, tradice a smysl absurdního divadla (Brno, 1966). info
 • Hyvnar, J.: Francouzská divadelní moderna. Praha 1996. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)