DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
10/5/15. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat vybranou hudební předlohu pro potřeby pedagogiky v oblasti tance a divadla. Předpokládanou výstupní schopností bude základní čtení notového zápisu včetně italského hudebního názvosloví.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy, samostatná prezentace a aktivní účast na společné analýze vybraných hudebních či hudebně-dramatických děl.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018.

DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
5/5/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy písemný test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2021.

DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
5/5/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy písemný test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2021.

DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
10/5/15. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat vybranou hudební předlohu pro potřeby pedagogiky v oblasti tance a divadla. Předpokládanou výstupní schopností bude základní čtení notového zápisu včetně italského hudebního názvosloví.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy, samostatná prezentace a aktivní účast na společné analýze vybraných hudebních či hudebně-dramatických děl.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
10/5/15. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen analyzovat vybranou hudební předlohu pro potřeby pedagogiky v oblasti tance a divadla. Předpokládanou výstupní schopností bude základní čtení notového zápisu včetně italského hudebního názvosloví.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
Teaching methods (in Czech)
přednáška, seminář
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy, samostatná prezentace a aktivní účast na společné analýze vybraných hudebních či hudebně-dramatických děl.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2019

The course is not taught in Summer 2019

Extent and Intensity
5/5/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy písemný test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL305 Analysis and selection of music master

Theatre Faculty
Summer 2017

The course is not taught in Summer 2017

Extent and Intensity
5/5/30. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Petr Svozílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ305 Analysis and selection of music master )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V rámci předmětu studenti pracují s konkrétní hudební předlohou, směřují ke zvládnutí její analýzy s ohledem na znalosti získané absolvováním předmětu Dějiny a teorie hudby, pracují a jsou vedeni k samostatné práci s notovým materiálem i s audio nahrávkou, volí i samostatně hudební předlohu, kterou použijí ve cvičeních v rámci předmětu Základy choreografie a ve své individuální praxi.
Syllabus (in Czech)
 • práce na analýze notového materiálu na základě znalostí hudební teorie a notového zápisu audio a videoukázky hudebních a hudebně - dramatických děl různých dějinných období orientace v hudebních nástrojích (základní organologie)a stavbě hudebních skladeb (hudební formy) následný vztah k tanečnímu umění a choreografickým možnostem diskuze
Literature
 • Miloš Hons: Hudební analýza, Togga Praha, 2010 Kulka, Jiří a kol.: Komplexní analýza uměleckého díla I, Praha SPN 1986 Faltus, Leoš - Marek, Zdeněk: K sémantické analýze hudebního díla, Universita J. E. Purkyně, Brno 1980
 • Jan Kouba: ABC hudebních slohů. Od ranného středověku k W. A. Mozartovi, 2, Praha 1988 Mirko Očadlík: Svět orchestru, Průvodce tvorbou orchestrální. I. Klasikové a romantikové, Praha 1942 a další vydání, II České orchestrální skladby 1946 a další vydání
 • Fukač, Jiří: Mýtus a skutečnost hudby. Traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Panton, Praha 1989 Janeček, Karel: Hudební formy. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění; Praha, 1955
 • Miloš Schnierer: Svět orchestru, Brno, 1997 ad. Jaromír Havlík: Česká symfonie 1945-1980, Praha 1989
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
vlastní návrh výběru hudební předlohy písemný test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)