DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
20/10/60. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Learning outcomes (in Czech)
- realizovat výukovou hodinu klasického tance se studenty
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018.

DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2018
Extent and Intensity
7.5/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2021.

DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
7.5/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2021.

DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2023

The course is not taught in Summer 2023

Extent and Intensity
20/10/60. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Learning outcomes (in Czech)
- realizovat výukovou hodinu klasického tance se studenty
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2022

The course is not taught in Summer 2022

Extent and Intensity
20/10/60. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Learning outcomes (in Czech)
- realizovat výukovou hodinu klasického tance se studenty
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2019

The course is not taught in Summer 2019

Extent and Intensity
7.5/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.

DTDL301 Classical dance methodology

Theatre Faculty
Summer 2017

The course is not taught in Summer 2017

Extent and Intensity
7.5/5/35. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. MgA. Hana Litterová (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Studio of Dance and Movement Theatre and Education - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DTDZ301 Classical dance methodology )
- absolvování předmětu v prvním a druhém ročníku bakalářského stupně studia oboru Taneční a pohybové divadlo v kombinované formě studia. Předmět navazuje na předchozí dva ročníky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíle: Vybavit posluchače znalostí pohybového slovníku klasického tance v teoretické i praktické rovině na úrovni základní i střední pokročilosti s podrobnou orientací na metodické postupy v neoddělitelné  součinnosti s didaktickými principy výuky, to vše zacílené na vypracování správného postavení těla, kloubového vytočení dolních končetin, klidného a výrazného vedení paží, prostorového cítění, stabilního točení, lehkého a vysokého skoku, pružnosti, jistoty až po přesnou koordinaci pohybu, včetně vytrvalosti a síly, rozvoje muzikality a tanečnosti. Zahrnuje jak obecné, tak i pro obor specifické pedagogické a psychologické aspekty pro velmi náročnou práci tanečního pedagoga .
Syllabus (in Czech)
 • - přípravné prvky pro výuku klasického tance - vytočení nohou en de hour - pozice nohou - pozice paží - exercice a la bar - exercice au millieux - jednotlivé prvky Klasického tance a jejich názvosloví - allegro - metodiky výuky jednotlivých prvků klasického tance - metodika výuky klas. tance pro jednotlivé věkové kategorie - metodika výuky klas. tance s přihlédnutím na dispozice žáka
Literature
  recommended literature
 • Minden, E.G.: The Ballet Companion, New York 2005 Tarasov, N.I.: Klassičeskij tanec, Moskva 1981
 • Kotzianová, M.: Náplň osnov klasického tance 6.- 8. ročníku HTŠ, /popisy cviků/, dipl. práce 1982 Laws, K.: Physics and the Art of Dance, Oxford 2005
 • Kostrovickaja, V.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1968 Kostrovickaja, V.: 100 urokov klassičeskogo tanca, Petrohrad 1968
 • Bazarova, N.: Klassičeskij tanec, Petrohrad 1984 Bazarová, N.: Klasický tanec SPN, Praha 1985
 • Odbornou literaturu doplňují sylaby, videozáznamy, DVD a učební osnovy předmětů oboru (metodika a technika klasického tance.)
 • Vaganova, A.: Základy klasického tance, Praha 1951, překlad Anna Hüttlová Warren, G.W.: Classical Ballet Technique, Florida 1989
Teaching methods (in Czech)
- přednáška + cvičení
Assessment methods (in Czech)
- ústní a praktická zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)