DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literature
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2022
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Audiovisual Media and Theatre Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literature
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literature
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Francán (seminar tutor)
prof. Mgr. Jan Gogola (seminar tutor)
MgA. Tomáš Gruna (seminar tutor)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Záboj (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literature
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2019
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ503 Master's Thesis )
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literature
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ503 Master's Thesis )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost důsledně a originálně myslet, formulovat svůj názor, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení textu diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu Finální verze diplomové práce
Literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ503 Master's Thesis )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost důsledně a originálně myslet, formulovat svůj názor, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení textu diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu Finální verze diplomové práce
Literature
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.

DRTL503 Master's Thesis

Theatre Faculty
Summer 2018

The course is not taught in Summer 2018

Extent and Intensity
0/0/32. 16 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavel Aujezdský (lecturer)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (lecturer)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Radio and TV Dramaturgy and Scriptwriting Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ503 Master's Thesis )
orientace v oblasti audiovizuální, rozhlasové, divadelní tvorby analytické schopnosti
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik kvalitní teoretické diplomové práce, v níž student prokáže schopnost kritického myšlení a důsledné formulace originálních názorů a postojů, stejně jako obratnost v práci s odbornou literaturou a dalšími adekvátními zdroji svého bádání.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen vytvořit promyšlený, přesně formulovaný teoretický text. Dokáže úspěšně aplikovat své analytické schopnosti a znalosti z oblasti audiovizuální,rozhlasové/audiální dramatické a dokumentární tvorby, stejně jako své jako své autorské názory a postoje. Dokáže vytvořit originálně koncipovanou práci, která může být podstatným příspěvkem k odborné reflexi umělecké tvorby.
Syllabus (in Czech)
 • Rozvíjení segmentů diplomové práce dle dohodnutého časového harmonogramu a metodologie Aplikace připomínek Formální a obsahová finalizace textu
Literature
 • Bolter, Jay David - Grusin, Richard. Remediation :understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000. xi, 295 s. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • Eco, U.: Teorie sémiotiky, Argo, Praha, 2009. info
 • ECO Umberto. Skeptikové a utěšitelé. Praha 1995. info
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. info
 • Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
 • Lev Manovich: The language of New Media. info
 • LISTER, Martin et al.(2003): New Media: a critical introduction. London and New York, Routledge. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
 • Adekvátní literatura dle zvoleného tématu diplomové práce
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 901 pp. ISBN 978-80-200-1689-8. info
Teaching methods (in Czech)
samostatná práce studenta, práce s textem
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě odevzdání kvalitní finální verze diplomové práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)